Αρχική

Τίτλος: Ειδικά Θέματα Δενδροκομίας

Σταύρος Βέμμος
Ιωάννης Παπαδάκης
, Ιωάννης Παπαδάκης
2
Εργαστήριο Δενδροκομίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

1.      Λήθαργος.

2.      Αύξηση καρπών.

3.      Αραίωμα καρπών.

4.      Θρέψη καρποφόρων δένδρων.

5.      Κλάδευμα.

6.      Παράγοντες που καθορίζουν το μέγεθος των καρποφόρων δένδρων.

7.      Παραγωγικότητα καρποφόρων δένδρων.

8.      Παρενιαυτοφορία καρποφόρων δένδρων.

9.      Υποκείμενα.