Αρχική

Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Website URL http://www.ekk.aua.gr/index.php

Γενικά Κηπευτικές

http://www.ekk.aua.gr/index.php

Καθηγητής
2105294510
null
dsavvas@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294534
2105294504
karapanos@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
ntatsi@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294533
2105294504
ropokis@aua.gr
Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Ειδικά Θέματα Λαχανοκομίας - Ανθοκομίας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Κατασκευές και Διαχείριση Θερμοκηπίων Μεταπτυχιακό Επιλογής
Καλλιέργεια Φυτών υπό Κάλυψη Μεταπτυχιακό Επιλογής
Μετασυλλεκτική Μεταχείριση Καρπών και Λαχανικών Μεταπτυχιακό Επιλογής
Γενική Λαχανοκομία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδική Λαχανοκομία 4 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Κηπευτικά υπό Κάλυψη 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Φυσιολογία & Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδικά Θέματα Λαχανοκομίας (Αειφορική-Βιολογική Λαχανοκομία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό

Έρευνα Κηπευτικές

Αξιολόγηση

Είσοδος