Αρχική

Π.Μ.Σ. 1: «Αρχιτεκτονική Τοπίου»

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Αρχιτεκτονική Τοπίου» (Master of Landscape Architecture) και είναι αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αρχιτεκτόνων Τοπίου (International Federation of Landscape Architects, I.F.L.A).

Διάρκεια σπουδών: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 120

Περιλαμβάνει την παρακολούθηση 19 μαθημάτων, καθώς και την εκπόνηση μελετών και διπλωματικής εργασίας.

Επανίδρυση ΠΜΣ Τμήματος ΕΦΠ-ΓΠΑ με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ» (ΦΕΚ Β΄ 2261)

Πληροφορίες: Τηλ. 210-5294523, email: pmsefp@aua.gr

ΣυνημμένοΜέγεθος
Πολιτική Ποιότητας ΠΜΣ93.04 KB
Οδηγός Επιβίωσης Πρωτοετών Φοιτητών2.49 MB
Ονομαστικός Κατάλογος Διοικητικού Προσωπικού140.18 KB
Ενημερωτικό Υλικό προς τους Φοιτητές258.64 KB
Πολιτική Υποστήριξης και Ανάπτυξης Προσωπικού147.51 KB
Αναλυτική Περιγραφή Υποδομών και Υπηρεσιών240.08 KB
Κανονισμός Διαχείρισης Παραπόνων257.8 KB
Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου233.36 KB
Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας548.53 KB
Ειδικός Κανονισμός για την Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Μάθησης136.09 KB
Οδηγός Σπουδών 2023-2024475.97 KB
Περιγράμματα Μαθημάτων2 MB
Τροποποίηση ΦΕΚ ΠΜΣ234.04 KB
Κανονισμός 241.28 KB
Αίτηση Συμμετοχής 40.5 KB
Προκήρυξη58 KB
ΥΛΗ & ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ143 KB

Αξιολόγηση

Είσοδος