Αρχική

Εργαστήριο Δενδροκομίας

Δενδροκομίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣenlightened

 

 

Το εργαστήριο Δενδροκομίας στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κεντρικού κτιρίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πλησίον του γραφείου του κ. Πρύτανη.

 

 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :

 • Θρέψη – λίπανση καρποφόρων δένδρων

 • Ανάπτυξη καρπών βερικοκιάς και ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών.

 • Μελέτη φωτοσυνθετικών χαρακτηριστικών και κατανομής υδατανθράκων στα καρποφόρα δένδρα και θάμνους.

 • Διάκριση ποικιλιών διαφόρων καρποφόρων δένδρων με μοριακούς δείκτες.

 • Επίδραση της αλατότητας και υδατικής καταπόνησης στην ανάπτυξη των εκφύτων διαφόρων καρποφόρων δένδρων και θάμνων κατά τον in vitro  πολλαπλασιασμό τους.

 • Σύσταση καρπών ελληνικών και ξενικών ποικιλιών φιστικιάς.

 • Επίδραση αβιοτικών καταπονήσεων στη φυσιολογία και βιοχημεία των καρποφόρων δένδρων.

 • Επίδραση φυτορυθμιστικών ουσιών στο ύψος και την ποιότητα παραγωγής φράουλας και καρποφόρων δένδρων.

 • Μικροπολλαπλασιασμός καρποφόρων δένδρων και θάμνων.
 • Μελέτη του φαινομένου της παρενιαυτοφορίας των καρποφόρων δένδρων.
 • Μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά του ελαιοδένδρου σε σχέση με την  υδατική καταπόνηση και τη θρεπτική του κατάσταση.
 • Πολλαπλασιασμός καρποφόρων δένδρων και θάμνων με φυλλοφόρα και ξυλοποιημένα άφυλλα μοσχεύματα.

 • Μελέτη ιδιοτήτων και πολλαπλασιασμός υποκειμένων καρποφόρων δένδρων (διατήρηση μητρικής φυτείας με πάνω από 30 υποκείμενα καρποφόρων δένδρων).

 • Μελέτη της θρεπτικής κατάστασης και της ποιότητας των καρπών υπό συμβατική, ολοκληρωμένη και βιολογική καλλιεργητική πρακτική.

 • Επίδραση διαφόρων χειρισμών στη διακοπή του ληθάργου και στην πρωίμηση και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

 • Καλλιεργητικοί χειρισμοί για βελτίωση ποιότητας της πρώτης ύλης επιτραπέζιας ελιάς.

 • Καλλιεργητικοί χειρισμοί σε δένδρα βερίκοκων για βελτίωση ποιότητας καρπών κατά τη συγκομιδή και συντήρηση σε απλή ψύξη.

 • Συντήρηση βερίκοκων με νέες τεχνολογίες και με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά και θρεπτικά συστατικά.

 • Προ- και μετά- συλλεκτικοί χειρισμοί εσπεριδοειδών για βελτίωση ποιότητας.

 • Μελέτη της συντήρησης των λεμονιών.

 • Φυσιολογία ωρίμανσης και βιοχημικές αλλαγές νωπών σύκων που σχετίζονται με την  ποιότητα.

 • Συντήρηση νωπών σύκων σε τροποποιημένες ατμόσφαιρες και διαφορετικές απαιτήσεις  γνωστών Ελληνικών και ξένων ποικιλιών.

 • Διαφορές νωπών σύκων γνωστών γονοτύπων σε θρεπτικά συστατικά.

 • Μελέτη συστατικών σε νωπούς καρπούς γκότζι μπέρρι διαφόρων γονοτύπων.

 • Τρόποι συντήρησης των γκότζι μπέρρις.

 • Προσυλλεκτικοί χειρισμοί κερασιών για βελτίωση ποιότητας.

 • Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών και θρεπτικής αξίας σε παραδοσιακές και νέες ποικιλίες βερικόκων.

 • Προσδιορισμός συνθηκών συντήρησης καρπών που ‘εκλαμβάνονται ’ ως καταπόνηση.

 • Επιλεγμένες μετασυλλεκτικές καταπονήσεις καρπών σε σχέση με τη θρεπτική τους αξία.

 • Συντήρηση φράουλας.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
200w.gif592.12 KB
Καθηγητής
2105294596
2105294592
svemmos@aua.gr
Καθηγητής
2105294612
2105294592
etsantili@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294596
2105294592
roussosp@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294590
2105294592
papadakis@aua.gr
Λέκτορας
2105294597
2105294592
stzoutzoukou@aua.gr
Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Πολλαπλασιασμός Δενδροκομικών Φυτών Μεταπτυχιακό Επιλογής
Ειδικά Θέματα Δενδροκομίας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Γενική Δενδροκομία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα) 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Δενδροκομία (Αειθαλή Καρποφόρα Δένδρα) 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Δενδροκομία (Καρποφόροι Θάμνοι) 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Πολλαπλασιασμός Καρποφόρων Δένδρων & Θάμνων 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών & Λαχανικών 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Δενδροκομία (Γενική) 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Πολλαπλασιασμός Καρποφόρων Δένδρων και Θάμνων 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα - Αειθαλή) 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό

Έρευνα Δεντροκομία

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓ. ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ & ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΝ

 • Ιδιότητες υποκειμένων εσπεριδοειδών (Παπαδάκης Ι.).
 • Επίδραση του φορτίου καρποφορίας στη θρεπτική κατάσταση, σε φυσιολογικές και βιοχημικές παραμέτρους και στην παρενιαυτοφορία δέντρων ελιάς  (Βέμμος Σ.Παπαδάκης Ι.).
 • Αξιολόγηση ποικιλιών και γονοτύπων ροδιάς, συκιάς και βερικοκιάς  (Βέμμος Σ.)
 • Επίδραση διαφόρων σκευασμάτων στο σχίσιμο των καρπών της ροδιάς (Βέμμος Σ.)
 • Πρωίμηση ωρίμανσης βερικόκων και ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπών  (Ρούσσος Π)
 • Επίδραση του υποκειμένου στην ανάπτυξη, πρωίμηση και ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπών  (Ρούσσος Π)
 • Μελέτη νέων δενδρωδών καλλιεργειών (ιπποφαές, μύρτιλλων, φραγκοστάφυλων, σμέουρων, αρώνιας)  (Βέμμος Σ.)
 • Καλλιεργητικοί χειρισμοί για βελτίωση ποιότητας της πρώτης ύλης επιτραπέζιας ελιάς. (Τσαντίλη Ε.).

 • Καλλιεργητικοί χειρισμοί σε δένδρα βερίκοκων για βελτίωση ποιότητας καρπών κατά τη συγκομιδή και συντήρηση σε απλή ψύξη. (Τσαντίλη Ε.).

 • Συντήρηση βερίκοκων με νέες τεχνολογίες και με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά και θρεπτικά συστατικά. (Τσαντίλη Ε.).

 • Προ- και μετά- συλλεκτικοί χειρισμοί εσπεριδοειδών για βελτίωση ποιότητας. (Τσαντίλη).

 • Μελέτη της συντήρησης των λεμονιών.(Τσαντίλη Ε.).

 • Φυσιολογία ωρίμανσης και βιοχημικές αλλαγές νωπών σύκων που σχετίζονται με την  ποιότητα. (Τσαντίλη Ε.).

 • Συντήρηση νωπών σύκων σε τροποποιημένες ατμόσφαιρες και διαφορετικές απαιτήσεις  γνωστών Ελληνικών και ξένων ποικιλιών. (Τσαντίλη Ε.).

 • Διαφορές νωπών σύκων γνωστών γονοτύπων σε θρεπτικά συστατικά. (Τσαντίλη Ε.).

 • Μελέτη συστατικών σε νωπούς καρπούς γκότζι μπέρρι διαφόρων γονοτύπων (Τσαντίλη Ε.).

 • Τρόποι συντήρησης των γκότζι μπέρρις.(Τσαντίλη Ε.).

 • Προσυλλεκτικοί χειρισμοί κερασιών για βελτίωση ποιότητας. (Τσαντίλη Ε.).

 • Μελέτη ποιοτικών χαρακτηριστικών και θρεπτικής αξίας σε παραδοσιακές και νέες ποικιλίες βερικόκων. (Τσαντίλη Ε.).

 • Προσδιορισμός συνθηκών συντήρησης καρπών που ‘εκλαμβάνονται ’ ως καταπόνηση. (Τσαντίλη Ε.).

 • Επιλεγμένες μετασυλλεκτικές καταπονήσεις καρπών σε σχέση με τη θρεπτική τους αξία. (Τσαντίλη).

 • Συντήρηση φράουλας.(Τσαντίλη Ε.).

 • Συγκριτική μελέτη πυκνής και υπέρπυκνης φύτευσης της ελιάς  (Βέμμος Σ.)
 • Συγκριτική μελέτη βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας ελιάς (Βέμμος Σ.) και βερικοκιάς στην Κορινθία (Βέμμος Σ.Ρούσσος Π)
 • Εκτός εποχής ανθοφορία της ελιάς και εξέλιξη της καρποφορίας  (Βέμμος Σ.)
 • Επίδραση της λίπανσης στην παραγωγή της πορτοκαλιάς στην Αργολίδα  (Βέμμος Σ.)
 • Πολλαπλασιασμός υποκειμένων και ποικιλιών και αξιολόγηση γονοτύπων ιαπωνικής μουσμουλιάς (Παπαδάκης Ι.).
 • Μελέτη φυσιολογίας και βιοχημείας φυτών ιαπωνικής μουσμουλιάς υπό την επίδραση διαφόρων αβιοτικών καταπονήσεων (Παπαδάκης Ι.).
 • Πολλαπλασιασμός φραγκοσυκιάς και εγκατάσταση - αξιολόγηση διαφόρων γενοτύπων φραγκοσυκιάς (Παπαδάκης Ι.).
 • Πολλαπλασιασμός in vitro καρποφόρων δένδρων - ιστοκαλλιέργεια εσπεριδοειδών, πυρηνοκάρπων, ελιάς, συκιάς, καστανιάς, χοχόμπας (Ρούσσος Π)
 • Επίδραση  φυτορυθμιστικών ουσιών στη φυσιολογία και καρποφορία των οπωροφόρων δένδρων και της φράουλας (Ρούσσος Π.)
 • Βιοχημικές μεταβολές κατά τη ριζοβόληση μοσχευμάτων υποκειμένων φυλλοβόλων δένδρων (Ρούσσος Π.) και ελιάς  (Βέμμος Σ.Ρούσσος Π. )
 • Μετασυλλεκτική φυσιολογία φρούτων και ξηρών καρπών (Τσαντίλη Ε.).
 • Εφαρμογή σκευασμάτων για σπάσιμο του ληθάργου και επίδραση στην παραγωγή (Ρούσσος Π).
 • Πολλαπλασιασμός κάππαρης in vitro (Ρούσσος Π).
 • Επίδραση αβιοτικών καταπονήσεων στην ανάπτυξη, φυσιολογία και βιοχημεία καρποφόρων δένδρων και υποκειμένων τους (ελιά, εσπεριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα) (Ρούσσος Π).
 • Μελέτη χαρακτηριστικών ποικιλιών συκιάς, μουριάς και ειδών και ποικιλιών εσπεριδοειδών  και νέων καλλιεργειών (ιπποφαές, γκότζι μπέρι)(Ρούσσος Π)
 • Συλλογή και συντήρηση μητρικής φυτείας υποκειμένων καρποφόρων δένδρων (Ρούσσος Π).

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Δενδροκομίας

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

Προγράμματα Εργαστηρίου Δενδροκομίας

Αξιολόγηση

Είσοδος