Αρχική

Τίτλος: Χλοοτάπητες Αθλητικών και Υπαιθρίων Χώρων

Μαρία Παπαφωτίου
Νικόλαος Ντούλας
2
2
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

Εφαρμογή της επιστήμης των χλοοταπήτων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και εξειδικευμένους υπαίθριους χώρους. Σχεδιασμός, εγκατάσταση και διαχείριση χλοοταπήτων αθλητικών χώρων που υφίστανται στον Ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα γηπέδων golf, ποδοσφαίρου, ιππικών αθλημάτων και  baseball. Νέες τεχνολογίες στην εγκατάσταση και διαχείριση χλοοταπήτων αθλητικών χώρων. Επιλογή κατάλληλων υποδομών, συστημάτων αποστράγγισης και άρδευσης ανάλογα με το είδος της αθλητικής εγκατάστασης. Μεθοδολογίες και τεχνικές διαχείρισης χλοοταπήτων ανάλογα με το επιλεγμένο είδος γρασιδιού και τη χρήση του αθλητικού χώρου. Μεθοδολογίες και κανόνες εδαφοενίσχυσης υποστρωμάτων. Θρεπτικές και υδατικές απαιτήσεις χλοοταπήτων αθλητικών χώρων. Χρήση ανακυκλωμένου και αφαλατωμένου νερού άρδευσης. Προσδιορισμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μεθοδολογίες διαχείρισής τους σε χλοοτάπητες αθλητικών χώρων. Ολοκληρωμένη διαχείριση χλοοταπήτων σε αθλητικούς χώρους. Μηχανολογικός εξοπλισμός για την άρτια διαχείριση των αθλητικών χλοοταπήτων. Επικουρικός εξοπλισμός και εξειδικευμένες κατασκευές εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνονται αναλύσεις μελετών περίπτωσης από την Ελλάδα και την αλλοδαπή καθώς και επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω γραπτής εξέτασης.