Αρχική

Τίτλος: Κοινωνιολογική και Πολιτισμική Διάσταση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Αγγελική Παρασκευοπούλου
3
3
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις του Τοπίου.  Περιοδολόγηση της ανάδυσης και του μετασχηματισμού της έννοιας και της σημασίας του Τοπίου μέσα από τη μεταβαλλόμενη πρόσληψη των σχέσεων ανθρώπου και φύσης στην αρχαιότητα, τη νεωτερικότητα και τη μετανεωτερικότητα. Συμβολικές αναπαραστάσεις  του αγροτικού τοπίου στην Ευρωπαϊκή παράδοση των εικαστικών τεχνών και τη λογοτεχνία. Αναγνώριση και ταυτοποίηση σύγχρονων αγροτικών τοπίων της Ελλάδας μέσω της ερμηνείας των Επιστημών του Ανθρώπου.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω ανάθεσης γραπτής εργασίας.