Αρχική

Συχνές Ερωτήσεις

1) Τι πτυχίο παίρνω τελειώνοντας τις σπουδές μου στο Τμήμα ΕΦΠ;

Παίρνεις πτυχίο Γεωπόνου.

2) Πώς εξειδικεύονται οι σπουδές μου;

Αντικείμενο του Τμήματος ΕΦΠ είναι η ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στην αειφορική και ολοκληρωμένη διάσταση, και η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη σύγχρονης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της φυτικής παραγωγής. Στόχος του Τμήματος ΕΦΠ είναι να σου παρέχει υψηλό επίπεδο επιστημονικής γνώσης, ώστε να ανταπεξέλθεις με επιτυχία ως αυριανός επιστήμονας στις σύγχρονες απαιτήσεις της Ελληνικής γεωργίας και της παγκόσμιας οικονομίας.

Το Τμήμα ΕΦΠ σου παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα:

α) Καρποφόρων Δέντρων και Αμπέλου (αμπελογραφία, αμπελοκομία, δενδροκομία, τεχνικές καλλιέργειας, φυσιολογία   θρέψης, φυτοπροστασία, κα),

β) Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας (αροτραίες καλλιέργειες, βιομηχανικά, ενεργειακά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, φυσιολογία θρέψης, φυτοπροστασία, αξιολόγηση γενετικού υλικού, βιολογική γεωργία, βιολογία και καταπολέμηση ζιζανίων, κα),

γ) Κηπευτικών και Ανθοκομικών Καλλιεργειών (λαχανοκομικά, λαχανευόμενα και ανθοκομικά είδη, τεχνικές καλλιέργειας, υδροπονικές καλλιέργειες, φυσιολογία ανάπτυξης και παραγωγής, κα),

δ) Αρχιτεκτονικής του Τοπίου (καλλιέργεια και διαχείριση χλοταπήτων, μελέτες εγκατάστασης πρασίνου, σχεδιασμός γεωργικού, δασικού, αστικού τοπίου, κα),

ε) Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού (αξιοποίηση και διαχείριση φυτογενετικών πόρων, ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων γενετικής βελτίωσης φυτών, δημιουργία και ταυτοποίηση ποικιλιών με νέες μοριακές και βιοτεχνολογικές μεθόδους, κυτταρογενετική και μοριακή γενετική μηχανική, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων πειραματικών μεθόδων),

στ) Μελέτης και Αντιμετώπισης Ζωικών Εχθρών και Ασθενειών των Φυτών (βιολογία, οικολογία επιδημιολογία, διάγνωση και αντιμετώπιση φυτοπαρασίτων, γεωργική φαρμακολογία, χημική, βιολογική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση φυτοπαρασίτων, κα),

ζ) Οικολογίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος (οικοτοξικολογία, οικοφυσιολογία, επιπτώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ποσοτική οικολογία, κα), καθώς και μελέτη παραγωγικών εντόμων (Σηροτροφία-Μελισσοκομία).

Οι επιστημονικές δραστηριότητες του Τμήματος ΕΦΠ συνδέονται με τα προβλήματα και τις προοπτικές της Ελληνικής Γεωργίας και στοχεύουν στην αναζήτηση νέας γνώσης και στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αύξηση της φυτικής παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων φυτικών προϊόντων μέσω της γενετικής βελτίωσης, της ορθολογικής θρέψης των φυτών, της προστασίας από εχθρούς και ασθένειες με τη χρήση ορθής γεωργικής πρακτικής με γνώμονα την προστασία του γεωργικού περιβάλλοντος και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας. Τα 16 Εργαστήρια που απαρτίζουν το Τμήμα ΕΦΠ έχουν ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε όλους τους επιστημονικούς τομείς ενδιαφέροντος του Τμήματος είτε αυτόνομα είτε σε άμεση συνεργασία μεταξύ τους καθώς και με Εργαστήρια άλλων Τμημάτων του ΓΠΑ ή άλλων ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής.

3) Τι θα κάνω στα εργαστήρια του Τμήματος:

Στα 16 εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Τμήματός μας, αποκτάς πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που συμπληρώνουν την θεωρητική διδασκαλία. Οι εργαστηριακές ασκήσεις αφορούν στην εκμάθηση διαφόρων εργαστηριακών τεχνικών και αναλύσεων, πρακτική εφαρμογή των καλλιεργητικών τεχνικών, των συστημάτων προστασίας των φυτών από εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια καθώς επίσης και των συστημάτων διατήρησης και αναβάθμισης του αστικού τοπίου.

4) Πώς μπορώ να γίνω φοιτητής στο Τμήμα ΕΦΠ;

Μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων και 2 διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.
Από το 2ο επιστημονικό πεδίο «Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών»,
Από το 3ο επιστημονικό πεδίο «Σπουδών Υγείας και Ζωής»,

5) Πόσο διαρκούν οι σπουδές στο ΓΠΑ;

Οι σπουδές στο ΓΠΑ διαρκούν 10 εξάμηνα (5 έτη) .

Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα και τις εργαστηριακές ασκήσεις, η φοίτηση περιλαμβάνει και τετράμηνη πρακτική άσκηση, που γίνεται συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες μετά το 6ο εξάμηνο. Το τελευταίο εξάμηνο κάνεις την πτυχιακή σου εργασία.

Τόσο η πρακτική άσκηση, όσο και η πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτικές για να πάρεις το πτυχίο σου.

6) Τι είναι η πτυχιακή εργασία;

Η πτυχιακή εργασία  σου δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσεις το αντικείμενο των σπουδών σου με ένα πιο ενεργητικό τρόπο: διαλέγεις, στο πλαίσιο των σπουδών σου, το επιστημονικό πεδίο που σ’ ενδιαφέρει περισσότερο και σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή ασχολείσαι με ένα ερευνητικό ερώτημα ή ένα πρακτικό πρόβλημα.
Η πτυχιακή εργασία μπορεί να είναι πειραματική (να βασίζεται δηλ. στα αποτελέσματα πειράματος), ή σε ειδικές μόνο περιπτώσεις βιβλιογραφική (δηλ. να αφορά στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με ένα θέμα). Εκτός από τη γνώση που αποκομίζεις, σου δίνει τη δυνατότητα να αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες και να δίνεις λύσεις. Μαθαίνεις πως και από που μπορείς να αντλείς τις  σωστές πληροφορίες και πώς να ενημερώνεσαι για το αντικείμενο σου. Μαθαίνεις να συνεργάζεσαι με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές σου και να επικοινωνείς τα αποτελέσματα της εργασίας σου. Εξελίσσεσαι επομένως και ωριμάζεις επιστημονικά.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, παρουσιάζεις τα συμπεράσματα της εργασίας σου και βαθμολογείσαι ανάλογα.    

7) Τι είναι η πρακτική άσκηση;

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η απόκτηση εμπειρίας στο αντικείμενο των σπουδών σου και η επαφή με την πράξη
Μπορεί να γίνει σε διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις ή δημόσιους φορείς στην Ελλάδα, ή ακόμη και στα Εργαστήρια του Τμήματος.  Μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως Δια Βίου Μάθηση/Erasmus σου δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιήσεις την πρακτική σου άσκηση σε χώρες του εξωτερικού.
Η συνολική διάρκειά της είναι 4 μήνες και μπορεί να γίνει διακεκομμένα, συνήθως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και μετά το 6ο εξάμηνο σπουδών, έτσι ώστε να έχεις ήδη μια πληρέστερη εικόνα και γνώση του αντικειμένου που σπουδάζεις.

8) Μπορώ να ακολουθήσω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διαφορετικού τμήματος του ΓΠΑ ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος εκτός ΓΠΑ;

Ως πτυχιούχος ενός Τμήματος ΓΠΑ μπορείς να ακολουθήσεις όποιο ΠΜΣ επιθυμείς οποιουδήποτε Τμήματος ΓΠΑ ή όποιου άλλου εκπαιδευτικού Ιδρύματος εκτός του ΓΠΑ που δέχεται απόφοιτους Θετικών Επιστημών. Ενδεχομένως, εάν το αντικείμενο του Πτυχίου δεν είναι αντίστοιχο με εκείνο του ΠΜΣ που επιλέγεται, οι φοιτητές να υποχρεωθούν στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων που ορίζονται από την εκάστοτε Συντονιστική Επιτροπή κάθε ΠΜΣ, ώστε τελικά να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ.