Αρχική

Τίτλος: Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ι

Αγγελική Παρασκευοπούλου
Κατερίνα Γκόλτσιου
10
1
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Εισαγωγή στις θεμελιώδεις συνιστώσες της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, όπως λειτουργία, μορφή, υφή, χρώμα, δομή, μέγεθος, αναλογία, κίνηση, στάση, κλίμακα και τόπος. Κατανόηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του φυσικού και δομημένου υπαίθριου χώρου και των μεταξύ τους σχέσεων. Σύλληψη και σχεδιαστική απόδοση του υπαίθριου χώρου μέσα από τη συνθετική διαδικασία με παράλληλη εμβάθυνση των θεωρητικών γνώσεων για την Αρχιτεκτονική Τοπίου. Μέσα και τεχνικές αναπαράστασης σχεδίασης του υπαίθριου χώρου (σκίτσα, προσχέδια, σχέδια, κατόψεις, όψεις, τομές, προοπτικά, αξονομετρικά), μακέτες, φωτογραφίες, κολάζ και άλλοι τρόποι προσωπικής έκφρασης. Μέθοδοι απεικόνισης σχεδίων Αρχιτεκτονικής Τοπίου (προσχέδια ιδεών, σχέδια παρουσίασης, κατασκευαστικά σχέδια). Μεθοδολογία σχεδιασμού του τοπίου: Ανάλυση, αξιολόγηση, κεντρική ιδέα σχεδιασμού, οργάνωση, χωροθέτηση, σχεδιασμός. Η έννοια της συνθετικής δομής στην Αρχιτεκτονική Τοπίου. Μεθοδολογίες σχεδιασμού υπαίθριου χώρου κατοικιών και αστικών χώρων.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω σχεδιαστικών ασκήσεων.