Αρχική

Τίτλος: Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΙΙ

Μαρία Παπαφωτίου
Αγγελική Παρασκευοπούλου
10
2
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Βαθύτερη εμπέδωση των γνώσεων σχεδιασμού του μαθήματος ΑΤ 402 «Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου I». Ανάλυση και σχεδιασμός σύνθετων περιοχών οι οποίες περιλαμβάνουν το σχεδιασμό μεγάλης κλίμακας και τη μεταξύ τους συνθετική διάρθρωση. Περιλαμβάνεται μεθοδολογία συνθέσεων ιδιωτικών και δημόσιων χώρων (κατοικίες, τουριστικά συγκροτήματα, εκπαιδευτικοί χώροι, πολιτιστικές χρήσεις, αστικά πάρκα). Έμφαση δίνεται στην ένταξη έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο περιβάλλον καθώς και στην ανάγνωση, ερμηνεία και συνθετική αξιοποίηση του ευρύτερου τοπίου, τόπου, κλίματος και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του. Ολοκληρωμένη απεικόνιση του αρχιτεκτονικού έργου.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω της δημιουργίας σχεδιαστικών συνθέσεων και σχεδίων γενικής διάταξης (masterplan) για μικρο- και μακρο-Τοπία.