Αρχική

Τίτλος: Χρήση Η/Υ στο Σχεδιασμό του Τοπίου

Αγγελική Παρασκευοπούλου
2
1
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Εκμάθηση της χρήσης λογισμικών (ΑutoCAD, GIS, ArcInfo) που χρησιμοποιούνται στην παρουσίαση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Αναφορά στις κυριότερες εφαρμογές λογισμικού στο σχεδιασμό και την Αρχιτεκτονική Τοπίου. Παρουσίαση και εξάσκηση στις κυριότερες εντολές που αφορούν τον υπό κλίμακα σχεδιασμό κατόψεων, τομών και τρισδιάστατων εικόνων. Εξοικείωση με διάφορους τρόπους απεικόνισης και παρουσίασης σχεδίων και εικόνων, της σύνθεσης και διάταξης αυτών.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω σχεδιαστικών ασκήσεων με χρήση διαφόρων λογισμικών σχεδίασης.