Αρχική

Επικοινωνία

Φοιτητικά θέματα: Στέλλα Φανού: τηλ: 210-5294524, e-mail: grfytpar@aua.gr,  

Μεταπτυχιακές Σπουδές: Κατερίνα Μαρτίνη:  τηλ: 210-5294523, e-mail: pmsefp@aua.gr ,

Διοικητικά θέματα: Δημοπούλου Μαρία:  τηλ: 210-5294525, e-mail: grfytpar@aua.gr

Προϊσταμένη: Ζαμπέλη Θεοδώρα: τηλ: 210-5294522, e-mail: theoz@aua.gr,