Αρχική

Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών

Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών

Εργαστήριο Μορφολογίας & Φυσιολογίας Φυτών

Το Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών ανήκει στον Τομέα Γεωργίας, Γεωργικού Πειραματισμού και Βελτίωσης Φυτών.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση και έρευνα πάνω στο αντικείμενο της βιολογίας των φυτών με έμφαση στη μορφολογία και φυσιολογία.

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του εργαστηρίου εστιάζεται:

1. Στην επίδραση παραγόντων καταπόνησης στη δομή και λειτουργία των φυτικών οργανισμών με έμφαση σε καλλιεργούμενα φυτά
2. Στη  θρέψη φυτών.
3. Στον in situ εντοπισμό ενζύμων, στη δραστηριότητά τους και στη μελέτη της ανάπτυξης των φυτών.
4. Στη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων φυτικών οργάνων και το ρόλο τους στην αποδοτικότητα της φωτοσύνθεσης.
5. Στις σχέσεις δομής-λειτουργίας δευτερογενών μεταβολιτών και κυτταρικών εγκλείστων.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Εργαστηρίου περιλαμβάνει προπτυχιακά μαθήματα Γενικής Βοτανικής, Φυσιολογίας Φυτών, Φυσιολογίας Καταπονήσεων των Φυτών, Αρχές και Εφαρμογές Βιολογίας Ανάπτυξης Φυτών, Μορφολογίας Φυτών, Θρέψης Φυτών και Βιοποικιλότητας και Οικοφυσιολογίας Μεσογειακών Οικοσυστημάτων καθώς και μια σειρά διαλέξεων στο μεταπτυχιακό επίπεδο.

Εάν επιθυμείτε να μεταφερθείτε στον παλαιό ιστότοπο του εργαστηρίου παρακαλώ ακολουθήστε την παρακάτω διεύθυνση:

http://www.aua.gr/morfol/

Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Μορφολογία Φυτών 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Φυσιολογία Φυτών 6 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Καθηγητής
2105294286
2105294286
karab@aua.gr
Καθηγητής
2105294287
2105294286
bouranis@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294290
2105294286
s.chorianopoulou@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294289
2105294286
gliak@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294281
2105294286
d.nikolopoulos@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294285
brestapan@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294224
mil1@aua.gr

Ιστορικό Εργαστηρίου Φυσιολογίας Μορφολογίας Φυτών

 

Το μάθημα της Φυσιολογίας Φυτών καθιερώθηκε από την ίδρυση της Σχολής το 1920. Το εργαστήριο ιδρύεται το 1920. Πρόκειται για το αρχαιότερο εργαστήριο με ανάλογο αντικείμενο που ιδρύεται σε ελληνικό Α.Ε.Ι. Η έδρα της Φυσιολογίας Φυτών και Φυτοπαθολογίας, όπως αρχικά ονομάζονταν, και το αντίστοιχο εργαστήριο ιδρύθηκαν με το Β.Δ. της 21ης Νοεμβρίου 1920 (Φεκ. 274, τ. Α΄).
Πρώτος διευθυντής και μοναδικό μέλος του εργαστηρίου ο Παναγιώτης (Πότης) Κουτσομητόπουλος, ο οποίος ήταν παράλληλα ανώτερος υπάλληλος του Υπ. Γεωργίας. Το 1932 η έδρα μετατρέπεται από "επί μισθίω" σε έδρα "επί μισθώ", δηλ. ο καθηγητής έγινε αποκλειστικής απασχόλησης. Το 1937 η σχολή καταργήθηκε και οι δραστηριότητές της μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη, από όπου επανήλθε το 1943. Με τη μεταφορά της Σχολής στη Θεσσαλονίκη και την ενσωμάτωσή της στο Γεωπονοδασολογικό Τμήμα του εκεί Πανεπιστημίου, διαλύθηκε και το Εργαστήριο και ο Καθηγητής Π. Κουτσομητόπουλος παραιτήθηκε και παρέμεινε στην Αθήνα.
Με την επαναφορά της Σχολής στην Αθήνα το έτος 1943, χωρίστηκε η έδρα της Φυσιολογίας Φυτών και Φυτοπαθολογίας, σε δύο ξεχωριστές έδρες (Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών και Φυτοπαθολογίας) και ιδρύθηκαν και τα αντίστοιχα Εργαστήρια (Διάταγμα 11ης Δεκεμβρίου 1943, Φεκ. 427, τ. Α΄). Την έδρα και το Εργαστήριο της Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, ανέλαβε και πάλι ο Π. Κουτσομητόπουλος μέχρι το θάνατό του το 1955 (την έδρα και το εργαστήριο της Φυτοπαθολογίας ανέλαβε ο Καθηγητής Ι. Σαρεγιάννης, ο οποίος ήταν Καθηγητής στη Γεωπονοδασολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1937). Ο Παναγιώτης Κουτσομητόπουλος (πρώτος Πρύτανης της περιόδου αυτής) αναλαμβάνει και πάλι τη διεύθυνση, αυτή τη φορά του εργαστηρίου Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών.
Στις 23-11-1955 ο Παναγιώτης Κουτσομητόπουλος πεθαίνει πρόωρα και την έδρα αναλαμβάνει αρχικά ως υφηγητής (1957) και από το 1959 ως καθηγητής ο Κωνσταντίνος Νιαβής. Το 1988 ο Κ. Νιαβής συνταξιοδοτείται και εκτελεί χρέη διευθυντού ο Αναπληρωτής καθηγητής Χαρίλαος Παπαϊωάννου.
Το 1989 το εργαστήριο μεταφέρεται από τα κεντρικά κτίρια στην απέναντι πλευρά της Ιεράς Οδού, στο κτίριο Χασιώτη στο οποίο εδράζεται μέχρι σήμερα. Το 1991 εκλέγεται ως καθηγητής και αναλαμβάνει ως διευθυντής του εργαστηρίου ο Κωνσταντίνος Χολέβας, ο οποίος συνταξιοδοτείται το 1999. Από το 1999 έως την συνταξιοδότησή του το 2006 αναλαμβάνει τη διεύθυνση του εργαστηρίου ο καθηγητής Ιωάννης Δροσόπουλος.Έκτοτε, τη διεύθυνση του εργαστηρίου έχει αναλάβει ο καθηγητής Γεώργιος Καραμπουρνιώτης.

Διατελέσαντες Διευθυντές

 

ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΟΤΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(1887 - 1955)
Καθηγητής
ΝΙΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
(1920 - 1997)
Καθηγητής
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
(1925 - 2002)
Αναπληρωτής Καθηγητής
 
ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(19?? - )
Καθηγητής
 
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(1938 - )
Καθηγητής
 
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(1956 - )
Καθηγητής
 

 

 

 

Έρευνα Εργαστηρίου Φυσιολογίας Μορφολογίας Φυτών

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του εργαστηρίου εστιάζεται:

1. Στην επίδραση παραγόντων καταπόνησης στη δομή και λειτουργία των φυτικών οργανισμών με έμφαση σε καλλιεργούμενα φυτά
2. Στη  θρέψη φυτών.
3. Στον in situ εντοπισμό ενζύμων, στη δραστηριότητά τους και στη μελέτη της ανάπτυξης των φυτών.
4. Στη μελέτη των οπτικών ιδιοτήτων φυτικών οργάνων και το ρόλο τους στην αποδοτικότητα της φωτοσύνθεσης.
5. Στις σχέσεις δομής-λειτουργίας δευτερογενών μεταβολιτών και κυτταρικών εγκλείστων.

Υφηγεσίες που έχουν εκπονηθεί στο εργαστήριο:

Χαρίλαος Ι. Παπαϊωάννου (1981). Συμβολή εις την μελέτην του αναπνευστικού μεταβολισμού των φύλλων της ελαίας.

Ιωάννης Β. Δροσόπουλος (1982). Συμβολή εις την μελέτην των εποχιακών διακυμάνσεων ως και της διακινήσεως του διαλυτού αζώτου και των υδατανθράκων εντός των φυτικών οργάνων του ελαιοδένδρου κατά τη διάρκεια ενός πλήρους βλαστητικού κύκλου.

Διδακτορικές Διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο εργαστήριο:

Ιωάννης Β. Δροσόπουλος (1970). Σπουδαί των μεταβολών των ελευθέρων αμινοξέων εις φύλλα ελαίας κατά την διάρκεια τριών ετησίων κύκλων βλαστήσεως. Επιβλέπων Καθηγητής: Κων/νος Νιαβής 

Γεράσιμος Α. Κουσουνής (1983). Αι μεταβολαί της φωτοσυνθετικής δραστηριότητος και των χρωστικών των χλωροπλαστών κατά την διάρκειαν του ετήσιου βλαστικού κύκλου της ελαίας. Ενδείξεις της δυναμικής καταστάσεως του φωτοσυνθετικού μηχανισμού και του διπλού ρόλου του LHCP εις την δέσμευσιν και την διασποράν της φωτεινής ενέργειας. Επιβλέπων Καθηγητής: Κων/νος Νιαβής

Δημήτριος Λ. Μπουράνης (1985). Χημεία του πρωτογενούς κυτταρικού τοιχώματος και μεταβολές των συστατικών του κατά την οντογένεση των καρπών και την ωρίμανσή τους. Επιβλέπων Καθηγητής: Κων/νος Νιαβής

Βασίλειος Γ. Πολύδωρας (1986). Σπουδαί της Φυσιολογίας των φύλλων της ξυλοκερατέας (Ceratonia siliqua L.). Φωτοσύνθεσις, μεταβολισμός υδανθράκων και αζώτου και μεταβολαί αυτών κατά την διάρκειαν του ετήσιου βλαστικού κύκλου. Επιβλέπων Καθηγητής: Κων/νος Νιαβής

Χριστίνα Κ. Κιτσάκη (1988). Οι εποχιακές μεταβολές του Αψισικού οξέος και του υδατικού δυναμικού στα φύλλα της εληάς κατά την διάρκεια του ετήσιου βλαστικού κύκλου. Επιβλέπων Καθηγητής: Κων/νος Νιαβής

Κωσταντίνος Γ. Μίχος (1990). Η φωτοσύνθεση του φυτού της πικροδάφνης (Nerium oleander) και ο φωτοσυνθετικός μηχανισμός αυτού. Επιβλέπων Καθηγητής: Κων/νος Νιαβής

Δημήτριος Α. Κυριακάκης (1991). Συγκριτική μελέτη της Φυσιολογίας της πιστακίας (Pistacia vera L.) σε καρποφόρα και μη καρποφόρα δένδρα. Μεταβολές της στάθμης: 1) των ανοργάνων στοιχείων 2) της έντασης της φωτοσύνθεσης και των χρωστικών των χλωροπλαστών 3) των διαλυτών υδατανθράκων και του αμύλου, κατά την διάρκεια δύο συνεχόμενων βλαστικών περιόδων. Επιβλέπων Καθηγητής: Κων/νος Νιαβής

Νταραουσέ Μωχάμεντ (1994). Φωτοσυνθετική δραστηριότητα και αύξησις και παραγωγή της τομάτας (Lycopersicon esculentum cv. Dombito) εν συσχετίσει προς την ανόργανον διατροφήν των φυτών. Επιβλέπων Καθηγητής: Κων/νος Νιαβής

Γασσάν Κουσαντζή (1995). Η δυναμική της ανόργανης διατροφής της καρυδιάς (Juglans regia L.) κατά την διάρκεια ενός πλήρους βλαστητικού κύκλου. Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Δροσόπουλος

Γεώργιος Ι. Αϊβαλάκις (1997). Μελέτη των ανατομικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών της πρωτογενούς ρίζας κατά την πορεία της ανάπτυξής της.  Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Δροσόπουλος

Στυλιανή Ν. Χωριανοπούλου (2000). Μηχανισμοί απόκρισης του φυτού Apium nodiflorum υπό συνθήκες υποξικής και μετα-υποξικής καταπόνησης.  Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Δροσόπουλος

Γεώργιος Λιακόπουλος (2003). Ανατομικές και φυσιολογικές μεταβολές στα φύλλα της ελιάς (Olea europaea L.) υπό συνθήκες τροφοπενίας βορίου. Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Καραμπουρνιώτης

Ελένη Παπάζογλου (2004) . Άρδευση του ενεργειακού φυτού Arundo donax L. με νερά επιβαρημένα με βαριά μέταλλα και δυνατότητες χρήσης του για την απορρύπανση του περιβάλλοντος.Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Μπουράνης

Βασίλειος Σιγιάννης (2008). Συγκριτική μελέτη του μηχανισμού σχηματισμού αερεγχύματος στις βλαστογενείς ρίζες του καλαμποκιού (Zea mays L., Poaceae) υπό συνθήκες τροφοπενίας αζώτου, φωσφόρου ή θείου. Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Μπουράνης

Βασίλειος Πρωτονοτάριος (2008). Συγκριτική μελέτη της επίδρασης της τροφοπενίας αζώτου, φωσφόρου ή θείου στον μηχανισμό της λιγνινοποίησης των βλαστογενών ριζών του καλαμποκιού (Zea mays L., Poaceae). Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Μπουράνης

Σωτηρία Σταυριανάκου (2009). Η σημασία των επιεφυμενιδικών δευτερογενών μεταβολιτών ως παραγόντων φυτοπροστασίας και η δυνατότητα αξιοποίησής των σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Καραμπουρνιώτης

Γεωργία Τοουλάκου (2010). Δομή και λειτουργία των ιδιοβλαστών που σχηματίζουν κρυστάλλους οξαλικού ασβεστίου σε αντιπροσωπευτικά φυτικά είδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Καραμπουρνιώτης

Sally Alloh Sumbele (2010). Φωτοσυνθετικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικών φυτικών ειδών του μεσογειακού οικοσυστήματος. Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Καραμπουρνιώτης

Παναγιώτα Μπρέστα (2013). Σχέσεις δομής-λειτουργίας κατά τον εγκλιματισμό διαφορετικών γονοτύπων κριθαριού (Hordeum vulgare L.) σε παρατεταμένη υδατική καταπόνηση. Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Καραμπουρνιώτης

Γεώργιος Τσανικλίδης (2013). Φυσιολογικός και βιοχημικός χαρακτηρισμός του μεταβολισμού του ασκορβικού οξέος σε ένσπερμους και παρθενοκαρπικούς καρπούς τομάτας τύπου cherry. Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Αϊβαλάκις

Ανδρέας Γιαννόπουλος (2014). Η δομή και η λειτουργία των ιδιοβλαστών που σχηματίζουν εναποθέσεις οξαλικού ασβεστίου και ο ρόλος τους στη φωτοσύνθεση κινδύνου. Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Καραμπουρνιώτης

Βασιλική Σταυρουλάκη (2015). Αλληλεπιδράσεις της έλλειψης αζώτου και της υδατικής καταπόνησης σε διαφορετικούς γονότυπους κριθαριού (Hordeum vulgare L.). Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Καραμπουρνιώτης

Χώροι Εργαστηρίου Φυσιολογίας Μορφολογίας Φυτών

Το Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών βρίσκεται στο κτίριο 'Χασιώτη' (στο τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που βρίσκεται μεταξύ Ιεράς Οδού και Λεωφ. Αθηνών).

Στεγάζεται στον 1ο και 2ο όροφο (γραφεία, ερευνητικές εργαστηριακές αίθουσες και αίθουσες εκπαίδευσης).

Χάρτης:

 

Επικοινωνία Εργαστήριο Φυσιολογίας Μορφολογίας Φυτών

Το Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών βρίσκεται στο κτίριο 'Χασιώτη' (στο τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που βρίσκεται μεταξύ Ιεράς Οδού και Λεωφ. Αθηνών).

Στεγάζεται στον 1ο και 2ο όροφο (γραφεία, ερευνητικές εργαστηριακές αίθουσες και αίθουσες εκπαίδευσης).

Αναλυτικά ανά μέλος του εργαστηρίου:

Όνομα Ιδιότητα Τοποθεσία Τηλ. email
Γεώργιος Καραμπουρνιώτης Καθηγητής 2ος-αίθ. 3 4286 karab@aua.gr
Δημήτριος Μπουράνης Καθηγητής 2ος-αίθ. 5 4287 bouranis@aua.gr
Γεώργιος Αϊβαλάκις Αν. Καθηγητής 1ος 4224 gaivalakis@aua.gr
Γεώργιος Λιακόπουλος Επικ. Καθηγητής 2ος-αίθ. 6 4289 gliak@aua.gr
Στυλιανή Χωριανοπούλου Λέκτορας 2ος-αίθ. 5 4290 s.chorianopoulou@aua.gr
Δημοσθένης Νικολόπουλος ΕΔΙΠ 2ος-αίθ. 3 4281 d.nikolopoulos@aua.gr
Παναγιώτα Μπρέστα ΕΔΙΠ 2ος-αίθ. 9 4285 brestapan@aua.gr
Αιμιλία-Ελένη Νικολοπούλου ΕΔΙΠ 1ος 4224 mil1@aua.gr
Σταύρος Πϊπιλας ΔΕ ΕΤΕΠ 1ος-αίθ. Α' Μικρ 4282  

Αίθουσες εκπαίδευσης:

- Μικροσκοπίας Α και Β / 1ος όροφος
- Φυσιολογίας Φυτών Α και Β / 2ος όροφος

Αξιολόγηση

Είσοδος