Αρχική

Τίτλος: Μεθοδολογίες Παρουσίασης Σχεδιαστικών Προτάσεων στην Αρχιστεκτονική Τοπίου

Αγγελική Παρασκευοπούλου
2
2
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

Ανάλυση μεθοδολογιών και τεχνικών παρουσίασης, απεικόνισης και εκφραστικής απόδοσης σχεδιαστικών προτάσεων με διάφορα αναπαραστατικά μέσα και σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού Αρχιτεκτονικής Τοπίου: σκίτσο, σχέδιο, χάρτες, διαγράμματα, φωτογραφίες, κείμενο, μακέτα, collage, διαγράμματα σχέσεων, εικόνες υλικών και υφών σχεδιαστικής πρότασης, επεξεργασμένες φωτογραφίες. Παρουσίαση εφαρμογών και κυριότερων εντολών λογισμικών (Photoshop, 3D Studio Max, Google SketchUp) που ειδικεύονται στην επεξεργασία και απεικόνιση σχεδιαστικών προτάσεων. Εμβάθυνση σε ζητήματα προοπτικής και οπτικής αντίληψης του υπαίθριου χώρου με ανάπτυξη επί μέρους θεμάτων, ανάγλυφα εδάφους και μακέτες παρουσίασης, αρχές προοπτικής και συνδυασμός της με τη φωτογραφία, ένταξη προοπτικού σε φωτογραφία, παρουσιάσεις πινακίδων (poster) αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω δημιουργίας παρουσιάσεων με χρήση διαφόρων μεθοδολογιών, τεχνικών και λογισμικών.