Αρχική

Τίτλος: Σύνθεση και Σχεδιασμός Τοπίου με Χρήση Φυτικού Υλικού

Μαρία Παπαφωτίου
Αναστασία Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου
6
2
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Παρουσιάζονται οι λειτουργικές και αισθητικές χρήσεις των φυτών στο σχεδιασμό του Τοπίου. Αναλύονται η δομική, περιβαλλοντική και αισθητική χρήση των φυτών, για τον ορισμό και οργάνωση του χώρου, τον έλεγχο ή τη βελτίωση διαφόρων περιβαλλοντικών συνθηκών (αντιθορυβική προστασία, διάβρωση εδάφους, τροποποίηση κλίματος και ποιότητας αέρα) και την αισθητική ανάδειξη. Δίνεται έμφαση στην ορθή επιλογή των φυτικών ειδών ακολουθώντας τις αρχές σχεδιασμού, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες σχεδίασης του Τοπίου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φυτικών ειδών (σχήμα, μορφή, χρώμα, υφή).

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω δημιουργίας σχεδιαστικών προτάσεων ποικίλων χώρων (μικρο- και μακρο-Τοπία) με χρήση κατάλληλων φυτικών ειδών.