Αρχική

Π.Μ.Σ. 3: «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών»

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών»  με τρεις Ειδικεύσεις:

  • Αμπελουργία, Δενδροκομία και Ελαιοκομία
  • Καλλιέργειες εκτός Εδάφους-Ιστοκαλλιέργεια, Υδροπονία, Φυτώρια
  • Ποιότητα - Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών, Λαχανικών και Ανθέων

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 8 μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

 

Ίδρυση ΠΜΣ Τμήματος ΕΦΠ-ΓΠΑ με τίτλο «Τ.Α. ΚΑΙΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (ΦΕΚ Β΄ 2261)

Πληροφορίες: Τηλ. 210-5294523, email: pmsefp@aua.gr

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
προκήρυξη ΠΜΣ 2023-24.doc52 KB
Συμμετοχής ΠΜΣ 2023-24.doc42.5 KB
1.1 Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας76.44 KB
6.6 Ενημερωτικό υλικό προς τους φοιτητές99.92 KB
6.5 Ονομαστικός κατάλογος διοικητικού προσωπικού υποστήριξης του ΠΜΣ115.56 KB
6.1 Αναλυτική περιγραφή των υποδομών και υπηρεσιών168.67 KB
5.4 Δημοσιοποιημένη πολιτική υποστήριξης και ανάπτυξης115.59 KB
4.1 Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας240.05 KB
3.3 Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΠΜΣ295.52 KB
3.2 Κανονισμός διαχείρισης παραπόνων ΠΜΣ283.89 KB
2.4 Περιγράμματα μαθημάτων1.94 MB
2.3. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΙΧΜΗΣ614.87 KB
2023-07-27 Τροποποιήσεις Τεσσάρων (4) ΠΜΣ-ΕΦΠ-ΓΠΑ (ΦΕΚ Β΄ 4733)234.04 KB
Οδηγός επιβίωσης2.49 MB
Κανονισμός ΠΜΣ-ΕΦΠ (ΦΕΚ Β΄ 4448)291.14 KB
Αίτηση Συμμετοχής 42 KB
ΥΛΗ & ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 2024-25189.5 KB

Αξιολόγηση

Είσοδος