Αρχική

Τίτλος: Παθολογία Μέλισσας - Μεταξοσκώληκα

Πασχάλης Χαριζάνης
4
1
Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

            Μέθοδοι διάγνωσης των παθήσεων μέλισσας και μεταξοσκώληκα. Χειρισμοί που βοηθούν στην πρόληψη ασθενειών και εχθρών. Ασθένειες μέλισσας και μεταξοσκώληκα που οφείλονται σε : ιούς, βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα. Εχθροί του μελισσιού (ακάρεα, έντομα, πτηνά, θηλαστικά)

 Μη μολυσματικές ασθένειες μέλισσας και μεταξοσκώληκα. Δηλητηριάσεις των μελισσών από τοξικά φυτά και γεωργικά φάρμακα.

Ειδικά  θέματα μελισσοκομικών χειρισμών και βασιλοτροφίας. Μέθοδοι πειραματισμού για την αποτελεσματικότητα μελισσοκομικών φαρμάκων, τη μέτρηση αποδοτικότητας μελισσιών και τη μέτρηση ανθεκτικότητας των μελισσών στις διάφορες ασθένειες. Έλεγχος νοθείας μελιού, κεριού, γύρης και βασιλικού πολτού.