Αρχική

Εργαστήριο Δενδροκομίας

Δενδροκομίας

Διευθυντής: Πέτρος Α. Ρούσσος, Καθηγητής

 

Εξωστρέφεια Εργαστηρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣenlightened

Το εργαστήριο Δενδροκομίας στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κεντρικού κτιρίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πλησίον του γραφείου του κ. Πρύτανη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερικός κανονισμός Εργαστηρίου (Για το προσωπικό)

Εσωτερικός κανονισμός Εργαστηρίου (για φοιτητές και συνεργάτες)

Κανόνες Ασφαλείας εντός των χώρων του εργαστηρίου

Υπεύθυνη δήλωση φοιτητών

 

ΦΕΚ Ίδρυσης ΓΠΑ

ΦΕK Ίδρυσης Εργαστηρίου Δενδροκομίας

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΕΙΟ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ: ΕΛΙΕΣ, ΣΥΚΙΕΣ,  ΜΟΥΡΙΕΣ
ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΕΛΕΝΗ; ΜΗΛΟΕΙΔΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΙΕΣ, ΡΟΔΙΕΣ
ΚΑΥΚΑΛΕΤΟΥ ΜΙΝΑ ΚΕΡΑΣΙΕΣ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ,
ΔΕΝΑΞΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΚΛΕΙΩ ΒΕΡΙΚΟΚΙΕΣ, ΦΙΣΤΙΚΙΕΣ
ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ: ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΕΣ,  ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

 • Θρέψη – λίπανση καρποφόρων δένδρων

 • Ανάπτυξη καρπών βερικοκιάς και ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών.

 • Μελέτη φωτοσυνθετικών χαρακτηριστικών και κατανομής υδατανθράκων στα καρποφόρα δένδρα και θάμνους.

 • Διάκριση ποικιλιών διαφόρων καρποφόρων δένδρων με μοριακούς δείκτες.

 • Επίδραση της αλατότητας και υδατικής καταπόνησης στην ανάπτυξη των εκφύτων διαφόρων καρποφόρων δένδρων και θάμνων κατά τον in vitro  πολλαπλασιασμό τους.

 • Σύσταση καρπών ελληνικών και ξενικών ποικιλιών φιστικιάς.

 • Επίδραση αβιοτικών καταπονήσεων στη φυσιολογία και βιοχημεία των καρποφόρων δένδρων.

 • Επίδραση φυτορυθμιστικών ουσιών στο ύψος και την ποιότητα παραγωγής φράουλας και καρποφόρων δένδρων.

 • Μικροπολλαπλασιασμός καρποφόρων δένδρων και θάμνων.
 • Μελέτη του φαινομένου της παρενιαυτοφορίας των καρποφόρων δένδρων.
 • Μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά του ελαιοδένδρου σε σχέση με την  υδατική καταπόνηση και τη θρεπτική του κατάσταση.
 • Πολλαπλασιασμός καρποφόρων δένδρων και θάμνων με φυλλοφόρα και ξυλοποιημένα άφυλλα μοσχεύματα.

 • Μελέτη ιδιοτήτων και πολλαπλασιασμός υποκειμένων καρποφόρων δένδρων (διατήρηση μητρικής φυτείας με πάνω από 30 υποκείμενα καρποφόρων δένδρων).

 • Μελέτη της θρεπτικής κατάστασης και της ποιότητας των καρπών υπό συμβατική, ολοκληρωμένη και βιολογική καλλιεργητική πρακτική.

 • Επίδραση διαφόρων χειρισμών στη διακοπή του ληθάργου και στην πρωίμηση και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

 • Καλλιεργητικοί χειρισμοί για βελτίωση ποιότητας της πρώτης ύλης επιτραπέζιας ελιάς.

 • Καλλιεργητικοί χειρισμοί σε δένδρα βερίκοκων για βελτίωση ποιότητας καρπών κατά τη συγκομιδή και συντήρηση σε απλή ψύξη.

 • Συντήρηση βερίκοκων με νέες τεχνολογίες και με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά και θρεπτικά συστατικά.

 • Προ- και μετά- συλλεκτικοί χειρισμοί εσπεριδοειδών για βελτίωση ποιότητας.

 • Μελέτη της συντήρησης των λεμονιών.

 • Συντήρηση ακτινιδίων

 • Ποιότητα και συντήρηση κερασιών σε καινοτόμες συσκευασίες

 • Ωρίμανση,  ποιότητα και συντήρηση βερυκόκων

 • Βελτίωση της ποιότητας νωπού καρπού 'Καλαμών' με έμφαση στην υφή

 • Πρωίμηση καρπών 'Καλαμών

 • Προσυλλεκτικοί χειρισμοί κερασιών για βελτίωση ποιότητας.

 • Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών και θρεπτικής αξίας σε παραδοσιακές και νέες ποικιλίες βερικόκων.

 • Προσδιορισμός συνθηκών συντήρησης καρπών που ‘εκλαμβάνονται ’ ως καταπόνηση.

 • Επιλεγμένες μετασυλλεκτικές καταπονήσεις καρπών σε σχέση με τη θρεπτική τους αξία.

 • Συντήρηση φράουλας.

 

Καθηγητής
2105294596
2105294592
roussosp@aua.gr
Καθηγητής
2105294612
2105294592
etsantili@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294590
2105294592
papadakis@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
mkafkaletou@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294593
2105294592
mariam@aua.gr
ΠΔ407
210529
kosmelet@aua.gr
Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Πολλαπλασιασμός Δενδροκομικών Φυτών Μεταπτυχιακό Επιλογής
Ειδικά Θέματα Δενδροκομίας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Γενική Δενδροκομία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα) 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Δενδροκομία (Αειθαλή Καρποφόρα Δένδρα) 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Δενδροκομία (Καρποφόροι Θάμνοι) 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Πολλαπλασιασμός Καρποφόρων Δένδρων & Θάμνων 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών & Λαχανικών 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Δενδροκομία (Γενική) 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Πολλαπλασιασμός Καρποφόρων Δένδρων και Θάμνων 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα - Αειθαλή) 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό

Έρευνα Δεντροκομία

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓ. ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ & ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΝ

 • Ιδιότητες υποκειμένων εσπεριδοειδών (Παπαδάκης Ι.).
 • Επίδραση του φορτίου καρποφορίας στη θρεπτική κατάσταση, σε φυσιολογικές και βιοχημικές παραμέτρους και στην παρενιαυτοφορία δέντρων ελιάς  ( Παπαδάκης Ι.).
 • Αξιολόγηση ποικιλιών και γονοτύπων ροδιάς, συκιάς και βερικοκιάς  (Ρούσσος Π)
 • Πρωίμηση ωρίμανσης βερικόκων και ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπών  (Ρούσσος Π)
 • Επίδραση του υποκειμένου στην ανάπτυξη, πρωίμηση και ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπών  (Ρούσσος Π)
 • Καλλιεργητικοί χειρισμοί για βελτίωση ποιότητας της πρώτης ύλης επιτραπέζιας ελιάς. (Τσαντίλη Ε.).

 • Καλλιεργητικοί χειρισμοί σε δένδρα βερίκοκων για βελτίωση ποιότητας καρπών κατά τη συγκομιδή και συντήρηση σε απλή ψύξη. (Τσαντίλη Ε.).

 • Συντήρηση βερίκοκων με νέες τεχνολογίες και με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά και θρεπτικά συστατικά. (Τσαντίλη Ε.).

 • Προ- και μετά- συλλεκτικοί χειρισμοί εσπεριδοειδών για βελτίωση ποιότητας. (Τσαντίλη).

 • Μελέτη της συντήρησης των λεμονιών.(Τσαντίλη Ε.).

 • Φυσιολογία ωρίμανσης και βιοχημικές αλλαγές νωπών σύκων που σχετίζονται με την  ποιότητα. (Τσαντίλη Ε.).

 • Συντήρηση νωπών σύκων σε τροποποιημένες ατμόσφαιρες και διαφορετικές απαιτήσεις  γνωστών Ελληνικών και ξένων ποικιλιών. (Τσαντίλη Ε.).

 • Διαφορές νωπών σύκων γνωστών γονοτύπων σε θρεπτικά συστατικά. (Τσαντίλη Ε.).

 • Μελέτη συστατικών σε νωπούς καρπούς γκότζι μπέρρι διαφόρων γονοτύπων (Τσαντίλη Ε.).

 • Τρόποι συντήρησης των γκότζι μπέρρις.(Τσαντίλη Ε.).

 • Συντήρηση ακτινιδίων (Τσαντίλη Ε.).

 • Ποιότητα και συντήρηση κερασιών σε καινοτόμες συσκευασίες (Τσαντίλη Ε.).

 • Ωρίμανση,  ποιότητα και συντήρηση βερυκόκων (Τσαντίλη Ε.).

 • Βελτίωση της ποιότητας νωπού καρπού 'Καλαμών' με έμφαση στην υφή (Τσαντίλη Ε.).

 • Πρωίμηση καρπών 'Καλαμών' (Τσαντίλη Ε.).

 • Προσυλλεκτικοί χειρισμοί κερασιών για βελτίωση ποιότητας. (Τσαντίλη Ε.).

 • Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών και θρεπτικής αξίας σε παραδοσιακές και νέες ποικιλίες βερικόκων. (Τσαντίλη Ε.).

 • Προσδιορισμός συνθηκών συντήρησης καρπών που ‘εκλαμβάνονται ’ ως καταπόνηση. (Τσαντίλη Ε.).

 • Επιλεγμένες μετασυλλεκτικές καταπονήσεις καρπών σε σχέση με τη θρεπτική τους αξία. (Τσαντίλη).

 • Συντήρηση φράουλας.(Τσαντίλη Ε.).

 • Συγκριτική μελέτη βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας καρποφόρων δένδρων (Ρούσσος Π)
 • Πολλαπλασιασμός υποκειμένων και ποικιλιών και αξιολόγηση γονοτύπων ιαπωνικής μουσμουλιάς (Παπαδάκης Ι.).
 • Μελέτη φυσιολογίας και βιοχημείας φυτών ιαπωνικής μουσμουλιάς υπό την επίδραση διαφόρων αβιοτικών καταπονήσεων (Παπαδάκης Ι.).
 • Πολλαπλασιασμός φραγκοσυκιάς και εγκατάσταση - αξιολόγηση διαφόρων γενοτύπων φραγκοσυκιάς (Παπαδάκης Ι.).
 • Πολλαπλασιασμός in vitro καρποφόρων δένδρων - ιστοκαλλιέργεια εσπεριδοειδών, πυρηνοκάρπων, ελιάς, συκιάς, καστανιάς, χοχόμπας (Ρούσσος Π)
 • Επίδραση  φυτορυθμιστικών ουσιών στη φυσιολογία και καρποφορία των οπωροφόρων δένδρων και της φράουλας (Ρούσσος Π.)
 • Βιοχημικές μεταβολές κατά τη ριζοβόληση μοσχευμάτων υποκειμένων φυλλοβόλων δένδρων  και ελιάς  (Ρούσσος Π. )
 • Μετασυλλεκτική φυσιολογία φρούτων και ξηρών καρπών (Τσαντίλη Ε.).
 • Εφαρμογή σκευασμάτων για σπάσιμο του ληθάργου και επίδραση στην παραγωγή (Ρούσσος Π).
 • Πολλαπλασιασμός κάππαρης in vitro (Ρούσσος Π).
 • Επίδραση αβιοτικών καταπονήσεων στην ανάπτυξη, φυσιολογία και βιοχημεία καρποφόρων δένδρων και υποκειμένων τους (ελιά, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα) (Ρούσσος Π).
 • Μελέτη χαρακτηριστικών ποικιλιών συκιάς, μουριάς και ειδών και ποικιλιών εσπεριδοειδών  (Ρούσσος Π)
 • Συλλογή και συντήρηση μητρικής φυτείας υποκειμένων καρποφόρων δένδρων (Ρούσσος Π).

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Δενδροκομίας

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Αποχωρήσαντων καθηγητών του εργαστηρίου

Προγράμματα Εργαστηρίου Δενδροκομίας

Αξιολόγηση

Είσοδος