Αρχική

Κατευθύνσεις

 

Π.Μ.Σ. "Επιστήμες Φυτικής Παραγωγής"
Μ.Δ.Ε. στις Κατευθύνσεις:
α) Γεωργία, Βελτίωση Φυτών & Γεωργικός Πειραματισμός 
 β) Δενδροκομία & Αμπελουργία
 γ) Κηπευτικές Καλλιέργειες & Ανθοκομία
 δ) Συστήματα ολοκληρωμένης – βιολογικής παραγωγής και πιστοποίησης &
 ε) Φυτοπροστασία & Περιβάλλον.
 
Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική Τοπίου"
Μ.Δ.Ε. στην Κατεύθυνση:
Αρχιτεκτονική Τοπίου (Master of Landscape Arcitecture)

Αξιολόγηση

Είσοδος