Αρχική

Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Διευθύντρια : Καθηγήτρια Μαρία Παπαφωτίου

 

Αντικείμενο - Σκοπός :

Αντικείμενο του Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου είναι η διδασκαλία και έρευνα σε:

 • Τεχνικές καλλιέργειας όλων των σημαντικών για την Ελλάδα ανθοκομικών ειδών υπαίθρου και υπό κάλυψη, καλλιέργειες εκτός εδάφους, εφηρμοσμένη φυσιολογία της ανάπτυξης και παραγωγής των φυτών, μέθοδοι πολλαπλασιασμού-μικροπολλαπλασιασμού, μετασυλλεκτικοί χειρισμοί και φυσιολογία των προϊόντων μετά τη συγκομιδή, ανθοδετική, εισαγωγή νέων ειδών στην καλλιέργεια, καθώς και βιολογία, καλλιέργεια και διαχείριση χλοοταπήτων.

 • Η θεωρητική και εφαρμοσμένη αντιμετώπιση του σχεδιασμού του Τοπίου σε αστικό, γεωργικό και δασικό περιβάλλον, η εκπόνηση μελετών εγκατάστασης πρασίνου σε πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις, κήπους κ.ά., η αποκατάσταση των ζημιών του τοπίου από μεγάλα τεχνικά έργα (οδοποιία κ.ά.), η ανάπλαση και αξιοποίηση υποβαθμισμένων περιοχών (ΧΥΤΑ, Λατομεία κ.ά.), με σκοπό την ένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον και η σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου βρίσκεται στο Κτίριο Κριμπά.

 

Καθηγητής
2105294555
2105294553
mpapaf@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294551
210 5294553
aparas@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294554
katerinagkoltsiou@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294559
2105294553
ntoulas@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294558
2105294553
kber@aua.gr
Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Φωτοπεριοδισμός και Φυσιολογία Άνθησης και Καταπονήσεων Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ι 10 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου 3 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αρχιτεκτονική Τοπίου, Υλικά και Τεχνολογία 3 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Καλλωπιστικά Φυτά και Τοπίο 4 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Χρήση Η/Υ στο Σχεδιασμό του Τοπίου 2 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΙΙ 10 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Θεωρία της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Τοπίου 3 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Κατασκευαστικά Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 3 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Σύνθεση και Σχεδιασμός Τοπίου με Χρήση Φυτικού Υλικού 6 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Μεθοδολογίες Παρουσίασης Σχεδιαστικών Προτάσεων στην Αρχιστεκτονική Τοπίου 2 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Χλοοτάπητες Αθλητικών και Υπαιθρίων Χώρων 2 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 12 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Κοινωνιολογική και Πολιτισμική Διάσταση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου 3 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Εκτίμηση Αστικού, Περιαστικού, Αγροτικού και Φυσικού Τοπίου 3 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Διαχείριση Αστικού Πρασίνου 4 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αποκατάσταση Τοπίου και Οικολογικός Σχεδιασμός 4 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 3 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Νομοθεσία και Διαχείριση Μελετών και Έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αστική και Περιαστική Οικολογία 3 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία Ι 5 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία ΙΙ 6 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βιοκλιματολογία και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αστικών Υπαίθριων Χώρων 3 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ 5 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Σποροπαραγωγή – Παραγωγή Φυτωριακού Υλικού Κηπευτικών και Ανθοκομικών Φυτών Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ιστοκαλλιέργεια Φυτών – Μικροπολλαπλασιασμός Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Νέες Τάσεις στην Ανθοκομία Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ανθοκομία (Αρχές και βασικές καλλιέργειες) 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Καλλωπιστικά Φυτά 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ανθοκομία (Καλλιέργειες αιχμής-νέες τεχνολογίες-ιστοκαλλιέργεια) 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Κηποτεχνικά Έργα 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αρχιτεκτονική Τοπίου 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Συντήρηση Αστικού Πρασίνου 5 Προπτυχιακό Επιλογής

Έρευνα Ανθοκομία

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

 • Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών ειδών με ιστοκαλλιέργεια αλλά και συμβατικές μεθόδους.
 • Μελέτη αυτοφυών ειδών της ελληνικής χλωρίδας, με στόχο την αξιοποίησή τους ως ανθοκομικά
 • Έλεγχος ανάπτυξης με φυτορρυθμιστικές ουσίες.
 • Φυσιολογία και διαχείρηση άνθησης.
 • Αξιοποίηση υπολειμμάτων της γεωργικής παραγωγής, όπως υπολείμματα εκκοκκιστηρίων βάμβακος, υπολείμματα ελαιουργείων, φλοιοί ρυζιού, στο υπόστρωμα καλλιέργειας ανθοκομικών ειδών.
 • Φωτοεγκλιματισμός  φυτών εσωτερικού χώρου και ανθοκομικών φυτών.
 • Διατήρηση-αποξήρανση ανθέων και φυλλωμάτων.
 • Μετασυλλεκτική μεταχείρηση ανθέων και φυλλωμάτων.
 • Μελέτη της ανάπτυξης καλλωπιστικών υπό περιβάλλοντα με ρύπους.
 • Μελέτη υποστρωμάτων, εδαφοβελτιωτικών και παρεμποδιστών ανάπτυξης στους χλοοτάπητες.
 • Τεχνικές επίσπευσης ριζοβολίας μοσχεύματος έτοιμου χλοοτάπητα.
 • Επιλογή ειδών και ποικιλιών γρασιδιών για την εγκατάσταση χλοοταπήτων.
 • Προσδιορισμός υδατικών αναγκών σε είδη χλοοταπήτων.
 • Επίδραση παραγόντων καταπόνησης σε ανθοκομικά φυτά και χλοοτάπητες.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

 • Διαμόρφωση χώρων μικρής και μεγάλης κλίμακας, σε γεωργικές, βιομηχανικές και αστικές περιοχές.
 • Εγκατάσταση πρασίνου σε υποβαθμισμένες περιοχές και χώρους κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων (ορυχεία, λατομεία, οδικοί άξονες κ.ά.), ειδικών κατασκευών (δώματα κ.ά.) και περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως μνημειακοί-αρχαιολογικοί χώροι.
 • Μελέτη της δομής της βλάστησης στη βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος του αστικού χώρου.
 • Διερεύνηση του είδους και της σύνθεσης της βλάστησης στην προστασία του περιβάλλοντος από ατμοσφαιρικούς και άλλους ρύπους.
 • Τεχνικές και μίγματα υδροσποράς.
 • Μελέτη εγκατάστασης φυτοκάλυψης σε ειδικές κατασκευές (δώματα κ.ά.).
 • Χρήση φυτικού υλικού και χλοοταπήτων στη συγκράτηση πρανών.
 • Περιβαλλοντική επίδραση των φυτοκαλυμμένων δωμάτων.
 • Απορροή αγροχημικών από συστήματα καλλιέργειας ανθοκομικών φυτών και χλοοταπήτων.

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2010-2020

Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών

Akoumianaki-Ioannidou, Anastasia, Dalaka, Z., Markou, S., Ioannou, D., & Moustakas, N. K. (2020). Cadmium effects on Valerian (Valeriana officinalis L.) morphology and Cd uptake in relation to substrate acidity/alkalinity. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 48(1), 406–416. https://doi.org/10.15835/NBHA48111781

Martini, Aikaterini N., & Papafotiou, M. (2020). In Vitro Propagation and NaCl Tolerance of the Multipurpose Medicinal Halophyte Limoniastrum monopetalum. HortScience, 55(4), 436–443. https://doi.org/10.21273/hortsci14584-19

Paraskevopoulou, Angeliki T., Karantzi, A. K., Liakopoulos, G., Londra, P. A., & Bertsouklis, K. (2020). The effect of salinity on the growth of lavender species. Water (Switzerland), 12(3). https://doi.org/10.3390/w12030618

Paraskevopoulou, Angeliki T., Tsarouchas, P., Londra, P. A., & Kamoutsis, A. P. (2020). The effect of irrigation treatment on the growth of lavender species in an extensive green roof system. Water (Switzerland), 12(3). https://doi.org/10.3390/w12030863

Akoumianaki-Ioannidou, Anastasia, Gerasimidou, E., Salta, A., Roussis, I., & Bilalis, D. (2019). Sexual and vegetative propagation of Hypericum empetrifolium Willd. subsp. empetrifolium. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(2), 282–287. https://doi.org/10.15835/nbha47111267

Akoumianaki-Ioannidou, Anastasia, Kapama, D., Mpantouna, A., & Moustakas, N. K. (2019). Cadmium effects on hyssop (Hyssopus officinalis L.) morphology and Cd uptake in relation to substrate acidity/alkalinity. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(4), 1394–1399. https://doi.org/10.15835/nbha47411755

Barouchas, P. E., Akoumianaki-Ioannidou, A., Liopa-Tsakalidi, A., & Moustakas, N. K. (2019). Effects of Vanadium and Nickel on morphological characteristics and on Vanadium and Nickel uptake by shoots of mojito (Mentha × villosa) and lavender (Lavandula anqustifolia). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(2), 487–492. https://doi.org/10.15835/nbha47111413

Paraskevopoulou, A., Tzortzi-Georgi, N. J., Oikonomou, A., Mariaki, E., & Paraskevas, A. (2019). Examining the opportunities for nature-based solutions at the Municipality of Piraeus. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 296). https://doi.org/10.1088/1755-1315/296/1/012003

Paraskevopoulou, Angeliki T., Nektarios, P. A., & Kotsiris, G. (2019). Post-fire attitudes and perceptions of people towards the landscape character and development in the rural Peloponnese, a case study of the traditional village of Leontari, Arcadia, Greece. Journal of Environmental Management, 241, 567–574. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.09.105

Vlachou, G., Papafotiou, M., & Bertsouklis, K. F. (2019). Studies on Seed Germination and Micropropagation of Clinopodium nepeta: A medicinal and aromatic plant. HortScience, 54(9), 1558–1564. https://doi.org/10.21273/HORTSCI13996-19Londra, P., Paraskevopoulou, A., & Psychogiou, M. (2018). Hydrological behavior of peat- and coir-based substrates and their effect on Begonia growth. Water (Switzerland), 10(6). https://doi.org/10.3390/w10060722

Nektarios, Panayiotis A. (2018). Green roofs: Irrigation and maintenance. In Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability (pp. 75–84). https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812150-4.00007-0

Paraskevopoulou, Angeliki T., Kamperi, E., Demiris, N., Economou, M., Theleritis, C., Kitsonas, M., & Papageorgiou, C. (2018). The impact of seasonal colour change in planting on patients with psychotic disorders using biosensors. Urban Forestry and Urban Greening, 36, 50–56. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.09.006

Paraskevopoulou, Angeliki Triandafillou, & Kamperi, E. (2018). Design of hospital healing gardens linked to pre- or post-occupancy research findings. Frontiers of Architectural Research, 7(3), 395–414. https://doi.org/10.1016/j.foar.2018.05.004

Kanellou, E., Economou, G., Papafotiou, M., Ntoulas, N., Lyra, D., Kartsonas, E., & Knezevic, S. (2017). Flame Weeding at Archaeological Sites of the Mediterranean Region. Weed Technology, 31(3), 396–403. https://doi.org/10.1017/wet.2016.31

Ntoulas, N., & Nektarios, P. A. (2017). Paspalum vaginatum NDVI when grown on shallow green roof systems and under moisture deficit conditions. Crop Science, 57, S-147-S-160. https://doi.org/10.2135/cropsci2016.05.0381

Ntoulas, N., Nektarios, P. A., Kotopoulis, G., Ilia, P., & Ttooulou, T. (2017). Quality assessment of three warm-season turfgrasses growing in different substrate depths on shallow green roof systems. Urban Forestry and Urban Greening, 26, 163–168. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.03.005

Schiappacasse, F., Rodríguez, E., Nektarios, P. A., Gaete, K. M., & Maturana, L. D. (2017). Crecimiento de las plantas chilenas haplopappus macrocephalus y selliera radicans en sistema modular de techo verde bajo tres regímenes de riego. Idesia, 35(3), 31–39. https://doi.org/10.4067/S0718-34292017005000203

Soulis, K. X., Ntoulas, N., Nektarios, P. A., & Kargas, G. (2017). Runoff reduction from extensive green roofs having different substrate depth and plant cover. Ecological Engineering, 102, 80–89. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.01.031

Soulis, K. X., Valiantzas, J. D., Ntoulas, N., Kargas, G., & Nektarios, P. A. (2017). Simulation of green roof runoff under different substrate depths and vegetation covers by coupling a simple conceptual and a physically based hydrological model. Journal of Environmental Management, 200, 434–445. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.06.012

Akoumianaki-Ioannidou, Anastasia, Paraskevopoulou, A. T., & Tachou, V. (2016). School grounds as a resource of green space to increase child-plant contact. Urban Forestry and Urban Greening, 20, 375–386. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.10.009

Akoumianaki-Ioannidou, Anastasia, Barouchas, P. E., Ilia, E., Kyramariou, A., & Moustakas, N. K. (2016). Effect of vanadium on dry matter and nutrient concentration in sweet basil (Ocimum basilicum L.). Australian Journal of Crop Science, 10(2), 199–206.

Bertsouklis, K. F., & Papafotiou, M. (2016). Morphometric and molecular analysis of the three arbutus species of greece. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 44(2), 423–430. https://doi.org/10.15835/nbha44210572

Kokkinou, I., Ntoulas, N., Nektarios, P. A., & Varela, D. (2016). Response of native aromatic and medicinal plant species to water stress on adaptive green roof systems. HortScience, 51(5), 608–614. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.51.5.608

Papafotiou, Maria, & Martini, A. N. (2016). In vitro seed and clonal propagation of the mediterranean aromatic and medicinal plant Teucrium capitatum. HortScience, 51(4), 403–411. https://doi.org/10.21273/hortsci.51.4.403

Akoumianaki-Ioannidou, Anastasia, Rasouli, M., Podaropoulou, L., Karapanos, I., & Bilalis, D. (2015). Effects of cultivation system and fertilization on seedling production of Ocimum basilicum L. and Mentha spicata L. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 43(1), 131–137. https://doi.org/10.15835/nbha4319851

Akoumianaki-Ioannidou, Anastasia, Papadimitriou, K., Barouchas, P., & Moustakas, N. (2015). The effects of Cd and Zn interactions on the concentration of Cd and Zn in sweet bush basil (Ocimum basilicum L.) and peppermint (Mentha piperita L.). Fresenius Environmental Bulletin, 24(1), 77–83.

Apostolides, E., Papafotiou, M., Vissilia, A. M., & Paraskevopoulou, A. (2015). Gardens and orchards of Kampos’ historical country mansions in Chios: An early trace of landscape architecture in Greece. Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes, 35(4), 290–311. https://doi.org/10.1080/14601176.2015.1035553

Giannopoulou, K., Zeri, C., Nektarios, P., Sakellari, A., Nydrioti, E., & Scoullos, M. (2015). Chemical evaluation of compost produced at a large Greek mechanical biological treatment plant: Metal availability and phytotoxicity. Compost Science and Utilization, 23(4), 248–266. https://doi.org/10.1080/1065657X.2015.1046615

Ntoulas, N., & Nektarios, P. A. (2015). Paspalum vaginatum drought tolerance and recovery in adaptive extensive green roof systems. Ecological Engineering, 82, 189–200. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2015.04.091

Ntoulas, N., Nektarios, P. A., Kapsali, T. E., Kaltsidi, M. P., Han, L., & Yin, S. (2015). Determination of the physical, chemical, and hydraulic characteristics of locally available materials for formulating extensive green roof substrates. HortTechnology, 25(6), 774–784. https://doi.org/10.21273/horttech.25.6.774

Tampoukou, A., Papafotiou, M., Koutsouris, A., & Paraskevopoulou, A. T. (2015). Teachers’ Perceptions οn the Use of Botanic Gardens as a Means of Environmental Education in Schools and the Enhancement of School Student Benefits from Botanic Garden Visits. Landscape Research, 40(5), 610–620. https://doi.org/10.1080/01426397.2014.947250

Aldous, D. E., Hunter, A., Martin, P. M., Nektarios, P. A., & McAuliffe, K. W. (2014). Management of sports turf and amenity grasslands. In Horticulture: Plants for People and Places (Vol. 2, pp. 731–761). https://doi.org/10.1007/978-94-017-8581-5_7

Barouchas, P., Moustakas, N., Liopa-Tsakalidi, A., & Akoumianaki-Ioannidou, A. (2014). Effect of trivalent and hexavalent Chromium (Cr) on the total Cr concentration in the vegetative plant parts of spearmint (Mentha spicata L.), lemon verbena (Lippia citriodora L.) and peppermint (Mentha piperita L.). Australian Journal of Crop Science, 8(3), 363–368.

Magni, S., Gaetani, M., Caturegli, L., Leto, C., Tuttolomondo, T., La Bella, S., … Volterrani, M. (2014). Phenotypic traits and establishment speed of 44 turf bermudagrass accessions. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science, 64(8), 722–733. https://doi.org/10.1080/09064710.2014.955524

Nasta, O., Akoumianaki-Ioannidou, A., Liakopoulos, G., & Nikolopoulou, A. E. (2014). Effects of salinity in the form of simulated sea-spray (NaCl or NaCl + H3BO3 solution) on growth and photosynthetic performance of sage (Salvia officinalis). Australian Journal of Crop Science, 8(8), 1186–1194.

Nektarios, P. A., Ntoulas, N., Kotopoulis, G., Ttoulou, T., & Ilia, P. (2014). Festuca arundinacea drought tolerance and evapotranspiration when grown on two extensive green roof substrate depths and under two irrigation regimes. European Journal of Horticultural Science, 79(3), 142–149.

Nektarios, Panayiotis A., Ntoulas, N., Nydrioti, E., Kokkinou, I., Bali, E. M., & Amountzias, I. (2014). Drought stress response of Sedum sediforme grown in extensive green roof systems with different substrate types and depths. Scientia Horticulturae, 181, 52–61. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2014.10.047

Nektarios, Panayiotis A., Ntoulas, N., Paraskevopoulou, A. T., Zacharopoulou, A., & Chronopoulos, I. (2014). Substrate and drainage system selection and slope stabilization in an intensive-type roof garden park: Case study of Athens Concert Hall. Landscape and Ecological Engineering, 10(1), 29–46. https://doi.org/10.1007/s11355-013-0213-z

Nektarios, Panayiotis A., Petrovic, A. M., & Steenhuis, T. S. (2014). Nitrate and tracer leaching from aerated turfgrass profiles. European Journal of Horticultural Science, 79(3), 150–157.

Bertsouklis, K. F., & Papafotiou, M. (2013). Seed germination of Arbutus unedo, A. andrachne and their natural hybrid A. andrachnoides in relation to temperature and period of storage. HortScience, 48(3), 347–351. https://doi.org/10.21273/hortsci.48.3.347

Kargas, G., Ntoulas, N., & Nektarios, P. A. (2013a). Moisture content measurements of green roof substrates using two dielectric sensors. HortTechnology, 23(2), 177–186. https://doi.org/10.21273/HORTTECH.23.2.177

Kargas, G., Ntoulas, N., & Nektarios, P. A. (2013b). Soil texture and salinity effects on calibration of TDR300 dielectric moisture sensor. Soil Research, 51(4), 330–340. https://doi.org/10.1071/SR13009

Kotsiris, George, Nektarios, P. A., Ntoulas, N., & Kargas, G. (2013). An adaptive approach to intensive green roofs in the Mediterranean climatic region. Urban Forestry and Urban Greening, 12(3), 380–392. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2013.05.001

Martin, A. N., Papafotiou, M., & Vemmos, S. N. (2013). Season and explant origin affect phenolic content, browning of explants, and micropropagation of × Malosorbus florentina (Zucc.) Browicz. HortScience, 48(1), 102–107. https://doi.org/10.21273/hortsci.48.1.102

Martini, Aekaterini Nikolaos, & Papafotiou, M. (2013). Effects of plant growth regulators and environmental factors on in vitro: Propagation of ×Malosorbus florentina. Propagation of Ornamental Plants, 13(3), 112–122.

Ntoulas, N., Nektarios, P. A., Charalambous, E., & Psaroulis, A. (2013). Zoysia matrella cover rate and drought tolerance in adaptive extensive green roof systems. Urban Forestry and Urban Greening, 12(4), 522–531. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2013.07.006

Ntoulas, N., Nektarios, P. A., & Nydrioti, E. (2013). Performance of Zoysia matrella “Zeon” in shallow green roof substrates under moisture deficit conditions. HortScience, 48(7), 929–937. https://doi.org/10.21273/hortsci.48.7.929

Papafotiou, M., Bertsouklis, K. F., & Trigka, M. (2013). Micropropagation of Arbutus unedo, A. andrachne, and their natural hybrid, A. x andrachnoides from seedling explants. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 88(6), 768–775. https://doi.org/10.1080/14620316.2013.11513037

Papafotiou, Maria, Pergialioti, N., Tassoula, L., Massas, I., & Kargas, G. (2013). Growth of native aromatic xerophytes in an extensive Mediterranean green roof as affected by substrate type and depth and irrigation frequency. HortScience, 48(10), 1327–1333. https://doi.org/10.21273/hortsci.48.10.1327

Kotsiris, G., Androutsopoulos, A., Polychroni, E., & Nektarios, P. A. (2012). Dynamic U-value estimation and energy simulation for green roofs. Energy and Buildings, 45, 240–249. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.11.005

Kotsiris, George, Nektarios, P. A., & Paraskevopoulou, A. T. (2012). Lavandula angustifolia growth and physiology is affected by substrate type and depth when grown under mediterranean semi-intensive green roof conditions. HortScience, 47(2), 311–317. https://doi.org/10.21273/hortsci.47.2.311

Londra, P. A., Paraskevopoulou, A. T., & Psychoyou, M. (2012). Evaluation of water-air balance of various substrates on Begonia growth. HortScience, 47(8), 1153–1158. https://doi.org/10.21273/hortsci.47.8.1153

Nikolopoulou, A. E., Nektarios, P. A., Aivalakis, G., Volterrani, M., & Chronopoulos, I. (2012). Effects of rootzone CO2 and O2 levels on seed germination and stolon growth of Cynodon dactylon. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science, 62(SUPPL.1), 53–61. https://doi.org/10.1080/09064710.2012.681058

Ntoulas, N., Nektarios, P. A., Spaneas, K., & Kadoglou, N. (2012). Semi-extensive green roof substrate type and depth effects on Zoysia matrella “Zeon” growth and drought tolerance under different irrigation regimes. Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science, 62(SUPPL.1), 165–173. https://doi.org/10.1080/09064710.2012.681391

Papafotiou, Maria, & Vagena, A. (2012). Cotton gin trash compost in the substrate reduces the daminozide spray dose needed to produce compact potted chrysanthemum. Scientia Horticulturae, 143, 102–108. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2012.06.004

Moustakas, N. K., Akoumianaki-Ioannidou, A., & Barouchas, P. E. (2011). The effects of cadmium and zinc interactions on the concentration of cadmium and zinc in pot marigold (Calendula officinalis L.). Australian Journal of Crop Science, 5(3), 277–282.

Nektarios, Panayiotis A., Amountzias, I., Kokkinou, I., & Ntoulas, N. (2011). Green roof substrate type and depth affect the growth of the native species Dianthus fruticosus under reduced irrigation regimens. HortScience, 46(8), 1208–1216. https://doi.org/10.21273/hortsci.46.8.1208

Nektarios, Panayiotis A., Kastritsis, S., Ntoulas, N., & Tsiotsiopoulou, P. (2011). Substrate amendment effects on potted plant production and dry weight partition of Lantana camara. HortScience, 46(6), 864–869. https://doi.org/10.21273/hortsci.46.6.864

Nektarios, Panayiotis A., Ntoulas, N., Mcelroy, S., Volterrani, M., & Arbis, G. (2011). Effect of olive mill compost on native soil characteristics and tall fescue turfgrass development. Agronomy Journal, 103(5), 1524–1531. https://doi.org/10.2134/agronj2011.0145

Ntoulas, N., Nektarios, P. A., & Gogoula, G. (2011). Evaluation of olive mill wastecompost as a soil amendment for Cynodon dactylon turf establishment,growth, and anchorage. HortScience, 46(6), 937–945. https://doi.org/10.21273/hortsci.46.6.937

Akoumianaki-Ioannidou, A., Darras, A. I., & Diamantaki, A. (2010). Post-harvest vase solutions and storage effects on cut Nerium oleander inflorescences. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 85(1), 1–6. https://doi.org/10.1080/14620316.2010.11512621

Argyropoulou, C., Akoumianaki-Ioannidou, A., Christodoulakis, N. S., & Fasseas, C. (2010). Leaf anatomy and histochemistry of Lippia citriodora (Verbenaceae). Australian Journal of Botany, 58(5), 398–409. https://doi.org/10.1071/BT10072

Darras, A. I., Akoumianaki-Ioannidou, A., & Pompodakis, N. E. (2010). Evaluation and improvement of post-harvest performance of cut Viburnum tinus inflorescence. Scientia Horticulturae, 124(3), 376–380. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2010.01.018

 

 

Martini AN, Papafotiou M. Effect of cytokinins on in vitro blastogenesis of Thymelaea tartonraira ssp. Tartonraira (L.) All. Acta Hortic. 2019;1242:511-514. doi:10.17660/ActaHortic.2019.1242.73

Vlachou G, Papafotiou M, Akoumianaki A, Bertsouklis KF. Propagation of Scabiosa hymettia (Boiss. & Spruner) by stem cuttings. Acta Hortic. 2019;1242:763-766. doi:10.17660/ActaHortic.2019.1242.113

Papafotiou M, Tassoula L, Mellos K. Construction and maintenance factors affecting most the growth of shrubby Mediterranean native plants on urban extensive green roofs. Acta Hortic. 2018;1215:101-107. doi:10.17660/ActaHortic.2018.1215.18

Fotia K, Ntoulas N, Koliopanos C, Tsirogiannis IL, Nektarios P. Utilization of Reflectance Indices to Evaluate the Impact of Grey or Recycled Irrigation Water on Festuca Arundinacea Turfgrass. Vol 1197.; 2018. doi:10.17660/ActaHortic.2018.1197.14

Papafotiou M, Mellos K, Chatzipavlidis I. The combined effect of green-waste compost and fertilization on growth of Ficus benjamina. Acta Hortic. 2018;1215:143-146. doi:10.17660/ActaHortic.2018.1215.27

Fotia K, Paraskevopoulou AT, Baltzoi P, et al. Effects of recycled and grey water on the growth of ornamental shrubs used in urban green spaces of north-western Greece. Acta Hortic. 2017;1189:565-568. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.113

Vlachou G, Papafotiou M, Bertsouklis KF. Studies on in vitro propagation of Anthyllis barba-jovis L. Acta Hortic. 2017;1155:317-320. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1155.45

Marougka E, Paraskevopoulou AT. The design of the surroundings of Rizarios Ecclesiastical School and a proposal for its regeneration. Acta Hortic. 2017;1189:77-80. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.15

Papafotiou M, Tassoula L, Kefalopoulou R. Effect of substrate type and irrigation frequency on growth of Pallenis maritima on an urban extensive green roof at the semi-arid Mediterranean region. Acta Hortic. 2017;1189:275-278. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.53

Paraskevopoulou AT, Spentzas A, Lahaniotis K, Karapanos I, Perdikis D, Londra P. The establishment of a wildflower meadow “designed” for people to harvest. Acta Hortic. 2017;1189:119-124. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.24

Papafotiou M, Koutri A, Massas I. Heavy metal concentration in sage plants cultivated on an urban green roof or roadside location as affected by substrate type and fertilization. Acta Hortic. 2017;1189:439-442. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.86

Bertsouklis KF, Papafotiou M. Comparative study on the effectiveness of cytokinin type and season on in vitro culture establishment of Arbutus species. Acta Hortic. 2017;1189:435-438. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.85

Martini AN, Papafotiou M, Evangelopoulos K. Effect of substrate type and depth on the establishment of the edible and medicinal native species Crithmum maritimum on an extensive urban Mediterranean green roof. Acta Hortic. 2017;1189:451-454. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.89

Papafotiou M, Marco Martínez G, Petrocheilou A, Kanellou E. Design proposal to increase functionality and aesthetics of archaeological sites: The case study of Ancient Messene, Greece. Acta Hortic. 2017;1189:103-107. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.21

Akoumianaki-Ioannidou A, Podaropoulou L, Liakopoulos G. Assessment of growth of Mentha pulegium in a green roof system through the study of PSII photochemical parameters. Acta Hortic. 2017;1189:257-261. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.49

Kargas G, Ntoulas N, Nektarios PA, Kladou A. Soil Moisture Determination Using the Dielectric Sensor TDR300 in Porous Media with Increased Salinity. Vol 1189.; 2017. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.51

Papafotiou M, Kanellou E, Economou G. Integrated design and management of vegetation at archaeological sites to protect monuments and enhance the historical landscape. Acta Hortic. 2017;1189:1-10. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.1

Kanellou E, Papafotiou M. Restoration of the historic gardens of the former royal estate of Tatoi. Acta Hortic. 2017;1189:171-175. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.34

Papafotiou M, Koutri A, Massas I. Urban green roof versus roadside cultivation: Effect of pollution, substrate type and fertilization on heavy metal concentration in oregano plants. Acta Hortic. 2017;1189:443-446. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.87

Papafotiou M, Marco Martínez G, Petrocheilou A, Kanellou E. Design proposal involving native plants for the historical site of Early Christian Amphipolis, Greece. Acta Hortic. 2017;1189:97-101. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.20

Chronopoulou M, Papafotiou M. Bedding plants in the landscape of Athens: Data on their use and opinions of citizens and municipal employees concerning their use at various green spaces of the city. Acta Hortic. 2017;1189:59-63. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.11

Katsika E, Paraskevopoulou AT, Trigas P. A design approach to protect and enhance a natural wetland in Attica (Greece). Acta Hortic. 2017;1189:355-358. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.68

Papafotiou M, Tsalouchos N, Papagianni A, Bertsouklis KF. In vitro propagation of Lippia citriodora. Acta Hortic. 2017;1155:327-330. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1155.47

Soulis KX, Ntoulas N, Nektarios PA, Kargas G. Green Roof Runoff Reduction under Different Substrate Depths and Vegetation Covers: The Effect of Initial Substrate Moisture Conditions and Total Rainfall Depth. Vol 1189.; 2017. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.108

Akoumianaki-Ioannidou A, Chatzaki M, Koutsouris A. Fostering the educational role of plants through the development of an alternative teaching aid for maths. Acta Hortic. 2017;1189:49-52. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.9

Kanellou E, Papafotiou M, Economou G, Ntoulas N. Testing Soil Solarization as an Alternative Method for Weed Suppression at Archaeological Sites. Vol 1189.; 2017. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.13

Akoumianaki-Ioannidou A, Salta A. Regeneration and enhancement of the old railway station surrounding area at Megara Athens, Greece. Acta Hortic. 2017;1189:161-165. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.32

Tassoula L, Papafotiou M, Galanis D. Growth of the Mediterranean xerophyte Scabiosa cretica on an extensive green roof under different substrate types and irrigation regimes. Acta Hortic. 2017;1189(7):283-286. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.55

Kanellou E, Papafotiou M, Economou G, Paraskevopoulou AT. Developing wildflower meadows for the enhancement of the archaeological landscape. Acta Hortic. 2017;1189:43-47. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.8

Ntoulas N, Nektarios PA. Balancing Substrate Depth and Irrigation Inputs Influence the Aesthetic Quality of Paspalum Vaginatum When Grown on Adaptive Extensive Green Roof Systems. Vol 1189.; 2017. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.52

Martini AN, Papafotiou M, Evangelopoulos K. Establishment of the edible and medicinal endemic species Origanum dictamnus on an extensive urban Mediterranean green roof as affected by substrate type and depth. Acta Hortic. 2017;1189:461-464. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.91

Skoura A, Akoumianaki-Ioannidou A. Regeneration and enhancement of “Saint Taxiarches” cemetery at N. Ionia, Volos, and integration into the city as an urban green area. Acta Hortic. 2017;1189:185-188. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.37

Martini AN, Papafotiou M, Akoumianaki-Ioannidou A. Vegetative propagation by stem cuttings and establishment of the Mediterranean aromatic and medicinal plant Teucrium capitatum. Acta Hortic. 2017;1189:455-459. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.90

Papagianni A, Papafotiou M, Bertsouklis KF. In vitro propagation of Arbutus unedo var. rubra starting from seedlings and adult parental plants. Acta Hortic. 2017;1189:469-472. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.93

Vlachou G, Papafotiou M, Bertsouklis KF. The effect of cytokinin type and concentration on micropropagation of Calamintha cretica. Acta Hortic. 2017;1189:477-480. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.95

Papafotiou M, Martini AN, Vlachou G. In vitro propagation as a tool to enhance the use of native ornamentals in archaeological sites of Greece. Acta Hortic. 2017;1155:301-308. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1155.43

Papafotiou M, Marco Martínez G, Petrocheilou A, Kanellou E. Design proposal to increase functionality and enhance the landscape by native plants at the archaeological site of Kolona, Aegina Island, Greece. Acta Hortic. 2017;1189:93-96. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.19

Nektarios PA, Ntoulas N. Designing Green Roofs for Arid and Semi-Arid Climates. The Route towards the Adaptive Approach. Vol 1189.; 2017. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.39

Papafotiou M, Bertsouklis KF, Martini AN, et al. Evaluation of the establishment of native Mediterranean plant species suggested for landscape enhancement in archaeological sites of Greece. Acta Hortic. 2017;1189:177-180. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.35

Kanellou E, Papafotiou M, Lefas P, Petrocheilou A. Testing inert materials for reburial and paving purposes as a weed elimination method at archaeological sites. Acta Hortic. 2017;1189:73-76. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.14

Alevizos I, Paraskevopoulou AT, Kamoutsis A, Psychogiou M, Londra P. The impact of design on the environmental contribution of street trees in Kallithea, Athens. Acta Hortic. 2017;1189:251-255. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.48

Tassoula L, Papafotiou M, Fouskaki M. Growth of the halophyte Atriplex halimus on a green roof at the semi-arid Mediterranean region as affected by substrate type and irrigation regime. Acta Hortic. 2017;1189:287-290. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.56

Paraskevopoulou AT, Athanasiou A. Children’s perception on the design of their playground. Acta Hortic. 2017;1189:143-146. doi:10.17660/ActaHortic.2017.1189.28

Vlachou G, Papafotioua M, Bertsouklis KF. In vitro propagation of Ballota acetabulosa. Acta Hortic. 2016;1113:171-174. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1113.25

Patakioutas G, Dimou D, Kostoula O, et al. Turfgrass root system inoculation and colonization by a mycorrhizal fungus and other symbiotic microorganisms and evaluation of its effects on green turf cover and growth. Acta Hortic. 2016;1122:65-72. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1122.9

Vlachou G, Papafotiou M, Bertsouklis KF. In vitro propagation of Calamintha nepeta. Acta Hortic. 2016;1113:189-194. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1113.28

Martini AN, Papafotiou M. Micropropagation of Limoniastrum monopetalum L. Acta Hortic. 2016;1113:195-200. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1113.29

Nektarios PA, Nydrioti E, Kapsali T, Ntoulas N. Substrate Type, Depth and Irrigation Regime Effects on Ebenus Cretica Growth in Extensive Green Roof. Vol 1108.; 2016. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1108.39

Papafotiou M, Tassoula L, Liakopoulos G, Kargas G. Effect of substrate type and irrigation frequency on growth of Mediterranean xerophytes on green roofs. Acta Hortic. 2016;1108:309-316. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1108.41

Martini AN, Papafotiou M, Majumder DAN. Micropropagation of Teucrium capitatum L. Acta Hortic. 2016;1113:183-187. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1113.27

Nektarios PA, Nydrioti E, Kapsali T, Ntoulas N. Crithmum Maritimum Growth in Extensive Green Roof Systems with Different Substrate Type, Depth and Irrigation Regime. Vol 1108.; 2016. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1108.40

Papafotiou M, Martini AN, Bertsouklis KF, Majumder DAN. Micropropagation of Atriplex halimus L. Acta Hortic. 2016;1113:207-210. doi:10.17660/ActaHortic.2016.1113.31

Tsagkarakis AE, Papathanasis AC, Karamatzoglou EN, Papadoulis GT, Papafotiou M. Effects of plant growth regulators on survival and fitness of the oleander aphid, Aphis nerii (Homoptera: Aphididae), and the citrus mealybug, Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). Acta Hortic. 2015;1105:197-203. doi:10.17660/ActaHortic.2015.1105.28

Antonatos SA, Barbetaki AE, Papadoulis GT, Papafotiou M. Seasonal abundance of Gynaikothrips ficorum (Marshal) and its natural enemies on Ficus microcarpa in Greece. Acta Hortic. 2015;1105:101-107. doi:10.17660/ActaHortic.2015.1105.15

Kartsonas E, Papafotiou M. Effect of photon flux, CO2 concentration and culture vessels covering material, on physiological characteristics of Quercus euboica in vitro grown plantlets. Acta Hortic. 2013;990:415-422.

Papafotiou M, Trigka M, Bertsouklis KF. In vitro propagation of Arbutus × andrachnoides link. From seedling tissues. Acta Hortic. 2013;990:405-408. doi:10.17660/ActaHortic.2013.990.51

Martini AN, Papafotiou M. Micropropagation as means for the conservation of the rare and endangered × Malosorbus florentina Zucc. (Rosaceae). Acta Hortic. 2013;990:409-414. doi:10.17660/ActaHortic.2013.990.52

Akoumianaki-Ioannidou A, Langousi I, Drakopoulos D, Fetsi T. Post-harvest performance and wet storage effects on cut Polygala myrtifolia inflorescences. Acta Hortic. 2013;990:143-150. doi:10.17660/actahortic.2013.990.15

Papafotiou M, Pergialioti N, Papanastassatos EA, Tassoula L, Kargas G, Massas I. Effect of substrate type and depth and the irrigation frequency on growth of semiwoody Mediterranean species in green roofs. Acta Hortic. 2013;990:481-486. doi:10.17660/ActaHortic.2013.990.62

Papafotiou M, Papanagiotou P. Comparative evaluation with biometric and physiological characteristics of ornamental shrubs as for their contribution to the environment under two irrigation frequencies. Acta Hortic. 2013;990:369-372. doi:10.17660/ActaHortic.2013.990.46

Nektarios PA, Ntoulas N, Nydrioti E. Turfgrass use on intensive and extensive green roofs. In: Acta Horticulturae. Vol 938. ; 2012:121-127.

Nektarios PA, Monteiro JA. Introduction to SM14: Environmental issues in turfgrass. Acta Hortic. 2012;938:93.

Akoumianaki-Ioannidou A, Podaropoulou L, Rasouli M, Bilalis D. Seedlings production of Ocimum basilicum in two systems (float and seedbed) with organic and inorganic fertilization. Acta Hortic. 2012;937:1301-1305.

Akoumianaki-Ioannidou A, Rasouli M, Podaropoulou L, Bilalis D. Seedlings production of Mentha x piperita (peppermint) and Mentha spicata (spearmint) in float system with organic and inorganic fertilization. Acta Hortic. 2012;937:1307-1312. doi:10.17660/actahortic.2012.937.162

Bertsouklis KF, Papafotiou M. Effect of various cytokinins on micropropagation of Arbutus × andrachnoides link. Acta Hortic. 2011;923:213-218. doi:10.17660/ActaHortic.2011.923.32

Martini AN, Papafotiou M. Effect of thidiazuron on shoot regeneration and subsequent rhizogenesis of XMalosorbus florentina Zucc. Acta Hortic. 2011;923:169-176. doi:10.17660/ActaHortic.2011.923.24

Kartsonas E, Papafotiou M. Effect of culture vessels size and covering material on leaf morphological and anatomical characteristics of Quercus euboica in vitro plantlets. Acta Hortic. 2010;885:191-196. doi:10.17660/ActaHortic.2010.885.24

Akoumianaki-Ioannidou A, Papagianni M, Fasseas C. Propagation of Elaeagnus ×ebbingei by cuttings and its evaluation as an ornamental for use in Urban and Sub-Urban areas. Acta Hortic. 2010;885:27-32. doi:10.17660/ActaHortic.2010.885.2

Papafotiou M, Voreakou M, Rafailidis N, Katsojianni S. The Effect of Planting Level at an Urban Road Slope on Plant Growth. Acta Hortic. 2010;881:335-338. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.47

Papafotiou M, Antoniou I, Akoumianaki-Ioannidou A. Studies on in vitro propagation of Bauhinia variegata. Acta Hortic. 2010;885:263-266. doi:10.17660/ActaHortic.2010.885.35

Ntoulas N, Nektarios PA. Design of Athens’ Tram and Urban Bus Depots Surrounding Areas Based on Noise Levels Monitoring. Vol 881.; 2010. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.49

Papafotiou M, Kanellou E. Restoration of a roman villa garden in the archaeological site of eleusis. Acta Hortic. 2010;881:1011-1014. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.168

Akoumianaki-Ioannidou A, Alexiou P, Fasseas C. Propagation of Pterocephalus perennis by cuttings and its evaluation as ornamental. Acta Hortic. 2010;885:21-26.

Bertsouklis KF, Papafotiou M. Effect of storage on Arbutus andrachne L. seed germination. Acta Hortic. 2010;885:65-72.

Paraskevopoulou AT, Nektarios PA, Photinopoulou P, Nydrioti E, Stergiopoulos G, Labropoulos P. The restoration of the fire affected area of the medieval castle ruins at the traditional village of leontari, arcadia, hellas. Acta Hortic. 2010;881:905-908. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.152

Akoumianaki-Ioannidou A, Paraskevopoulou AT, Tachou V. The significance of plants in school grounds and environmental education of secondary schools in Trikala, Hellas. Acta Hortic. 2010;881:843-846. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.139

Bertsouklis KF, Papafotiou M. Studies on propagation of Globularia alypum L. Acta Hortic. 2010;885:73-78.

Nikologianni A, Andreou P, Nektarios PA, Markoglou AN. Metalaxyl-m leaching from different substrates and drainage systems in intensive green roofs. Acta Hortic. 2010;881:725-728. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.119

Papafotiou M, Skylourakis A. In vitro propagation of Callistemon citrinus. Acta Hortic. 2010;885:267-270. doi:10.17660/ActaHortic.2010.885.36

Paraskevopoulou AT, Papafotiou M, Massas I. Suitable plant species to meet the environmental conditions of the piraeus passenger port. Acta Hortic. 2010;881:555-558. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.91

Nektarios PA, Ntoulas N, Zacharopoulou A, Chronopoulos I. Athens Concert Hall Roof Garden Construction. Vol 881.; 2010. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.112

Papafotiou M. In vitro propagation of temperate zone woody plants with potential ornamental use. Acta Hortic. 2010;885:255-262. doi:10.17660/ActaHortic.2010.885.34

Nydrioti E, Papadopoulou M, Nektarios PA. Turfgrass growth and evapotranspiration in intensive green roof systems. Acta Hortic. 2010;881:721-724. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.118

Grammatikopoulou K, Kantsos N, Nektarios PA, Petrakis G. Reclamation of inclined bentonite mining byproducts by hydroseeding in the island of milos. Acta Hortic. 2010;881:559-562. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.92

Fasseas C, Akoumianaki-Ioannidou A. Some anatomical features of Laurus nobilis leaves contributing to its suitability as ornamental plant in temperate climates. Acta Hortic. 2010;885:99-108. doi:10.17660/ActaHortic.2010.885.13

Papafotiou M, Kanellou E, Economou G. Alternative practices for vegetation management in archaeological sites - The case of Eleusis. Acta Hortic. 2010;881:879-883. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.148

Papafotiou M, Chatzijiannaki Z, Stilianaki G. The effect of design of an urban park on traffic noise abatement. Acta Hortic. 2010;881:331-334. doi:10.17660/ActaHortic.2010.881.46

 

Προγράμματα Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2018-σήμερα       «Αξιολόγηση, Βελτίωση και Ανάδειξη Ελληνικών Ειδών Σάλβιας για Καλλωπιστική Χρήση» (SALVIA-BREED-GR). ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020. 

2017-σήμερα       «Ευαισθητοποίηση των μαθητών προς το πράσινο και την ανάγκη προστασίας των αυτοφυών φυτών». Χρηματοδότης: PIERRE FABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

2018-2019          «Ανάλυση τοπίου του λόφου του Λυκαβηττού και ανάπτυξη στρατηγικής για την ανάδειξη της ταυτότητας αυτού και την αειφορική διαχείριση του». Χρηματοδότης: Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. .

2018                   «Εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος Αγροτικής Εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15 έως 18 ετών». Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση-Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης & Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 

2017-2018          «Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού Ανιγόζανθου (Anigozanthos humilis x Anigozanthos flavidus) μέσω μικροπολλαπλασιασμού». Χρηματοδότης: ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΦΥΤΑ. 

2015-2016          "Μελέτη φυτοτεχνικών διαμορφώσεων στην περιοχή του προβλήτα Ι – ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ ΑΕ με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος". Χρηματοδότης: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς. 

2014-2018          «Τριπτόλεμος». Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Επιστημονικός Συνεργάτης.

2014-2015          «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση των τμημάτων του Γ.Π.Α.

2012-2015          ΘΑΛΗΣ - «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βλάστησης σε Αρχαιολογικούς Χώρους για την Προστασία του Μνημείου και Ανάδειξη του Ιστορικού Τοπίου». ΕΣΠΑ. .

2012-2015          Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας 2012-2014 - «Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία για την Επιλογή και Σύσταση Υποστρωμάτων και Φυτικών Συνθέσεων για Φυτοδώματα». ΕΣΠΑ. 

2012-2015          Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα – «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών». ΕΣΠΑ. 

2012-2015          ΑΤΛΑΣ-Πρακτική Άσκηση Προπτυχιακών φοιτητών Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ. 

2013-2015          LEONARDO DA VINCI – «Urban Greening Systems for the Mediterranean Region». ΕU. 

2012-2015          COST FA1203-SMARTER - Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe. Χρηματοδότης ΕΕΕΟ. 

2014                   «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Γ.Π.Α.». 

2009-2010          «Σχεδιασμός της Συντήρησης του Πεδίου του Άρεως και του Αττικού Άλσους». Χρηματοδότης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς. 

2009-2010          «Ανάπλαση και Βελτίωση του Αστικού και Περιαστικού Τοπίου του Δήμου Νεάπολης, Λασιθίου». Χρηματοδότης: Δήμος Νεάπολης. 

2009-2011          «Διαχείριση Πράσινων Απορριμμάτων Γ.Π.Α.». Χρηματοδότης Γ.Π.Α. 

2008-2010          «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών»: Χρηματοδότης: Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση. 

2007-2008          «Μελέτη Φυτοτεχνικών Διαμορφώσεων για το Σύνολο της Λιμενικής Ζώνης Αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ». Χρηματοδότης: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς. 

2006-2009          «Προσδιορισμός Φυσικοχημικών Παραμέτρων και Ποιοτικής Σύστασης Απορριμμάτων Λεκανοπεδίου Αττικής». Χρηματοδότης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. 

2004-2007          «Αξιοποίηση της Ντόπιας Τριανταφυλλιάς του Αγρού μέσω Διασταυρώσεων με Υβρίδια τσαγιού, με Στόχο την Προσπάθεια Μεταφοράς του Αρώματος». Χρηματοδότης: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου.

2004-2006          «Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών του Γ.Π.Α.». ΕΠΕΑΕΚ.

2004-2006          «Αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών». ΕΠΕΑΕΚ.

2003-2007          Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «Ηράκλειτος» με τίτλο «Διερεύνηση της επίδρασης της φυσιολογίας του εκφύτου, του υποστρώματος και των συνθηκών περιβάλλοντος στην οργανογένεση και τον εγκλιματισμό του Quercus euboica». 

2003                   Πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Πολιτιστικής Κίνησης, Τμήμα Συνεδρίων, για την ενίσχυση του Διεθνούς Συνεδρίου “ 1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields”.

2002-2005          «Εφαρμογή και αξιοποίηση τεχνολογιών, μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χωματερών και Χ.Υ.Τ.Α.». Εννιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων. 

2002-04             «Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης υποπροϊόντων επεξεργασίας ελαιοτριβείων ως εδαφοβελτιωτικού για την εγκατάσταση και καλλιέργεια χλοοταπήτων». Χρηματοδότης: Τοπιοκατασκευή ΕΠΕ. 

2000-02             «Διαδικτυακή συνεργασία ερευνητικών και παραγωγικών φορέων για την ανάπτυξη της Γεωργικής Βιοτεχνολογίας» (AGROBIONET). Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ. 

1994-97             «Δίκτυο συνεργασίας εργαστηρίων και φορέων έρευνας και παραγωγής στη Γεωργική Βιοτεχνολογία». ΕΠΕΤ ΙΙ. Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ. 

1990-91             «Ανθεκτικότητα, καταλληλότητα καλλωπιστικών φυτών στις περιβαλλοντικές συνθήκες της Αττικής». Χρηματοδότης: Οργανισμός Αθήνας. 

1990-91             «Biotechnology application for plant regeneration, identification and certification aiming at the production of healthy propagation material and the industrial utilisation of certain aromatic plants». ÉCLAIR. Χρηματοδότης: Ε.Ε. 

 


 

Αξιολόγηση

Είσοδος