Αρχική

Επικοινωνία

Φοιτητικά θέματα: Στέλλα Φανού: τηλ: 210-5294524, e-mail: grfytpar@aua.gr,  

Μεταπτυχιακές Σπουδές: Χριστίνα Μπαρμπάνη:  τηλ: 210-5294523, e-mail: pmsefp@aua.gr ,

Διδακτορικές ΣπουδέςΑγγελική Πυλαρινού, τηλ. 210-5294523, e-mail: phdefp@aua.gr,

Διοικητικά θέματα: Δημοπούλου Μαρία:  τηλ: 210-5294525, e-mail: grfytpar@aua.gr

Προϊστάμενος: Μιχάλης Σούλης: τηλ: 210-5294522, e-mail: smichalis@aua.gr,