Αρχική

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας

Φυτοπαθολογίας

Διευθυντής : Καθηγητής Επαμεινώνδας Παπλωματάς

Το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας ιδρύθηκε το 1943 (Βασιλικό Δ/μα της 11ης Δεκεμβρίου 1943, ΦΕΚ 427, τ. Α΄) και προήλθε από το διαχωρισμό του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Φυτών και Φυτοπαθολογίας.

Έκτοτε, και για πάνω από μισό αιώνα, το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας παρέχει πολύπλευρο και ογκώδες έργο, εκπαιδευτικό και ερευνητικό, ενώ η συνολική του προσφορά είναι σημαντική τόσο για την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Η πρακτική άσκηση, η εκπόνηση πτυχιακής μελέτης, μεταπτυχιακής ή/και διδακτορικής διατριβή στο εργαστήριο Φυτοπαθολογίας σκοπό έχει να εξοικειώσει τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) με τεχνικές, προκειμένου οι τελευταίοι ν’ αποκτήσουν δεξιότητες και ικανή επιστημονική γνώση, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες που θα κλιθούν ν’ αντιμετωπίσουν απασχολούμενοι τόσο σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ως διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως γεωπόνοι.

Plant Pathology Lab Video

Ιστορικά Στοιχεία

Ιστορικά Στοιχεία:

Το μάθημα της Φυτοπαθολογίας καθιερώθηκε με την ίδρυση της Σχολής, το 1920, ως Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή (ν. 1844 της 22ας Ιανουαρίου 1920, ΦΕΚ 17, τ. Α'). Αρχικά η τότε έδρα και το αντίστοιχο εργαστήριο ήταν της Φυσιολογίας Φυτών και Φυτοπαθολογίας (Βασιλικό Δ/μα της 21ης Νοεμβρίου 1920, ΦΕΚ 274, τ. Α΄). Όταν, το 1937 (Βασιλικό Δ/μα 18.6.37 σε εκτέλεση του ΑΝ. Ν. 835/1937), η Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.) (είχε μετονομασθεί από Ανωτέρα σε Ανωτάτη με το ν. 3894/1929) μεταφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και συγχωνεύθηκε με το εκεί Γεωπονοδασολογικό Τμήμα, η έδρα και το Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας κατέστησαν ανεξάρτητα της έδρας της Φυσιολογίας Φυτών. Μετά την επανασύσταση της Α.Γ.Σ.Α. (ν. 672/1943, της 27ης Σεπτεμβρίου 1943, ΦΕΚ 325, τ. Α΄) καταργήθηκε το Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών και Φυτοπαθολογίας και αντ' αυτού ιδρύθηκαν δύο ανεξάρτητες έδρες μετά των αντίστοιχων Εργαστηρίων, της Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών και της Φυτοπαθολογίας (Βασιλικό Δ/μα της 11ης Δεκεμβρίου 1943, ΦΕΚ 427, τ. Α΄).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατελέσαντες Διευθυντές:

Ως πρώτος Καθηγητής της τότε έδρας Φυσιολογίας Φυτών και Φυτοπαθολογίας διορίσθηκε, τη 10η  Μαρτίου 1920, κατόπιν εκλογής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπ. Γεωργίας, ο Πότης Κουτσομητόπουλος όπου και δίδαξε τα εν λόγω μαθήματα μέχρι το 1937. Το 1937 ο Καθηγητής Π. Κουτσομητόπουλος παραιτήθηκε και παρέμεινε στην Αθήνα. Μετά την επανασύσταση της Α.Γ.Σ.Α. (1943) και την ίδρυση της έδρας και του αντίστοιχου Εργαστηρίου Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, o Καθηγητής Π. Κουτσομητόπουλος επανήλθε στη Σχολή και στο Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, όπου και παρέμεινε μέχρι του θανάτου το χειμώνα του 1955.

Την τότε έδρα της Φυτοπαθολογίας στη Γεωπονοδασολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είχε καταλάβει από το 1937 ο Ιωάννης Σαρεγιάννης. Με την επανίδρυση της Α.Γ.Σ.Α. και την ίδρυση ίδιας έδρας Φυτοπαθολογίας, με το αντίστοιχο Εργαστήριο, η ολομέλεια των Καθηγητών της Σχολής πρότεινε, το 1943, το διορισμό του Καθηγητή Ιωάννη Σαρεγιάννη στην εν λόγω έδρα, ως διατελέσαντος τακτικού Καθηγητού στην ίδια έδρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο διορισμός του πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1944. Ο Ι. Σαρεγιάννης ήταν ο πρώτος Έλληνας Καθηγητής Φυτοπαθολογίας, που ανέλαβε τη διεύθυνση του αμιγούς Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας, δίδαξε το μάθημα της Φυτοπαθολογίας και διηύθυνε το αντίστοιχο εργαστήριο μέχρι το θάνατό του, την 1η Νοεμβρίου 1963.

Μετά από προκήρυξη της θέσης η Συνέλευση των καθηγητών της Σχολής εξέλεξε στις 20 Ιουνίου 1964, ως τακτικό Καθηγητή της έδρας της Φυτοπαθολογίας, το Στέφανο Δημητριάδη που διορίσθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1964 μέχρι το 1979, όπου και συνταξιοδοτήθηκε.

Το 1979 εκτέλεσε χρέη διευθυντού ο Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργόπουλος, που έτυχε παγκόσμιας αναγνώρισης για το πρωτοποριακό του έργο στην χημική αντιμετώπιση των ασθενειών, έως το 1986 όπου και παραιτήθηκε.

Το 1986 ανέλαβε τη διεύθυνση του Εργαστηρίου ο Καθηγητής Χρήστος Παναγόπουλος, Υφηγητής στην έδρα της Φυτοπαθολογίας και στον κλάδο της Βακτηριολογίας από το 1971, όπου και συνταξιοδοτήθηκε το 1998.

Το 1998 ορίσθηκε διευθυντής του Εργαστηρίου ο Καθηγητής Ελευθέριος Τζάμος, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 2010.

 

Προσωπικό Παρελθόντων Ετών

Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΔΕΠ) Κατά Σειρά Προσλήψεως

 

Ιωάννης Σαρεγιάννης ή Σαρηγιάννης (1898-1962) Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και από τους δύο γονείς του συγγένευε με την οικογένεια Μπενάκη. Φοίτησε στο Αβερώφειο Γυμνάσιο και σπούδασε Φυσικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων και Γεωπονία στην Εθνική Ανώτατη Γεωπονική Σχολή του Grignon, δώδεκα χιλιόμετρα μακριά από τις Βερσαλίες από όπου πήρε το δίπλωμά του, τον Ιούλιο του 1918. Εργάστηκε στο Υπ. Γεωργίας και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) του οποίου υπήρξε και Διευθυντής (1947-1956). Τακτικός Καθηγητής Φυτοπαθολογίας στη Γεωπονική και Δασολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1937-1942) και ακολούθως στην Α.Γ.Σ.Α. (1944-1962). Επιπλέον, υπήρξε φίλος και οξυδερκής κριτικός του αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη.

 

Παναγιώτης Στάθης (1926-   ) Σπούδασε στην Α.Γ.Σ.Α. Το 1954 υπηρέτησε ως άμισθος Βοηθός στο Εργαστήριο. Το 1955 αναχώρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.) για μετεκπαίδευση στη Φυτοπαθολογία. Το 1958 κατέλαβε τη θέση Βοηθού του Εργαστηρίου, κατ' απόσπαση εκ του Υπ. Γεωργίας, ενώ διορίστηκε Επιμελητής το 1964 και συνταξιοδοτήθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα το 1994.

 

 

 

Στέφανος Δημητριάδης (1911-2000) Γεννήθηκε στη Βάρνα Βουλγαρίας. Μετά την αποφοίτησή του από την πρότυπο Βαρβάκειο Σχολή, αναχώρησε το 1929 για ανώτερες σπουδές στη Γαλλία. Έλαβε Diplome d' etat της Ecole Nationale d' Agriculture de Montpellier το 1932. Το 1935 διορίστηκε στο Υπ. Γεωργίας και αργότερα αποσπάστηκε στο Μ.Φ.Ι., όπου από το Δεκέμβριο 1939 του ανατέθηκαν καθήκοντα Επιμελητή στο Εργαστήριο Μυκητολογίας (του οποίου Διευθυντής ήταν ο Ι. Σαρεγιάννης). Το 1944 έλαβε επίσης το πτυχίο του Φυσιογνωστικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1946 αναγορεύτηκε Διδάκτορας του ιδίου Πανεπιστημίου. Το 1956 αναγορεύτηκε Υφηγητής της έδρας Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών της Α.Γ.Σ.Α.  Στη συνέχεια του ανατέθηκε η διδασκαλία του μαθήματος της Φυσιολογίας Φυτών για τα έτη 1955-56, 1956-57,1957-58.  Το 1958 εκλέχτηκε Υφηγητής της Γενικής Βοτανικής στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου τα επόμενα χρόνια δίδαξε το μάθημα της Φυσιολογίας των Φυτών (1958-59, 1959-60, 1960-61). Τον Ιούνιο του 1964 εκλέχτηκε Τακτικός Καθηγητής Φυτοπαθολογίας στην Α.Γ.Σ.Α. Αποχώρησε από την Α.Γ.Σ.Α. το 1979.

 

 

Βασιλική Εμμανουήλ (1940-1986) Γεννήθηκε στην Ακράτα Αχαΐας. Σπούδασε στην Α.Γ.Σ.Α. Το 1967, κατόπιν κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποσπάσθηκε στο Εργαστήριο, από την Πρακτική Γεωργική Σχολή Πατρών, προς εκτέλεση επιστημονικών για τη Γεωργία εργασιών. Έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College του Λονδίνου, ενώ το 1982 εντάχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα.

 

 

 

Δήμητρα Δημοπούλου Λέκκα (1945-    ) Σπούδασε στην Α.Γ.Σ.Α. (1963-1968). Διορίστηκε Βοηθός στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας για τα έτη 1969-1983. Από το 1975 έως το 1978 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές ως υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης στο CNRA. Το 1984 εκλέχθηκε Λέκτορας και μετακινήθηκε στο Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας, απ’οπου και συνταξιοδοτήθηκε το 2003.

 

 

 

Απόστολος Γρηγορίου (1941-   ) Γεννήθηκε στο Ανήλιο-Βόλου. Μετά τις Γυμνασιακές του Σπουδές στο Βόλο γράφτηκε το 1960 στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νεαπόλεως Ιταλίας απ’ όπου έλαβε το πτυχίο με βαθμό «Άριστα» το 1965. Από το 1965-1968 εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης και Ερευνητής στο Ινστιτούτο Φυτοπαθολογίας της Γεωπονικής Σχολής της Νεαπόλεως Ιταλίας, μισθοδοτούμενος από το Ιταλικό Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών. Το 1970 διορίστηκε Βοηθός στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, το 1974 αναγορεύτηκε Διδάκτορας των Γεωπονικών Επιστημών της Α.Γ.Σ.Α. και το 1974 έκανε μετάταξη από τη θέση του Βοηθού Εργαστηρίου στη θέση Επιμελητού Έδρας Φυτοπαθολογίας της Α.Γ.Σ.Α. Το 1982 εντάχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα και το 2008 συνταξιοδοτήθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

 

 

Χρήστος Παναγόπουλος (1930-   ) Γεννήθηκε στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Σπούδασε στην Α.Γ.Σ.Α., απ΄ όπου αποφοίτησε το 1954. Το 1957 διορίστηκε στο Υπ. Γεωργίας και τον Ιανουάριο του 1958 αποσπάστηκε στο Μ.Φ.Ι. Το 1962, με υποτροφία του Υπ. Συντονισμού εργάστηκε για 27 μήνες στο Τμήμα Φυτοπαθολογίας του East Malling Research Station της Αγγλίας και ειδικεύτηκε στη Βακτηριολογία. Το Νοέμβριο 1966 ανακηρύχτηκε Διδάκτορας και το 1970 αναγορεύτηκε Υφηγητής της Α.Γ.Σ.Α. Επίσης, το 1973 του ανατέθηκε η εντολή διδασκαλίας του μαθήματος της Φυτοπαθολογίας, ενώ το 1979 εκλέχτηκε Έκτακτος Καθηγητής της έδρας Φυτοπαθολογίας και το 1981 Τακτικός Καθηγητής.

 

 

Σπυρίδων Γεωργόπουλος (1930-   ) Γεννήθηκε στην Καλυδώνα Ολυμπίας. Σπούδασε γεωπονία στην Α.Γ.Σ.Α. (αποφοίτησε το 1953). Το διάστημα 1956-1959 χρημάτισε Επιμελητής Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας του Φυτοπαθολογικού Σταθμού Πατρών. Το 1960 θα μεταβεί για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (Berkeley), απ’ όπου τον Ιανουάριο του 1963 θα λάβει το διδακτορικό του δίπλωμα. Από το Φεβρουάριο 1963 εργάζεται στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών "Δημόκριτος" και το έτος 1968-69 ανέλαβε τη Διεύθυνση του Τμήματος Βιολογίας του Κέντρου. Το 1970 έλαβε τον τίτλο του Υφηγητή της Γενικής Βοτανικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1975 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής της έδρας Φυτοπαθολογίας στην Α.Γ.Σ.Α. και το 1980 έγινε Τακτικός Καθηγητής της ίδιας έδρας. Το 1986 παραιτήθηκε από τη θέση του Καθηγητή.

 

Βασίλειος Ζιώγας (1947-   ) Γεννήθηκε στη Βέροια. Έλαβε πτυχίο Γεωπόνου από τη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1970. Για τα έτη 1975-1977 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διεύθυνση Βιολογίας του Κ.Π.Ε. «Δημόκριτος» ως υπότροφος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Διορίστηκε Βοηθός στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας το 1977, ενώ το 1980 αναγορεύτηκε σε Διδάκτορα των Γεωπονικών Επιστημών της Α.Γ.Σ.Α. και Επιμελητή στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας. Το 1982 εντάχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα και το 2000 στη βαθμίδα του Καθηγητή στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας. Από το 2002-2009 μετακινήθηκε στο Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας του ΓΠΑ, όπου και ανέλαβε και τη Δ/νση του ως άνω Εργαστήριου, ενώ συνταξιοδοτήθηκε, μετά από παραίτησή του, το 2009.

 

Ελευθέριος Κ. Τζάμος (1943-   ) Γεννήθηκε στους Αγίους Πάντες Φιλιατών Θεσπρωτίας και έζησε τα νεανικά του χρόνια στην Πρέβεζα. Αριστούχος πτυχιούχος της Α.Γ.Σ.Α. με ειδίκευση στη Φυτοπαθολογία. Εργάστηκε επί 17 έτη στο Μ.Φ.Ι. (1970-1987), εκ των οποίων 3 έτη (1971-1974), στο Imperial College of Science and Technology London της Αγγλίας (απόκτηση διδακτορικού) και ένα έτος (1981) στο Lexington, University of Kentucky, στις Η.Π.Α. (μεταδιδακτορικό-υφηγεσία). Το 1986 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής Φυτοπαθολογίας και διορίστηκε στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας το 1987. Το 1991 εξελίχτηκε στη βαθμίδα το Αναπληρωτή Καθηγητή και εργάστηκε επί ένα εξάμηνο (1993) ως επισκέπτης Καθηγητής στο USDA-ARS, Beltsville, Biocontrol Laboratory of Beltsville, Μaryland, στις Η.Π.Α., ενώ το 1994 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Καθηγητή. Το 1998 ανέλαβε τη Δ/νση του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας μέχρι το 2010 όπου και συνταξιοδοτήθηκε.

 

Παναγιώτα Κυριακοπούλου (1939-   ) Γεννήθηκε στο Χρυσοχώρι (πρώην Τρύπες) Ζαχάρως Ολυμπίας. Μετά το Δημοτικό Σχολείο Τρυπών και το Γυμνάσιο Ζαχάρως, σπούδασε στην Α.Γ.Σ.Α. (1957-1962), με ειδίκευση στη Φυτοπαθολογία, και κατά το διάστημα Φεβρουάριος 1963-Αύγουστος 1965 εργάστηκε στο Εργαστήριο Μυκητολογίας Α' του Μ.Φ.Ι. Κατά το διάστημα Σεπτέμβριος 1965-Οκτώβριος 1970 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές για Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Φυτοπαθολογίας τού University of California, Berkeley, για ειδίκευση στην Ιολογία Φυτών. Από τον Νοέμβριο 1970 μέχρι τον Νοέμβριο 1991 εργάστηκε ως Ιολόγος Φυτών στο Μ.Φ.Ι., ιδρύοντας εκεί το Εργαστήριο Ιολογίας Φυτών. Από τον Δεκέμβριο 1991 μέχρι την αφυπηρέτησή της την 1η Σεπτεμβρίου 2006, υπηρέτησε στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (1991-2005) και Καθηγήτρια (1995-2006), διδάσκοντας μαθήματα Φυτοπαθολογίας και Ιολογίας Φυτών και ιδρύοντας την εκεί Μονάδα Ιολογίας Φυτών. Η επιστημονική της δραστηριότητα, πέραν της ιδρύσεως των ανωτέρω φυτοϊολογικών μονάδων, περιελάμβανε έρευνα επί πολλών ιών και ιώσεων των φυτών στην Ελλάδα (ταυτοποίηση, επιδημιολογία, καταπολέμηση), νομοθετικό και διοικητικό έργο για την αντιμετώπισή τους (φυτοϋγειονομικά μέτρα, πιστοποίηση), παραγωγή ειδικών επιστημόνων στην Ιολογία Φυτών και στη Φυτοπαθολογία γενικότερα, διοικητικό έργο στο Γ.Π.Α. (Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, Επιτροπές κ.λπ.). Μέλος πολλών διεθνών επιστημονικών εταιρειών, συνεργάτης διεθνών επιστημονικών περιοδικών, συγγραφέας ερευνητικών και συνθετικών εργασιών, κεφαλαίων σε διεθνή ιολογικά βιβλία και δύο ελληνικών φυτοπαθολογικών λεξικών.

 


Βοηθοί

Κωνσταντίνος Κατσίμπας (1915-1986) Γεννήθηκε στο Βόλο. To 1933 γράφτηκε στην Α.Γ.Σ.Α. και τελείωσε το 1938 τη Γεωπονοδασολογική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε μεταφερθεί η Σχολή των Αθηνών. Μετά τη θητεία του στο Ναυτικό εργάστηκε στο Τεχνολογικό Εργαστήριο Βάμβακος και ως τοπικός γεωπόνος στην Εύβοια. To 1941, με απόσπαση υπηρέτησε ως Βοηθός του Σαρεγιάννη στη Θεσσαλονίκη, ενώ από το 1944 αποσπάστηκε από το Υπ. Γεωργίας στη θέση Βοηθού του δημιουργηθέντος (μετά την ανασύσταση της Α.Γ.Σ.Α. το 1943) τότε Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας στην Αθήνα. Υπηρέτησε στο Εργαστήριο ως κατ' απόσπαση Βοηθός μέχρι το 1951, όταν και τοποθετήθηκε σ’ αυτό οριστικώς, ως τη συνταξιοδότησή του το 1975. Εν τω μεταξύ, κατά το διάστημα από του Οκτωβρίου 1946 μέχρι του Ιανουαρίου του 1949, ο Κ. Κατσίμπας απουσίασε στη Μεγ. Βρετανία (Ιmperial College, London) για μετεκπαίδευση εις τον τομέα της Φυτοπαθολογίας. Ο Κατσίμπας υπήρξε ο φλογερός, μεθοδικός και αφοσιωμένος Δάσκαλος της γενιάς των πρώτων Φυτοπαθολόγων της «Σχολής Σαρεγιάννη», όπου μαζί με το Σαρεγιάννη έχτισαν αυτό το οικοδόμημα της Φυτοπαθολογίας που υπάρχει σήμερα. Αφιέρωσε τη ζωή του στη δημιουργία νέων φυτοπαθολόγων, οι οποίοι με τις μετέπειτα μεταπτυχιακές σπουδές τους και την εργασία τους έδωσαν ώθηση στην επιστήμη ασκώντας πλέον αποκλειστικά την Φυτοπαθολογία.

 

Ήβη Κουγέα (1925-   ) Γεννήθηκε στις Ινδίες. Το 1943, εγγράφηκε στην Α.Γ.Σ.Α. και το Δεκέμβριο του 1948 έλαβε το πτυχίο του Γεωπόνου. Από το Μάιο του 1949 έως το Σεπτέμβριο του 1952 εργάσθηκε πρώτα ως ημερομίσθια και κατόπιν ως διορισμένη βοηθός στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας της Α.Γ.Σ.Α. Με υποτροφία συνέχισε τις σπουδές της, από τον Οκτώβριο του 1952 έως το Σεπτέμβριο του 1953, στην Αγγλία. Από το 1961 έως το 1980 εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Μ.Φ.Ι.

 

 

 

Βενετσιάνος Κουγέας (1924-1992) Γεννήθηκε στην Αθήνα. To 1943 εγγράφηκε στην Α.Γ.Σ.Α. και τον Ιούνιο του 1949 έλαβε το πτυχίο του γεωπόνου. Μεταξύ 1948 και 1950 υπηρέτησε τη θητεία του στο Ναυτικό. Από το 1950 ως το 1956 εργάσθηκε πρώτα ως ημερομίσθιος και κατόπιν ως διορισμένος βοηθός στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας της Α.Γ.Σ.Α. Το 1952 έφυγε με υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία. 'Ύστερα από δύο χρόνια σπουδών στο Πανεπιστήμιο Nottingham, το 1955, αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου αυτού. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάστηκε για ένα χρόνο (1956-57) στον Οργανισμό Κωπαΐδας και τα επόμενα τρία χρόνια ασχολήθηκε, ως ιδιώτης γεωπόνος, με θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Το 1960 προσελήφθη ως ερευνητής στο Μ.Φ.Ι., όπου εργάσθηκε στο Εργαστήριο Μυκητολογίας μέχρι το 1969. Το Μάιο του 1969 εκλέχθηκε Καθηγητής της Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας στην Α.Γ.Σ.Α. Παρέμεινε στην εν λόγω θέση μέχρι το 1982. Διετέλεσε Πρύτανης της Α.Γ.Σ.Α. (1980-81) και Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

Άννα Χιτζανίδου (1930-   ) Γεννήθηκε στην Αθήνα. Πτυχιούχος της Α.Γ.Σ.Α. (1949-1954). Το 1954-1956 εργάστηκε σαν Άμισθος Βοηθός στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας. Το 1956 μετέβη στο Πανεπιστήμιο της Βόννης για μεταπτυχιακές σπουδές ως Υπότροφος του Ιδρύματος Alexander v. Humboldt Stiftung. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα διορίστηκε στο Μ.Φ.Ι., ενώ το διάστημα 1968-1969 μετέβη για μετεκπαίδευση στις Η.Π.Α. (Texas A&M University, College Station). Διετέλεσε Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μυκητολογίας και Προϊσταμένη του Τμήματος Φυτοπαθολογίας του Μ.Φ.Ι., ενώ το 1990 ανέλαβε τη Διεύθυνση του Μ.Φ.Ι., όπου και παρέμεινε στη θέση αυτή ως τη συνταξιοδότησή της το 1995.

 

Ευάγγελος Ψαρρός (1917-1998) Γεννήθηκε στη Νεάπολη Βοιών Λακωνίας. Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές φοίτησε στην Αβερώφειο Μέση Σχολή Αγιάς Λαρίσης, απ΄ όπου έλαβε το πτυχίο του Μεσογεωπόνου. Πήρε μέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, όπου τραυματίσθηκε και από το 1948-1954 φοίτησε στην Α.Γ.Σ.Α. όπου πέτυχε πρώτος στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Την πρώτη θέση διατήρησε σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του και ανήκε στην πρώτη σειρά των φοιτητών που τελείωσε τη νεοσυσταθείσα ειδικότητα της Φυτοπαθολογίας. Από τον Απρίλιο μέχρι του Δεκεμβρίου του 1955 εργάσθηκε στο Εργαστήριο, κατ' απόσπαση εκ του Υπ. Γεωργίας. Μετά την αποχώρηση του Β. Κουγέα (1956), κατέλαβε τη θέση Βοηθού του Εργαστηρίου, κατ' απόσπαση εκ του Φυτοπαθολογικού Σταθμού Πατρών, ενώ το 1957 αποχώρησε με υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές (Louisiana State University) στις Η.Π.Α. Το 1971 υπηρέτησε στο Φυτοπαθολογικό Σταθμό Πατρών και στη συνέχεια ανέλαβε προϊστάμενος του Σταθμού Γεωργικής Ερεύνης Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, ενώ το 1971 τοποθετήθηκε Διευθυντής Φυτοπαθολογίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας. To 1974 εξελέγη Επικουρικός Καθηγητής (ο τότε τίτλος) Φυτοπαθολογίας στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. και το 1982, με το Νόμο Πλαίσιο, ονομάσθηκε Καθηγητής. Το 1984 απεχώρησε με εθελούσια έξοδο.

 

Δημήτριος Πανούτσος (1938-  ) Γεννήθηκε στην Αθήνα. Πτυχιούχος της Α.Γ.Σ.Α., με ειδίκευση στη Φυτοπαθολογία. Από το 1965 εργάστηκε ως Βοηθός στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας με ανεκτίμητη και μακροχρόνια προσφορά στον τομέα της Φυτοπαθολογίας μέχρι τη συνταξιοδότησή του, το 2002.

 

 

 

 

Κλεοπάτρα Κουβαράκη (1946-   ) Γεννήθηκε στην Αθήνα. Το 1970 κατέστη πτυχιούχος της Α.Γ.Σ.Α., με ειδίκευση στη Φυτοπαθολογία. Από το 1974 εργάστηκε ως Βοηθός στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, όπου παρείχε σημαντικό διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο μέχρι τη συνταξιοδότησή της, το 2009.

 

 

 

 


Παρασκευαστές

 

Πάτρα Παντελίδου (    -     ) Από του 1950-1971 εργάσθηκε ως ειδικευμένη Εργάτρια στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας με αξιόλογη προσήλωση και ευσυνειδησία προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες και ως Παρασκευάστρια.

 

 

 

 

 

Διονυσία Παπαπάνου-Βαρέλη (1946-   ) Γεννήθηκε στις Σελλάδες Άρτας. Περάτωσε τις Γυμνασιακές της σπουδές στην Άρτα, το 1969 διορίστηκε στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας όπου και προσέφερε υπηρεσίες μέχρι το 1993, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.

 

 

 

 

Βασίλης Χριστόπουλος (1947-   ) Γεννήθηκε στο Δίκαστρο Φθιώτιδας. Περάτωσε τις Γυμνασιακές του σπουδές στη Μακρακόμη και το 1972 προσελήφθη στην Α.Γ.Σ.Α. Από το 1974-2006 προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε .

 

 

 

Αικατερίνη Μουνδριανάκη

Δεν υπάρχουν στοιχεία

 

 

 

 

 

 


 

Βιογραφικά στοιχεία και πληροφορίες αντλήθηκαν από:

Καθηγητής
2105294506
2105294513
dimtsi@aua.gr
Καθηγητής
2105294515
2105294513
epaplom@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294519
2105294513
sotiris@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294507
2105294507
echatz@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294501
2105294513
aliki@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294518
210 529 4513
venieraki@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294512
2105294513
filio@aua.gr
Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ Μεταπτυχιακό Επιλογής
ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Επιλογής
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΞΕΝΙΣΤΗ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ Μεταπτυχιακό Επιλογής
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Μεταπτυχιακό Επιλογής
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Μεταπτυχιακό Επιλογής
Ολοκληρωμένη - Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εχθρών στα Καρποφόρα Δένδρα και στο Αμπέλι Μεταπτυχιακό
Γενική Φυτοπαθολογία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Φυτοπαθολογία (Aσθένειες Kαρποφόρων Δένδρων & Aμπέλου) 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Iολογία Φυτών 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Ειδική Φυτοπαθολογία (Aσθένειες Kηπευτικών & Kαλλωπιστικών Φυτών) 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Aρχές& Mέθοδοι Διαγνωστικής των Aσθενειών των φυτών 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Εχθροί και Ασθένειες Ανθοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Αρχές και Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Φυτοπαθολογία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Μετασυλλεκτικές Ασθένειες Οπωροκηπευτικών 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Γενική Φυτοπαθολογία (Θεωρία) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Φυτοπαθολογία (Aσθένειες Kηπευτικών & Kαλλωπιστικών Φυτών / Εργαστήριο) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αρχές και Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών Προπτυχιακό Επιλογής
Φυτοπαθολογία (Εργαστήριο) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Γενική Φυτοπαθολογία (Εργαστήριο) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Φυτοπαθολογία (Aσθένειες Kηπευτικών & Kαλλωπιστικών Φυτών / Εργαστήριο) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αρχές και Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών (Εργαστήριο) Προπτυχιακό Επιλογής
Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας Προπτυχιακό Επιλογής
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ (Εργαστήριο) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό

Έρευνα Φυτοπαθολογία

• Ηλιοαπολύμανση του εδάφους.

 

• Ανοσοποίηση των φυτών κατά αδρομυκώσεων και αδροβακτηριώσεων.

 

• Αξιολόγηση ανθεκτικών υποκειμένων ελιάς στη Βερτισιλλίωση.

 

• Βιολογική Αντιμετώπιση ασθενειών των φυτών.

 

• Αξιολόγηση compost ως κατασταλτικών εδαφογενών παθογόνων.

 

• Μηχανισμοί Δράσης φυτοπροστατευτικών μικροοργανισμών.

 

• Μοριακή Αλληλεπίδραση παθογόνου – ξενιστή.

 

• Ταυτοποίηση και μοριακός και βιολογικός χαρακτηρισμός φυτικών ιών.

 

• Ιοί και ιώσεις ψυχανθών, λαχανικών, εσπεριδοειδών και άλλων φυτών.

 

• Μελέτες ιών του γένους Tospovirus.

 

• Εργαστηριακές μελέτες μετάδοσης ιών με έντομα-φορείς. Επιδημιολογικές μελέτες εξάπλωσης ιών στον αγρό σε σχέση με τους πληθυσμούς των φορέων τους.

 

• Αξιολόγηση μεθόδων αντιμετώπισης εντομομεταδιδόμενων και άλλων ιών.

 

• Εφαρμογές της ιολογικής έρευνας στη βελτίωση των φυτών.

 

• Σύγχρονες μέθοδοι ολοκληρωμένης διαχείρισης μυκοτοξινών. 

 

• Χαρακτηρισμός γονιδίων παθογένειας στο μύκητα Verticillium dahliae.

 

• Διερεύνηση του ρόλου νέων γενετικών ρυθμιστών του εγγενούς ανοσοποιητικού συστήματος των φυτών.

 

•Νέες μέθοδοι ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ασθενειών των φυτών.

 

• Εφαρμογή μοριακών τεχνικών για τη διαφοροποίηση ειδών του γένους Verticillium.

 

• Μελέτη των φυλογενετικών σχέσεων παθογόνων με τη χρήση μοριακών δεικτών.

 

•Μελέτες αξιολόγησης ανθεκτικότητας φυτοπαθογόνων μηκήτων εναντίον διαφόρων μυκητοκτόνων.

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας

2 0 1 6

1. Gkizi D., Lehmann S., L’Haridon F., Serrano M., Paplomatas E.J., Métraux J.P., Tjamos S.E. (2016). The innate immune signaling system as a regulator of disease resistance and ISR activity against Verticillium dahliae. Molecular Plant Microbe Interactions dx.doi.org/10.1094/MPMI-11-15-0261-R

2. A.C. Pappas, E. Tsiplakou, D.I. Tsitsigiannis, M. Georgiadou, M.K. Iliadi, K. Sotirakoglou and G. Zervas (2016). The role of bentonite binders in single or concomitant mycotoxin contamination of chicken diets. British Poultry Science (in press).

3. Chatzivassiliou, E.K., A.P. Papapanagiotou, P.D. Mpenardis, D.Ch. Perdikis, and G. Menexes, 2016. Transmission of Moroccan watermelon mosaic virus (MWMV) by aphids in Greece. Plant Disease (in press).

2 0 1 5

1. M. Georgiadou, C. Gardeli, M. Komaitis, D.I. Tsitsigiannis, E.J. Paplomatas, K. Sotirakoglou, S. Yanniotis (2015). Volatile profiles of healthy and aflatoxin contaminated pistachios. Food Research International, 74 89–96

2. Lehmann S., Serrano M., L’Haridon F., Tjamos S.E., and Metraux J.P. (2015). Reactive oxygen species and plant resistance to fungal pathogens. Phytochemistry 112: 54-62

3. Fousia S., Paplomatas E.J., and Tjamos S.E. (2015). Bacillus subtilis QST 713 confers protection to tomato plants against Pseudomonas syringae pv tomato and induces plant defence-related genes. Journal of Phytopatholgy: doi: 10.1111/jph.12455

4. Gkizi D., Santos-Rufo A., Rodrıguez-Jurado D., Paplomatas E.J., and Tjamos S.E. (2015). The b-amylase genes: negative regulators of disease resistance for Verticillium dahliae. Plant Pathology 64: 1484-1490

5. Markakis E.A., Tjamos S.E., Antoniou P.P., Paplomatas E.J., Tjamos E.C. (2015). Biological control of Verticillium wilt of olive by Paenibacillus alvei, strain K165. BioControl DOI 10.1007/s10526-015-9669-0

6. Kargiotidou, A., E. Chatzivassiliou, C. Tzantarmas and I.S. Tokatlidis. 2015. Seed propagation at low density facilitates the selection of healthy plants to produce seeds with a reduced virus load in a lentil landrace. Seed Science and Technology 43 (1): 31-39.

7. Giakountis A., A. Skoufa, E. I. Paplomatas, I.S. Tokatlidis and E.K. Chatzivassiliou, 2015. Molecular characterization and phylogenetic analysis of a Greek lentil isolate of Pea seed-borne mosaic virus. Phytoparasitica 43, 615-628.

2 0 1 4

1. E. Skotti, S. Kountouri, P. Bouchagier, D.I. Tsitsigiannis, M. Polissiou, P.A.Tarantilis PA. (2014). FTIR spectroscopic evaluation of changes in the cellular biochemical composition of the phytopathogenic fungus Alternaria alternata induced by extracts of some Greek medicinal and aromatic plants. Spectrochimica Acta Part A - Molecular And Biomolecular Spectroscopy 5;127:463-472

2. Eboigbe L., Tzima A.K, Paplomatas E. J. Typas M. A., (2014). Cloning and functional analysis of the β-1,6-endoglucanse gene in Vecticillium dahliae. Phytopathologia Medditerannea, 53: 94-107.

3. Tzima A. K., Paplomatas E. J., Schoina X., Domazakis M., Kang S. and Goodwin P., (2014). Successful Agrobacterium mediated transformation of Thielaviopsis basicola by optimizing multiple conditions. Fungal Biology, 118: 675 – 682.

4. Angelopoulou D.J., Naska E.J., Paplomatas E.J., and Tjamos S.E. (2014). Biological control agents (BCAs) of verticillium wilt: influence of application rates and delivery method on plant protection, triggering of host defence mechanisms and rhizosphere populations of BCAs. Plant Pathology 63: 1062–1069

5. Chatzivassiliou, E.K. and G. Nolasco. 2014. Detection of a new variant of Citrus tristeza virus (CTV) in Greek citrus crops. Phytopathologia Mediterranea 53(1): 140-147.

2 0 1 3

1. Charalambous A., Tjamos S.E., Domazakis E., and Paplomatas E.J. 2013. Incorporation into the transplant soil plug of the plant protective agent Paenibacillus alvei strain K165 confers protection to melon against Fusarium wilt. BioControl 58: 685-692

2. Pantelides Ι.S., Tjamos S.E., Pappa S., Kargakis M., and Paplomatas E.J. 2013. The ethylene receptor ETR1 is required for Fusarium oxysporum pathogenicity. Plant Pathology 62: 1302-1309

3. Papasotiriou F.G., Varypatakis K.G., Christofi N., Tjamos S.E., and Paplomatas E.J. 2013. Olive mill wastes: A source of resistance for plants against Verticillium dahliae and a reservoir of biocontrol agents. Biological Control 67: 51-60

4. Kargiotidou, A., E. Chatzivassiliou, C. Tzantarmas, E. Sinapidou, A. Papageorgiou, G.N. Scarakis and I.S. Tokatlidis. 2013. Selection at ultra-low density identifies plants escaping virus infection and leads towards high-performing lentil (Lens culinaris L.) varieties. The Journal of Agricultural Science 2013, pages 1-10, doi:10.1017/S0021859613000403.

2 0 1 2

1. A.K. Tzima, E.J. Paplomatas, D.I. Tsitsigiannis, S. Kang (2012). The G protein β subunit controls virulence and multiple growth- and development-related traits in Verticillium dahliae. Fungal Genetics Biology, 49(4):271-83

2. D.I. Tsitsigiannis, M. Dimakopoulou, P.P. Antoniou, E.C. Tjamos (2012). Biological control strategies of mycotoxigenic fungi and associated mycotoxins in Mediterranean basin crops. Phytopathologia Mediterranea, 51(1): 158−174

3. Stephou V.K., Tjamos S.E., Paplomatas E.J., and Athanassiou C.G. (2012). Transformation and attachment of Beauveria bassiana conidia on the cuticle of Tribolium confusum and Sitophilus oryzae in conjunction with diatomaceous earth. Journal of Pest Science 85: 387–394

2 0 1 1

1. Tzima A., Paplomatas E.J., Rauyaree P., Ospina-Giraldo Μ. and Kang S., 2011. VdSNF1, the Sucrose Non-Fermenting Protein Kinase Gene of Verticillium dahliae, is Required for Virulence and Expression of Genes Involved in Cell Wall Degradation. Molecular Plant Microbe Interactions 24: 129 - 142.

2. Gizi D., Stringlis I.A., Tjamos S.E., and Paplomatas E.J. 2011. Seedling vaccination by stem injecting a conidial suspension of F2, a non-pathogenic. Fusarium oxysporum strain, suppresses Verticillium wilt of eggplant. Biological Control 58: 387–392

3. Schoina C., Stringlis I., Pantelides I., Tjamos S.E., and Paplomatas, E.J. 2011. Evaluation of application methods and biocontrol efficacy of Paenibacillus alvei strain K-165, against the cotton black root rot pathogen Thielaviopsis basicola. Biological Control 58: 68-73

4. Tsopelas P., Paplomatas E.J., Tjamos S.E., Soulioti N., and Elena K. 2011. First Report of Phytophthora ramorum on Rhododendron in Greece Plant Disease 95: 223

5. Tsopelas P., Paplomatas E.J., Tjamos S.E., and Elena K. 2011. First Record of Phytophthora nicotianae Causing Leaf Blight on Rhododendron in Greece Plant Disease 95: 777

6. Katis, N.I., E.K. Chatzivassiliou, C.M. Clay, V.I. Maliogka, P. Pappi, K. Efthimiou, C.I. Dovas and A.D. Avgelis. 2011. Development of an IC-RT-PCR assay for the detection of Eggplant mottled dwarf virus and partial characterization of isolates from various hosts in Greece. Journal of Plant Pathology, 93:353-362.

2 0 1 0

1. Tzima A., Paplomatas E.J., Rauyaree P., and Kang S., (2010). Roles of the catalytic subunit of cAMP-dependent protein kinase A in virulence and development of the soilborne plant pathogen Verticillium dahliae. Fungal Genetics and Biology (2010), 47: 406 – 415.

2. Pantelides I., Tjamos S.E., and Paplomatas, E.J. (2010). Ethylene perception via ETR1 is required in Arabidopsis infection by Verticillium dahliae. Molecular Plant Pathology 11: 191-202

3. Pantelides I., Tjamos S.E., and Paplomatas, E.J. (2010). Insights into the role of ethylene perception in tomato resistance to vascular infection by Verticillium dahliae. Plant Pathology 59: 130-138

4. Markakis E, Tjamos S.E., Antoniou P., Roussos P., Paplomatas, E.J., and Tjamos E.C. (2010). Phenolic Responses of Resistant and Susceptible Olive Cultivars Induced by Defoliating and Nondefoliating Verticillium dahliae Pathotypes. Plant Disease 94: 1156-1162

Προγράμματα Εργαστηρίου Φυτοπαθολογία

Τίτλος: Ανίχνευση και προσδιορισμός αφλατοξινών και επιδημιολογίας των μυκοτοξικογόνων μυκήτων στις καλλιέργειες αραβοσίτου στους Νομούς Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων.

Χρονική Διάρκεια: 2015-2016

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Θεσσαλίας Π.Ε. Λάρισας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λάρισας

 

Τίτλος: Ανίχνευση και προσδιορισμός αφλατοξινών και επιδημιολογίας των μυκοτοξικογόνων μυκήτων στις καλλιέργειες αραβοσίτου στους Νομούς Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων.

Χρονική Διάρκεια: 2015-2016

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Θεσσαλίας Π.Ε. Λάρισας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λάρισας

 

Τίτλος: Βιολογική και χημική αντιμετώπιση αφλατοξινών σε κελυφωτά φιστίκια.

Χρονική Διάρκεια: 2015-2016

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Αττικής, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων

 

Τίτλος: Biological Control of soilborne pathogens: a seed to field approach.

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2007-2013, Bilateral grant Greece-Germany

Xρονική Διάρκεια: 01/2014-10/2015

 

Τίτλος: Αξιολόγηση βιολογικών σκευασμάτων εναντίον εδαφογενών παθογόνων.

Χρηματοδότηση: Syngenta Crop Protection Munchwilen AG

Χρονική Διάρκεια: 2014-2015

 

Τίτλος: Βιολογική αντιμετώπιση εδαφογενών παθογόνων.

Χρηματοδότηση: BASF SE

Χρονική Διάρκεια: 2014-2015

 

Τίτλος: Αξιολόγηση των βιολογικών σκευασμάτων Tricho Plus και Subtilex εναντίον του μύκητα Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumerinum.

Χρηματοδότηση: BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

Χρονική Διάρκεια: 2013-2014

 

Τίτλος : Sustainable control of grapevine trunk diseases.

Χρηματοδότηση: 10/2013-10/2017

Χρονική Διάρκεια: COST Action FA1303

 

Τίτλος: Αξιολόγηση του σκευάσματος Serenade Max εναντίον του φυτοπαθογόνου βακτηρίου Pseudomonas syringae pv tomato.

Χρηματοδότηση: BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε

Χρονική Διάρκεια: 2012-2013

 

Τίτλος: Μελέτη της οικολογίας και αντιμετώπισης μυκήτων του γένους Aspergillus και των μυκοτοξινών που παράγουν σε κελυφωτά φιστίκια.

Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Χρονική Διάρκεια: 2011

 

Τίτλος: International Joint Master Degree in Plant Medicine, Project “Tempus IV”, 2009.

Χρηματοδότηση: Project Number- 158875-Tempus-1-IT-Tempus-JPCR

Χρονική Διάρκεια: 01/2010-10/2013

 

Τίτλος: SustUse Fumigants - Sustainable use of chemical fumigants for the control of soil-borne pathogens in the horticultural sector (Αειφορική χρήση χημικών απολυμαντικών στην αντιμετώπιση εδαφογενών μυκήτων των οπωροκηπευτικών).

Χρηματοδότηση: LIFE+ Environment Policy and Governance 2008, LIFE08 ENV/IT/000432

Χρονική Διάρκεια: 01/2010-12/2012

 

Τίτλος: Ο γενετικός και μοριακός ρόλος των πρωτεϊνών AIF (Apoptosis Inducing Factor) στην ενεργοποίηση του εγγενούς ανοσοποιητικού συστήματος των φυτών.

Χρηματοδότηση: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Χρονική Διάρκεια: 2010

 

Τίτλος: Established and Emerging Phytophthora: Increasing threats to woodland and forest ecosystems in Europe

Χρηματοδότηση: COST Action FP0801

Χρονική Διάρκεια: 06/2008-06-2012

Θέση και Υποδομή

Θέση και Υποδομή:

Το εργαστήριο Φυτοπαθολογίας βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου Διοίκησης (Χάρτης) και περιλαμβάνει τέσσερις αίθουσες για εργαστηριακή έρευνα, δύο αίθουσες διδασκαλίας, παρασκευαστήριο υλικών και γραφεία διοίκησης.

Συμπληρωματικό ερευνητικό και διδακτικό έργο παρέχεται στον αγρό του Εργαστηρίου, έκτασης περίπου 250 m2 και σε δύο γυάλινα κλιματιζόμενα θερμοκήπια.

 

Αξιολόγηση

Είσοδος