Αρχική

Τίτλος: Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Μαρία Παπαφωτίου
Αναστασία Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου
3
1
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Εισαγωγή στις έννοιες της Κηποτεχνίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Ορισμός, θεματικά αντικείμενα και εφαρμογές τους. Ιστορική εξέλιξη της Kηποτεχνίας και της Αρχιτεκτονικής Τοπίου μέσω αναδρομής, ανάπτυξης και ανάλυσης των διαφόρων τάσεων και τεχνοτροπιών διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων από την αρχαιότητα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα [Αρχαίοι χρόνοι (Αίγυπτος, Μεσοποταμία, Περσία, Ελλάδα, Ρώμη), Μεσαίωνας (Βυζάντιο, Ισλάμ, Δυτική Ευρώπη, Μαυριτανικοί κήποι της Ισπανίας), Αναγέννηση (Ιταλία, Γαλλία - Andre Le Notre, Ολλανδία, Αγγλία – André Mollet), Νατουραλιστικοί Αγγλικοί κήποι (Capability Brown, Humphrey Repton), Άπω Ανατολή (Κίνα, Ιαπωνία), Εκλεκτικιστικοί (Βικτωριανοί) Αγγλικοί κήποι (John Claudius Loudon, Joseph Paxton), κίνημα Αrts and Craft στην Αγγλία (Gertrude Jekyll). Παρουσιάζονται και αναλύονται αντιπροσωπευτικά έργα και ιστορικοί κήποι κάθε εποχής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές και τους κανόνες που διέπουν το σχεδιασμό και συμβάλλουν στην αισθητική και λειτουργική έκφραση του τοπίου, στην εξελικτική αντίληψη του ανθρώπου ως προς το περιβάλλον, καθώς και στην επίδρασή τους στην εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής Τοπίου και τις σύγχρονες εφαρμογές της.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω εξετάσεων, διεξαγωγής σχεδιαστικών ασκήσεων και ανάθεση βιβλιογραφικής εργασίας συνοδευόμενης από παρουσίαση με εποπτικά μέσα διδασκαλίας σε κοινό.