Αρχική

Π.Μ.Σ. 1: «Αρχιτεκτονική Τοπίου»

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αρχιτεκτονική Τοπίου» (Master of Landscape Architecture) και είναι αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (International Federation of Landscape Architects, I.F.L.A).

Διάρκεια σπουδών: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 120

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 19 μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση μελετών και διπλωματικής εργασίας.

Προκήρυξη και την Αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2021

Επανίδρυση ΠΜΣ Τμήματος ΕΦΠ-ΓΠΑ με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ» (ΦΕΚ Β΄ 2261)

Πληροφορίες: Τηλ. 210-5294523, email: pmsefp@aua.gr

Αποτελέσματα με τους επιτυχόντες μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 2019 202135.5 KB
Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου 2019-2142 KB
Τροποποίηση προκήρυξης ΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου 2019-202155.5 KB
Aποτελέσματα με τους επιτυχόντες μεταπτυχιακούς φοιτητές35 KB

Αξιολόγηση

Είσοδος