Αρχική

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 

Στο Τμήμα ΕΦΠ, λειτουργούν τέσσερα (5) Π.Μ.Σ. και ένα (1) Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. (με το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ):

 


Π.Μ.Σ. 1: «Αρχιτεκτονική Τοπίου»

 

Π.Μ.Σ. 2: «Καινοτόμες εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία»


Π.Μ.Σ. 3: «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών»


Π.Μ.Σ. 4: «Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος»


Δ.Π.Μ.Σ. 5 : «Αμπελουργία- Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά»

(με το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ε.Κ.Π.Α.)

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αμπελουργία- Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά». Οι πτυχιούχοι του Δ.Π.Μ.Σ. έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος του Οινολόγου, σύμφωνα με το ν. 1697/1987 (ΦΕΚ 57 Α).

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 10 μαθημάτων, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, καθώς και πρακτική άσκηση.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος παρέχει το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

http://viticulture-oenology.chem.uoa.gr/

Πληροφορίες: Tηλ.: 2107274098, 2107274386, 210-5294523,

email: secr[at]chem.uoa.gr, pmsefp@aua.gr


Π.Μ.Σ. 6: «Φυτό-Ριζόσφαιρα-Έδαφος: Η Ολοκληρωμένη διαχείριση της θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών»

 

 

 

Αξιολόγηση

Είσοδος