Αρχική

Αποστολή του Τμήματος

Κεντρικό Κτίριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΑποστολή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (ΕΦΠ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η παροχή άρτιας επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές της Γεωπονίας για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στην αειφορική και ολοκληρωμένη της διάσταση, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφηρμοσμένης έρευνας για την παραγωγή νέας γνώσης στις επιστήμες της φυτικής παραγωγής.

Το Τμήμα ΕΦΠ οφείλει να συμβάλλει με κάθε τρόπο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου επιλύοντας προβλήματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει. 

Στο Τμήμα ΕΦΠ του ΓΠΑ φοιτούν περίπου 2.054  εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές, 137 μεταπτυχιακοί φοιτητές και 132 υποψήφιοι διδάκτορες.

Το Τμήμα ΕΦΠ είναι στελεχωμένο με 50 μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν και διεξάγουν έρευνα σε αντικείμενα της φυτικής παραγωγής και της προστασίας των φυτών και του περιβάλλοντος.

Η έρευνα χρηματοδοτείται τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από διεθνείς οργανισμούς και προγράμματα.