Αρχική

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 

Στο Τμήμα ΕΦΠ, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα λειτουργήσουν τέσσερα (4) νέα Π.Μ.Σ. και ένα (1) Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. (με το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ):

 


Π.Μ.Σ. 1: «Αρχιτεκτονική Τοπίου»

 

Π.Μ.Σ. 2: «Καινοτόμες εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία»


Π.Μ.Σ. 3: «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών»


Π.Μ.Σ. 4: «Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος»


Δ.Π.Μ.Σ. 5 : «Αμπελουργία- Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά»

(με το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ε.Κ.Π.Α.)

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αμπελουργία- Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά». Οι πτυχιούχοι του Δ.Π.Μ.Σ. έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος του Οινολόγου, σύμφωνα με το ν. 1697/1987 (ΦΕΚ 57 Α).

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 10 μαθημάτων, την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, καθώς και πρακτική άσκηση.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος παρέχει το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

http://viticulture-oenology.chem.uoa.gr/

Πληροφορίες: Tηλ.: 2107274098, 2107274386, 210-5294523,

email: secr[at]chem.uoa.gr, pmsefp@aua.gr


 

Παράλληλα ισχύουν ακόμη τρία (3) ΠΜΣ:

ΠΜΣ 6: «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής», το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι τις 31-12-2018, διάρκειας δύο (2) εξαμήνων με πέντε (5) κατευθύνσεις:

  1. Γεωργία, Βελτίωση Φυτών και Γεωργικός Πειραματισμός 
  2. Δενδροκομία και Αμπελουργία
  3. Κηπευτικές Καλλιέργειες και Ανθοκομία
  4. Συστήματα ολοκληρωμένης – βιολογικής παραγωγής και πιστοποίησης
  5. Φυτοπροστασία και Περιβάλλον

ΠΜΣ 7: «Αρχιτεκτονική Τοπίου», το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι τις 31-12-2019, διάρκειας δύο (2) πλήρων ημερολογιακών ετών.


ΠΜΣ 8: «Αγρο-Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανισμών Γεωργικής Σημασίας», το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι τις 31-12-2018, διάρκειας δύο (2) εξαμήνων.


 

 

Αξιολόγηση

Είσοδος