Αρχική

Χλοοτάπητες Αθλητικών και Υπαιθρίων Χώρων

title: 
Turfgrass Management for Sports and Recreation
Διδάσκων 1: 
Παναγιώτης Νεκτάριος
Διδακτικές Μονάδες: 
3
Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό: 
Μεταπτυχιακό
Κατευθυνση Μεταπτυχιακου (εφόσον ισχύει): 
Υποχρεωτικό/Επιλογής: 
Επιλογής
Εξάμηνο: 
2
Ελληνική Περιγραφή: 

Εφαρμογή της επιστήμης των χλοοταπήτων σε αθλητικές εγκαταστάσεις και εξειδικευμένους υπαίθριους χώρους. Σχεδιασμός, εγκατάσταση και διαχείριση χλοοταπήτων αθλητικών χώρων που υφίστανται στον Ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα γηπέδων golf, ποδοσφαίρου, ιππικών αθλημάτων και  baseball. Νέες τεχνολογίες στην εγκατάσταση και διαχείριση χλοοταπήτων αθλητικών χώρων. Επιλογή κατάλληλων υποδομών, συστημάτων αποστράγγισης και άρδευσης ανάλογα με το είδος της αθλητικής εγκατάστασης. Μεθοδολογίες και τεχνικές διαχείρισης χλοοταπήτων ανάλογα με το επιλεγμένο είδος γρασιδιού και τη χρήση του αθλητικού χώρου. Μεθοδολογίες και κανόνες εδαφοενίσχυσης υποστρωμάτων. Θρεπτικές και υδατικές απαιτήσεις χλοοταπήτων αθλητικών χώρων. Χρήση ανακυκλωμένου και αφαλατωμένου νερού άρδευσης. Προσδιορισμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μεθοδολογίες διαχείρισής τους σε χλοοτάπητες αθλητικών χώρων. Ολοκληρωμένη διαχείριση χλοοταπήτων σε αθλητικούς χώρους. Μηχανολογικός εξοπλισμός για την άρτια διαχείριση των αθλητικών χλοοταπήτων. Επικουρικός εξοπλισμός και εξειδικευμένες κατασκευές εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνονται αναλύσεις μελετών περίπτωσης από την Ελλάδα και την αλλοδαπή καθώς και επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω δημιουργίας σχεδιαστικών προτάσεων.

 

Προαπαιτούμενο: Κηποτεχνικά Έργα της Ειδικότητας Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ ή άλλο αντίστοιχο μάθημα Πανεπιστημιακού επιπέδου.