Αρχική

Π.Μ.Σ. 2: «Καινοτόμες εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία»

Το ΠΜΣ «Καινοτόμες εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία» πρόκειται για ένα από τα ΠΜΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Επιπέδου 7) στις «Καινοτόμες εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία», με δυνατότητα επιλογής ειδίκευσης ανάμεσα σε:

  • Αειφορική Γεωργία και Πιστοποίηση
  • Βελτίωση Φυτών, Αγροβιοποικιλότητα και Φυτογενετικοί Πόροι
  • Αγρομετεωρολογία

Διάρκεια σπουδών: 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS): 65

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την επιτυχή παρακολούθηση 6 μαθημάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για την δομή του ΠΜΣ, τις παροχές, τα μαθήματα, την διαδικασία επιλογής φοιτητών καθώς και ανακοινώσεις του ΠΜΣ επισυνάπτονται παρακάτω

«Πίνακας οριστικής κατάταξης επιτυχόντων 2023-24» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Πίνακας επιτυχόντων επαναπροκήρυξης

Eπιτυχόντες φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2023 -2024

Αίτηση 2023-2024

Προκήρυξη 2023-2025

Κανονισμός

Τροποποίηση προκήρυξης 2023-2024

Ίδρυση του ΠΜΣ Τμήματος ΕΦΠ-ΓΠΑ με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ . ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ» (ΦΕΚ Β΄ 2260)

Πληροφορίες: Τηλ. 210-5294523, email: pmsefp@aua.gr

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΜΣ321.38 KB
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ785.54 KB
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ104.23 KB
ΥΠΟΔΟΜΕΣ224.35 KB
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ254.03 KB
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΜΣ702.72 KB
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ1.21 MB
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΜΣ167.96 KB
Πολιτική Ποιότητας70.48 KB

Αξιολόγηση

Είσοδος