Αρχική

Τίτλος: Ειδική Δενδροκομία (Αειθαλή Καρποφόρα Δένδρα)

Σταύρος Βέμμος
Ιωάννης Παπαδάκης
, Σταύρος Βέμμος
5
7
Εργαστήριο Δενδροκομίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Υποτροπικά (Ελιά, Εσπεριδοειδή). Τροπικά (Μπανάνα, Αβοκάντο, Μάνγκο, Παπάγια, Φεϊζόα, Κασιμίροα, Γκουάβα, Μακαντάμια, Ανακάρδιο, Ανανάς, Πασσιφλόρα, Αννόνα, Χουρμαδιά, Κοκκοφοίνικας, Καφεόδενδρο, Κακαόδενδρο, Τεϊόδενδρο, Βραζυλιάνικη καρυδιά, Λίτσι, Μπαμπάκο, Ταμαρίλλο, Φυσαλίδα, Πεπίνο).

Για κάθε είδος ή ομάδα καρποφόρων εξετάζονται: καταγωγή και εξάπλωση. Οικονομική σημασία της καλλιέργειας. Βοτανική ταξινόμηση και οργανογραφία. Επικονίαση και Γονιμοποίηση. Κλίμα, έδαφος, νερό. Πολλαπλασιασμός - Υποκείμενα. Ποικιλίες. Καλλιεργητική Τεχνική. Ωρίμαση, συγκομιδή, συσκευασία.