Αρχική

Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής

 


ΠΜΣ 6: «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής», το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι τις 31-12-2018, διάρκειας δύο (2) εξαμήνων με πέντε (5) κατευθύνσεις:

  1. Γεωργία, Βελτίωση Φυτών και Γεωργικός Πειραματισμός 
  2. Δενδροκομία και Αμπελουργία
  3. Κηπευτικές Καλλιέργειες και Ανθοκομία
  4. Συστήματα ολοκληρωμένης – βιολογικής παραγωγής και πιστοποίησης
  5. Φυτοπροστασία και Περιβάλλον

Αξιολόγηση

Είσοδος