Αρχική

Τίτλος: Πολλαπλασιασμός Δενδροκομικών Φυτών

Πέτρος Ρούσσος
1
Εργαστήριο Δενδροκομίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

1.      Ανατομική και φυσιολογική θεώρηση του πολλαπλασιασμού των φυτών με μοσχεύματα.

2.      Αγενής πολλαπλασιασμός καρποφόρων δένδρων και θάμνων, συμπεριλαμβανομένου και του μικροπολλαπλασιασμού.

3.      Φυτώρια.