Αρχική

Στυλιανή Χωριανοπούλου

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
2105294290
2105294286
http://www.aua.gr/bouranis/

Λέκτορας Βιολογίας Θρέψης Φυτών στο Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών του Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πτυχιούχος Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1990-1995),

Διδάκτορας Φυσιολογίας Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1996-2000).

Εργάστηκε επί 8 έτη στο Γραφείο Προϊόντων Βιοτεχνολογίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (2002-2009) και μεταδιδακτορικά ως ερευνητής σε θέματα φυτοεξυγίανσης με το υδρόβιοφυτό Apium nodiflorum.

Μέλος ΔΕΠ ενταγμένο στο Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών του Τομέα Βιολογίας Φυτών του Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ως Λέκτορας (2009-).

Είναι μέλος της ερευνητικής κοινότητας για τη μελέτη του θείου στο φυτό (Sulphyton).

Ασχολείται ερευνητικά σε θέματα φυσιολογίας της θρέψης των φυτών με θεματολογία που εστιάζεται στην αναπτυξιακή φυσιολογία της θρέψης του αραβοσίτου υπό συνθήκες τροφοπενίας θείου, αζώτου, φωσφόρου.

Συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων “Φυσιολογία Φυτών” και “Θρέψη Φυτων” σε προπτυχιακό επίπεδο και “Μεταβολικά Δίκτυα & Ρυθμιστικούς Μηχανισμούς των φυτών” σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Διοικητικό έργο σε επίπεδο Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας

Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος ΓΒ για την Πρακτική Άσκηση (2012-)

Μέλος της επιτροπής επαγγελματικών δικαιωμάτων Τμήματος ΓΒ.

Μέλος της επιτροπής τεκμηρίωσης του Τμήματος ΓΒ

Μέλος της επιτροπής προβολής του Τμήματος ΓΒ

Διοικητικό έργο σε επίπεδο Ιδρύματος

Συμμετέχει σε πακέτο εργασίας του Ιδρυματικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Προετοιμασία-οργάνωση-πραγματοποίηση ημερίδων, εκδηλώσεων, ομιλιών

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (2009)

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (2012)

Ιδρυτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων Ελλάδος

3 εκδηλώσεις γεωπονικής επαγγελματικής δραστηριότητας,

Κριτής άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Μέλος σε editorial boards 2 διεθνών επιστημονικών περιοδικών

Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Φυσιολογία Φυτών Προπτυχιακό Υποχρεωτικό

Ερευνητικές Εργασίες

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, L.D. Bouranis Modelling the trends of nutrient concentration dynamics in S-deprived young maize plants. Journal of Plant Nutrition, in press.

Chorianopoulou S.N., M. Dimou, C. Kazila, P. Maniou, P. Katinakis, D.L. Bouranis Expession of ferritins ZmFer1 and ZmFer2 genes in shoots and roots of S-deprived young maize plants. In: Proceedings of the International Plant Sulfur Workshop (De Kok L.J., Rennenberg H. and Hawkesford M.J., Series Editors), vol. “Sulfur Metabolism in Plants: Mechanisms and Application to Food Security, and Responses to Climate Change” (De Kok L.J., Tausz M., Hawkesford M.J., Höfgen R., McManus, M.T., Norton R.M., Rennenberg H., Saito K., Schnug E. and Tabe L., Eds), in press.

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, L.D.Bouranis A power function based approach for the assessment of the sulfate deprivation impact on nutrient allocation in young maize plants. Journal of Plant Nutrition, in press.

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, A. Dionias, G. Sofianou, A. Thanasoulas, G. Liakopoulos, D. Nikolopoulos (2012) Comparison of the S-, N- or P-deprivations’ impacts on stomatal conductance, transpiration and photosynthetic rate of young maize leaves. American Journal of Plant Sciences, 3(8), 1058-1065. doi:10.4236/ajps.2012.38126– Open access

Siyiannis V.F., V.E. Protonotarios, B. Zechmann, S.N. Chorianopoulou & M. Müller, M.J. Hawkesford, D.L. Bouranis Comparative spatiotemporal analysis of root aerenchyma formation processes in maize due to sulphate, nitrate or phosphate deprivation. Protoplasma, ­249, 671-686. doi: 10.1007/s00709-011-0309-y

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, V.F. Siyiannis, V.E. Protonotarios, C. Koufos, P. Maniou (2012) Changes in nutrient allocation between roots and shoots of young maize plants during sulfate deprivation. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 175, 499-510. doi: 10.1002/jpln.201100154

Chorianopoulou S.N., M. Giamouroglou, D.L. Bouranis (2012). Differential early fluctuations in superoxide dismutase and catalase activities are included in the responses of young maize organs to S-deprivation. American Journal of Plant Sciences, 3, 338-345. doi:10.4236/ajps.2012.33040Open access

Dimitris L. Bouranis, Christine K. Kitsaki, Styliani N. Chorianopoulou, Alexandros Papadimitriou, Vassiliki Chondroyianni (2010). Does the Nutritional Status of Reproductive Shoots of Olive Tree (cv. ‘Kalamon’) Differ from that of Vegetative Shoots during Inflorescence Development? Eur. J. Plant Sci. Biotechnol. Vol 4: 137-144. www.globalsciencebooks.info/JournalsSup/10EJPSB_4_SI1.html

Siyiannis V.F., V.E. Protonotarios, S.N. Chorianopoulou, B. Zechmann, M. Mueller,  M.J. Hawkesford, D.L.Bouranis (2009). Effect of sulphate-deprivation on pectins of maize nodal roots. In: Sulfur Metabolism in Plants – Regulatory aspects Significance of Sulfur in food chain, agriculture and environment, eds. A. Sirko, L.J. DeKok, S. Haneklaus, M.J. Hawkesford, H. Rennenberg, K. Saito, E. Schnug, I. Stulen, Backhuys Publishers, Leiden, Margraf Publishers, Weikersheim, pp. 97-100.

Bouranis D.L., M. Mataranga, Y. Malaganis, L.D. Gomez, E. Flemetakis, S.N. Chorianopoulou, M.J. Hawkesford (2009). Effects of sulphate-deprivation on β-galactosidase, β-glucosidase, pectin-methylesterase, and pectin-acetylesterase gene expression in maize root types. In: Sulfur Metabolism in Plants – Regulatory aspects Significance of Sulfur in food chain, agriculture and environment, eds. A. Sirko, L.J. DeKok, S. Haneklaus, M.J. Hawkesford, H. Rennenberg, K. Saito, E. Schnug, I. Stulen, Backhuys Publishers, Leiden, Margraf Publishers, Weikersheim, pp. 93-96.

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, V.E. Protonotarios, V.F. Siyiannis, M.J. Hawkesford (2007). Localization of reactive oxygen species and lignification in leaves of young sulphate-deprived maize plants. Functional Plant Science and Biotechnology 1(2): 347-354. www.globalsciencebooks.info/JournalsSup/07FPSB_1_2.html

Chorianopoulou S.N., and D. L. Bouranis (2008). Developmental changes in calcium, magnesium, and potassium homeostasis of fool’s watercress organs under short-term oxygen deprivation. Plant Stress 2(1): 50-55. www.globalsciencebooks.info/JournalsSup/08PS_2_1.html

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, V.F. Siyiannis, V.E. Protonotarios, and M.J. Hawkesford (2007). Lysigenous aerenchyma development in roots – Triggers and cross-talks for a cell elimination program. International Journal of Plant Developmental Biology 1(1): 127-140. www.globalsciencebooks.info/JournalsSup/07IJPDB_1_1.html

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, C. Kollias, P. Maniou, V.E. Protonotarios, V.F. Siyiannis, and M. J. Hawkesford (2006). Dynamics of aerenchyma distribution in the cortex of sulphate-deprived adventitious roots of maize. Annals of Botany 97, 695-704. doi: 10.1093/aob/mcl024, PMid:16481362, PMCid:2803409

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, V.F. Siyiannis, V.E. Protonotarios, and M. J. Hawkesford (2004). Lignification of  young maize plants under sulphate deprivation. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A, 137: S239. www.sciencedirect.com/science/journal/10956433/137/3/supp/S

Chorianopoulou S.N. and D.L. Bouranis (2004). Alterations in short-term effect of oxygen deficiency on iron, manganese, zinc and copper homeostasis within Fool’s Watercress organs during development. J. Plant Nutr. 27(1): 157-171. doi: 10.1081/PLN-120027553

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, V.F. Siyiannis, V.E. Protonotarios, and M. J. Hawkesford (2003) Aerenchyma formation in roots of maize during sulphate starvation. Planta 217: 382-391. doi: 10.1007/s00425-003-1007-6, PMid:12728316

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, V.E. Protonotarios, V.F. Siyiannis, L. Hopkins, and M.J. Hawkesford (2003). Leaf responses of young iron-inefficient maize plants to sulfur deprivation. J. Plant Nutr 26(6): 1189-1202. doi: 10.1081/PLN-120020364

Bouranis D.L., Chorianopoulou S.N., Zakynthinos G., Sarlis G., and Drossopoulos J.B. (2001). Flower analysis for the prognosis of the nutritional dynamics of almond tree. J. Plant Nutr. 24 (4&5): 705-716.

Bouranis D.L., Zakynthinos G., Kapetanos Ch., Chorianopoulou S.N., Kitsaki C., and Drossopoulos J.B. (2001). Dynamics of nitrogen and phosphorus partition in four olive tree cultivars during bud differentiation. J. Plant Nutr. 24(10): 1535-1550.

Chorianopoulou S.N., Bouranis D.L., and Drossopoulos J.B. (2001). Oxygen transport by Apium nodiflorum. J. Plant Physiol. 158 (7): 905-913. doi: 10.1078/0176-1617-00096

Bouranis D.L., Kitsaki C.K., Chorianopoulou S.N., Aivalakis G., and Drossopoulos J.B. (1999). Nutritional dynamics of olive tree flowers. J. Plant Nutr. 22(2): 245-257.

Drossopoulos J.B., Bouranis D.L., Kintsios S., Aivalakis G., Karides J., Chorianopoulou S.N., and Kitsaki C. (1999). Effect of nitrogen fertilization on distribution profiles of selected macronutrients in oriental field-grown tobacco plants. J. Plant Nutr. 22(3): 527-541.

Κεφάλαια σε Βιβλία

Bouranis D.L., P. Buchner, S.N. Chorianopoulou, L. Hopkins, V.E. Protonotarios, V.F. Siyiannis, M.J. Hawkesford (2008). Chapter 1 - Responses to sulfur limitation in maize. In: Sulfur assimilation and abiotic stress in plants (N.A. Khan, S. Singh, S. Umar Eds.), Springer, pp. 1-19. doi: 10.1007/978-3-540-76326-0_1

Συνέδρια

Maniou P., S.N. Chorianopoulou and D.L. Bouranis (2012). Shoot apical meristem robustness and S-distribution in the above-crown S-deprived maize organs. Plant Biology Congress, Session: Regulation of mineral (N, S, P) nutrition and metabolism, Freiburg, Germany, 29th July-3rd August 2012.

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, A. Dionias, G. Sofianou, A. Thanasoulas (2012). Transpiration and photosynthetic rates of young S-, P-, or N-deprived maize laminas: a comparison. Plant Biology Congress, Session: Regulation of mineral (N, S, P) nutrition and metabolism, Freiburg, Germany, 29th July-3rd August 2012.

Chorianopoulou S.N., Y. Saridis, M.-E. Boyongo, P. Maniou and D.L. Bouranis (2012). Sugars’ transport to the root under nitrogen shortage: is this a triggering factor for the formation of aerenchyma? Plant Biology Congress, Session: Regulation of mineral (N, S, P) nutrition and metabolism, Freiburg, Germany, 29th July-3rd August 2012.

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, F.F. Nocito, G.A. Sacchi and K.G. Serelis (2012). The crucial role of sulfur in a phytoremediation process - Lessons from the poaceae species as phytoremediats: A review. Protection and Restoration of the Environment XI, Session: Ecotoxicology / Natural treatment systems,  Thessaloniki, Greece, 3rd-6th July 2012.

Bouranis D.L., and S.N. Chorianopoulou (2011). Modelling the allocation of nutrients between the root and shoot of  young S-deprived maize plants. 3nd Sulphyton  meeting on Plant Sulfur Research, Padova, Italy, 29th September -1th October 2011.

Chorianopoulou S.N. and D.L. Bouranis (2011). The influence of embryonic root system on the development of the first nodal roots in maize plants. 1st BIONUT meeting on Plant Sulfur Research, Padova, Italy, 27th-29th September 2011.

Bouranis D.L., and S.N. Chorianopoulou (2009). Nitrogen dynamics in maize at the seedling stage under S-deprivation. 2nd Sulphyton meeting on Plant Sulfur Research, Norwich, UK, 13th-15th September 2009, p.12.

Siyiannis V.F., V.E. Protonotarios, S.N. Chorianopoulou, B. Zechmann, M. Mueller,  M.J. Hawkesford, D.L.Bouranis (2008). Effect of sulphate-deprivation on pectins of maize nodal roots. 7th Workshop on Sulfur in Plants, Warsaw, Poland, 13-17 May 2008 (Abstract book, p.83).

Bouranis D.L., M. Mataranga, Y. Malaganis, L.D. Gomez, E. Flemetakis, S.N. Chorianopoulou, M.J. Hawkesford (2008). Effects of sulphate-deprivation on β-galactosidase, β-glucosidase, pectin-methylesterase, and pectin-acetylesterase gene expression in maize root types. 7th Workshop on Sulfur in Plants, Warsaw, Poland, 13-17 May 2008 (Abstract book, p.82).

Bouranis D.L., P. Buchner, S.N. Chorianopoulou, L.D. Gomez, M.J. Hawkesford, E. Louka, Y.Malaganis, M. Mueller, V.E. Protonotarios, V.F. Siyiannis, M. Yamouroglou, B. Zechmann (2007). Advances in our understanding of the responses of maize roots to sulfur deprivation. Sulphyton Workshop, Potsdam, Germany, September 23th-25th, 2007.

Protonotarios V.E., V.F. Siyiannis, S.N. Chorianopoulou, and D.L. Bouranis (2007). Spatiotemporal dynamics of suberization of crown maize roots under nitrate deprivation. Nitrogen 2007 International Symposium, July 27th – 31st 2007, Lancaster, UK.

Chorianopoulou S.N., V.F. Siyiannis, V.E. Protonotarios, and D.L. Bouranis (2007). A possible role of reactive oxygen species as signalling components for aerenchyma formation in maize root system under nitrate deprivation. Nitrogen 2007 International Symposium, July 27th – 31st 2007, Lancaster, UK.

Bouranis D.L, S.N. Chorianopoulou, V.F. Siyiannis, V.E. Protonotarios, and M. J. Hawkesford (2005). Induced cell death in maize roots under sulphate deprivation. Workshop – Crosstalks between Metabolic Pathways involving Sulphur in Plants, October 21-22, 2005, FAL Braunschweig, Germany.

Bouranis D.L, S.N. Chorianopoulou, V.F. Siyiannis, V.E. Protonotarios, and M. J. Hawkesford (2004). Lignification of  young maize plants under sulphate deprivation. SEB annual meeting – Sulphur Metabolism in Plant – Integrating Complexity, April 1-2, 2004, Heriot Watt University, Edinburgh, Scotland.

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, V.E. Protonotarios, V.F. Siyiannis and M.J. Hawkesford (2003). Effect of sulfate starvation on the production of reactive oxygen species and lignification of young maize leaves. Final COST Action 829 Workshop. Progress in Plant Sulfur Research, May 15-18, Braunschweig May 15-18, Germany, p.6.

Bouranis D.L., S.N. Chorianopoulou, and A.G. Vlyssides (2002). Phytoremediation of lead-contaminated waters by means of the aquatic plant Apium nodiflorum. Proceedings of the International Conference ‘Protection and Restoration of the Environment VI’, Skiathos, July 1-5, pp. 477-482.

Chorianopoulou S.N., Bouranis D.L., Drossopoulos J.B., Kallionaki A., and O. Raftopoulos (2000). Hypoxic and post-hypoxic partitioning of calcium in the wetland plant Apium nodiflorum. Society of Experimental Biology – Plant Transport Group Annual Meeting, University of Hertfordshire, 6th-8th September 2000.