Αρχική

Φυτοπροστασία & Περιβάλλον

Τίτλος Εξάμηνοεικονίδιο ταξινόμησης Διδ. Μονάδες Υ/Ε
Παθολογία Μέλισσας - Μεταξοσκώληκα 1 4 Επιλογής
Ζωικοί εχθροί κατοικημένων Χώρων - Εντομοκτονίες - Μυοκτονίες - Απολυμάνσεις 1 5 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Γεωργικής Φαρμακολογίας 1 5 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αντιμετώπισης των ασθενειών των φυτών 1 5 Επιλογής
Φασματοσκοπικές Μέθοδοι 1 5 Επιλογής
Παθολογία μέλισσας και μεταξοσκώληκα 1 5 Επιλογής
Αλληλεπίδραση φυτών - παθογόνων 1 5 Επιλογής
Μοριακή ιολογία Φυτών 1 5 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Οικολογίας και Περιβάλλοντος (Μεταπτ. Ε.Φ.Π.) 2 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Ακαρεολογίας και Νηματωδολογίας 2 5 Επιλογής
Αρχές Μοριακής Φυτοπαθολογίας 2 5 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Οικοτοξικολογίας 2 5 Επιλογής
Ολοκληρωμένη - Βιολογική αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών 2 5 Επιλογής
Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων στα τρόφιμα και το περιβάλλον 2 5 Επιλογής

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Τίτλος Εξάμηνοεικονίδιο ταξινόμησης Διδ. Μονάδες Υ/Ε
Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ι 1 10 Υποχρεωτικό
Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου 1 3 Υποχρεωτικό
Αρχιτεκτονική Τοπίου, Υλικά και Τεχνολογία 1 3 Υποχρεωτικό
Αστική και Περιαστική Οικολογία 1 3 Υποχρεωτικό
Καλλωπιστικά Φυτά και Τοπίο 1 4 Υποχρεωτικό
Χρήση Η/Υ στο Σχεδιασμό του Τοπίου 1 2 Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στη Μεταπτυχιακή Μελέτη 1 10 Υποχρεωτικό
Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΙΙ 2 10 Υποχρεωτικό
Θεωρία της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Τοπίου 2 3 Υποχρεωτικό
Κατασκευαστικά Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 2 3 Υποχρεωτικό
Σύνθεση και Σχεδιασμός Τοπίου με Χρήση Φυτικού Υλικού 2 6 Υποχρεωτικό
Μεθοδολογίες Παρουσίασης Σχεδιαστικών Προτάσεων στην Αρχιστεκτονική Τοπίου 2 2 Επιλογής
Χλοοτάπητες Αθλητικών και Υπαιθρίων Χώρων 2 2 Επιλογής
Εισαγωγή στη Μεταπτυχιακή Μελέτη 2 10
Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 3 12 Υποχρεωτικό
Βιοκλιματολογία και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αστικών Υπαίθριων Χώρων 3 4 Υποχρεωτικό
Κοινωνιολογική και Πολιτισμική Διάσταση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου 3 3 Υποχρεωτικό
Εκτίμηση Αστικού, Περιαστικού, Αγροτικού και Φυσικού Τοπίου 3 3 Υποχρεωτικό
Διαχείριση Αστικού Πρασίνου 3 4 Υποχρεωτικό
Αποκατάσταση Τοπίου και Οικολογικός Σχεδιασμός 4 4 Υποχρεωτικό
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 4 3 Υποχρεωτικό
Νομοθεσία και Διαχείριση Μελετών και Έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου 4 1 Υποχρεωτικό

Γεωργία, Βελτίωση Φυτών & Γεωργικός Πειραματισμός

Τίτλος Εξάμηνοεικονίδιο ταξινόμησης Διδ. Μονάδες Υ/Ε
Μοριακή Βελτίωση Φυτών 1 3 Επιλογής
Νέες Τάσεις στη Διαχείριση Ζιζανίων 1 3 Επιλογής
Ενεργειακές Καλλιέργιες 1 3 Επιλογής
Βελτίωση Ανθεκτικότητας στις Καταπονήσεις - Βελτίωση Ποιότητας 1 3 Επιλογής
Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργιας 2 5 Υποχρεωτικό
Βιολογική - Ολοκληρωμένη διαχείριση Καλλιεργειών - Πιστοποίηση 2 3 Επιλογής
Πολλαπλασιασμός Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 2 3 Επιλογής
Βελτίωση Ποσοτικών Γνωρισμάτων 2 3 Επιλογής
Νέες Προσεγγίσεις στη διαχείριση Αροτραίων Καλλιεργειών 2 3 Επιλογής
Φυτογενετικοί Πόροι 2 3 Επιλογής

Δενδροκομία & Αμπελουργία

Τίτλος Εξάμηνοεικονίδιο ταξινόμησης Διδ. Μονάδες Υ/Ε
Προχωρημένη Φυσιολογία και Ανόργανη Θρέψη στις Δενδρώδεις Καλλιέργειες 1 5 Υποχρεωτικό
Αναπτυξιακή Αμπελουργία 1 5 Υποχρεωτικό
Ανατομική, Φυσιολογική και Βιοχημική Θεώρηση του Πολλαπλασιασμού Οπωροφόρων Δένδρων και Θάμνων 1 5 Επιλογής
Αμπελουργία III (Εγκατάσταση και διαχείριση σύγχρονου παραγωγικού αμπελώνα) 1 5 Επιλογής
Ανάγκες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου σε νερό - Σύγχρονα συτήματα Άρδευσης 1 5 Επιλογής
Αμπελουργία IV 1 5 Επιλογής
Ειδικά Θέματα Δενδροκομίας 2 Επιλογής
Ποιότητα και Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία καρπών και λαχανικών 2 5 Υποχρεωτικό
Αμπελογραφία 2 5 Υποχρεωτικό
Ολοκληρωμένη - Βιολογική καλλιέργεια αμπέλου και δενδρωδών καλλιεργειών 2 5 Επιλογής
Αμπελουργία V (Τεχνολογία ποικιλιών σταφιδοποίησης και επιτραπέζιων σταφυλών) 2 5 Επιλογής
Ολοκληρωμένη - Βιολογική καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών στα καρποφόρα δένδρα και στο αμπέλι 2 5 Επιλογής

Κηπευτικές Καλλιέργειες & Ανθοκομία

Τίτλος Εξάμηνοεικονίδιο ταξινόμησης Διδ. Μονάδες Υ/Ε
Φωτοπεριοδισμός και φυσιολογία άνθησης και καταπονήσεων 1 6 Υποχρεωτικό
Ολοκληρωμένη διαχείριση θερμοκηπιακών καλλιεργειών - υδροπονία 1 6 Υποχρεωτικό
Αρχές αειφορικής καλλιέργειας κηπευτικών 1 4 Υποχρεωτικό
Διαχείριση χλοοταπήτων 1 4 Υποχρεωτικό
Πολλαπλασιασμός κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών 2 5 Υποχρεωτικό
Μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις και ποιότητα καρπών και λαχανικών 2 5 Υποχρεωτικό

Συστήματα ολοκληρωμένης – βιολογικής παραγωγής & πιστοποίησης

Τίτλος Εξάμηνοεικονίδιο ταξινόμησης Διδ. Μονάδες Υ/Ε
Ερευνητική Μεθοδολογία 1 5 Υποχρεωτικό
Ολοκληρωμένη - Βιολογική καλλιέργεια Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 1 3 Επιλογής
Ολοκληρωμένη - Βιολογική καλλιέργεια αμπέλου και δενδρωδών καλλιεργειών 1 3 Επιλογής
Ολοκληρωμένη - Βιολογική καλλιέργεια Κηπευτικών 1 3 Επιλογής
Ολοκληρωμένη - Βιολογική αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών 1 3 Επιλογής
Νέες Τάσεις στη Διαχείριση Ζιζανίων 1 3 Επιλογής
Γενικές αρχές πιστοποίησης και Διαπίστευσης (Πρότυπο Πιστοποίησης) 2 5 Υποχρεωτικό
Βελτίωση Παραγωγή και Πιστοποίηση Ποικιλιών για τις Βιολογικές Καλλιέργειες 2 3 Επιλογής
Ανίχνευση και Όρια Υπολειμμάτων Αγροχημικών Φυτοπροστατευτικών Ουσιών και Μυκοτοξινών στην Πιστοποιημένη Γεωργία 2 3 Επιλογής
Μετασυλλεκτική Μεταχείριση στην Πιστοποιημένη Γεωργία 2 3 Επιλογής
Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος 2 3 Επιλογής