Αρχική

Π.Μ.Σ. 3: «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών»

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών»  με τρεις Ειδικεύσεις:

  • Αμπελουργία, Δενδροκομία και Ελαιοκομία
  • Καλλιέργειες εκτός Εδάφους-Ιστοκαλλιέργεια, Υδροπονία, Φυτώρια
  • Ποιότητα - Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών, Λαχανικών και Ανθέων

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 8 μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Προκήρυξη και την Αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ίδρυση ΠΜΣ Τμήματος ΕΦΠ-ΓΠΑ με τίτλο «Τ.Α. ΚΑΙΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (ΦΕΚ Β΄ 2261)

Πληροφορίες: Τηλ. 210-5294523, email: pmsefp@aua.gr

Aποτελέσματα με τους επιτυχόντες μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2019-202052 KB
Αίτηση Συμμετοχής44 KB
Τροποποίηση Προκήρυξης56 KB
Aποτελέσματα με τους επιτυχόντες50.5 KB

Αξιολόγηση

Είσοδος