Αρχική

Π.Μ.Σ. 3: «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών»

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στους «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών»  με τρεις Ειδικεύσεις:

  • Αμπελουργία, Δενδροκομία και Ελαιοκομία
  • Καλλιέργειες εκτός Εδάφους-Ιστοκαλλιέργεια, Υδροπονία, Φυτώρια
  • Ποιότητα - Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών, Λαχανικών και Ανθέων

Διάρκεια σπουδών: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 90

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 8 μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τροποποίηση Προκήρυξης

Αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πίνακας επιτυχόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ίδρυση ΠΜΣ Τμήματος ΕΦΠ-ΓΠΑ με τίτλο «Τ.Α. ΚΑΙΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (ΦΕΚ Β΄ 2261)

Πληροφορίες: Τηλ. 210-5294523, email: pmsefp@aua.gr

 

Αξιολόγηση

Είσοδος