Αρχική

Εργαστήριο Αμπελολογίας

Αμπελολογίας

Διευθυντής : Επίκουρη Καθηγήτρια Κατερίνα Μπινιάρη

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Εφαρμογή προγραμμάτων κλωνικής επιλογής στις κυριότερες ελληνικές ποικιλίες αμπέλου.

 • Αμπελογραφική περιγραφή των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου.

 • Εφαρμογή των βιοχημικών και μοριακών μεθόδων στην ταυτοποίηση και μελέτη της μεταξύ και της εντός των καλλιεργούμενων ειδών και ποικιλιών αμπέλου γενετικής ποικιλομορφίας.

 • Τεχνικές in vitro καλλιέργειας (μικροπολλαπλασιαμός, κυτταροκαλλιέργεια και ιστοκαλλιέργεια) στη βελτίωση της αμπέλου.

 • Συγκριτική μελέτη των νέων συστημάτων μόρφωσης των πρέμνων.

 • Θρέψη της αμπέλου.

 • Μελέτη επιδράσεων της οργανικής ουσίας του εδάφους στην άμπελο.

 • Μελέτη των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτήρων των σταφυλών και του γλεύκους των ποικιλιών αμπέλου (σάκχαρα, ολικά και μεμονωμένα οξέα, ολικά και μεμονωμένα φαινολικά, ολικές και μεμονωμένες ανθοκυάνες, αντιοξειδωτική ικανότητα, κ.ά.)

Επίκουρος Καθηγητής
2105294632
2105294312
kbiniari@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294636
null
desph@aua.gr
Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Ειδικά Θέματα Αμπελουργίας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Γενική Αμπελουργία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αμπελουργία Ι (Τεχνολογία Σταφιδοποίησης) 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Ειδική Αμπελουργία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αμπελουργία ΙΙ (Ειδικά Θέματα) 5 Προπτυχιακό Επιλογής

Ερευνα Αμπελολογία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Εφαρμογή προγραμμάτων κλωνικής επιλογής στις κυριότερες ελληνικές ποικιλίες αμπέλου.
 • Αμπελογραφική περιγραφή των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου.
 • Εφαρμογή των βιοχημικών και μοριακών μεθόδων στην ταυτοποίηση και μελέτη της μεταξύ και της εντός των καλλιεργούμενων ειδών και ποικιλιών αμπέλου γενετικής ποικιλομορφίας.
 • Τεχνικές in vitro καλλιέργειας (μικροπολλαπλασιαμός, κυτταροκαλλιέργεια και ιστοκαλλιέργεια) στη βελτίωση της αμπέλου.
 • Συγκριτική μελέτη των νέων συστημάτων μόρφωσης των πρέμνων.
 • Θρέψη της αμπέλου.
 • Μελέτη επιδράσεων της οργανικής ουσίας του εδάφους στην άμπελο.
 • Μελέτη των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτήρων των σταφυλών και του γλεύκους των ποικιλιών αμπέλου (σάκχαρα, ολικά και μεμονωμένα οξέα, ολικά και μεμονωμένα φαινολικά, ολικές και μεμονωμένες ανθοκυάνες, αντιοξειδωτική ικανότητα, κ.ά.)

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Αμπελολογίας

 • Stavrakaki, M., Biniari, K., Daskalakis, I. and Bouza, D. (2018) Polyphenol content and antioxidant capacity of the skin extracts of berries from seven biotypes of the Greek grapevine cultivar Korinthiaki Staphis (Vitis vinifera L.). Australian Journal of Crop Science 12(12): 1927-1936, http://dx.doi.org/10.21475/ajcs.18.12.12.p1261
 • Anastasiou, E., Balafoutis, A., Darra, N., Psiroukis, V., Biniari, K., Xanthopoulos, G. and Fountas, S. (2018) Satellite and proximal sensing to estimate the yield and quality of table grapes Agriculture 8(7), 94, https://doi.org/10.3390/agriculture8070094 
 • Biniari, K., Gerogiannis, O., Daskalakis, I., Bouza, D. and Stavrakaki, M. (2018) Study of Some Qualitative and Quantitative Characters of the Grapes of Indigenous Greek Grapevine Varieties (Vitis vinifera L.) using HPLC and Spectrophotometric Analyses. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici 46(1): 97-106, http://dx.doi.org/10.15835/nbha46611008
 • Daskalakis, I., Biniari, K., Bouza, D. and Stavrakaki, M. (2018) The effect that indolebutyric acid (IBA) and position of cane segment have on the rooting of cuttings from grapevine rootstocks and from Cabernet franc (Vitis vinifera L.) under conditions of a hydroponic culture system. Scientia Horticulturae, 227: 79-84, http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2017.09.024
 • Stavrakaki, M. and Biniari, K. (2017) Study of the genetic variability of grapevine cultivar Liatiko (Vitis vinifera L.) using the ampelographic description and molecular method SSR. Vegetos 30:3. http://dx.doi.org/10.5958/2229-4473.2017.00157.4
 • Stavrakaki, M. and Biniari, K. (2017) Ampelographic and genetic characterization of grapevine varieties (Vitis vinifera L.) of the ‘Mavroudia’ group cultivated in Greece. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 45(2): 525-531. http://dx.doi.org/10.15835/nbha45210757
 • Stavrakaki, M. and Biniari, K. (2016) Genotyping and phenotyping of twenty old traditional Greek grapevine varieties (Vitis vinifera L.) from Eastern and Western Greece. Scientia Horticulturae, 209 (2016) 86-95, http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2016.06.021
 • Stavrakaki, M. and Biniari, K. (2016) Genotyping and phenotyping of the potential clones, biotypes and variants of grapevine cultivar Korinthiaki Staphis (Vitis vinifera L.). Journal of Agricultural Sciences, (8)3, http://dx.doi.org/10.5539/jas.v8n3p127
 • Stavrakakis, M.N., and Biniari, K. (1998) Genetic study of grape cultivars belonging to the muscat family by random amplified polymorhic DNA markers. Vitis 37(3), 119-122.
 • Stavrakakis, M.N., Biniari, K. and Hatzopoulos, P. (1997) Identification and discrimination of eight Greek grape cultivars (Vitis vinifera L.) by Random Amplified Polymorphic DNA markers. Vitis 36(4): 175-178.

Προγράμματα Εργαστηρίου Αμπελολογίας

 

 • Ταυτοποίηση ποικιλιακού δυναμικού των περιοχών Νάουσα- Σαντορίνη (ΕΠΕΤ Ι) (1995)
 • Δημιουργία βασικού υλικού των ποικιλιών αμπέλου που πιθανά συμμετέχουν στην παραγωγή οίνου "Μαλβαζία" (ΠΑΒΕ) (1999)
 • Ταυτοποίηση ποικιλιών και κλώνων της Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου (Leader) (2001)
 • Αμπελογραφική περιγραφή και γενετική μελέτη των αυτόχθονων ποικιλιών αμπέλου της Δυτικής Ελλάδας - Ιολογικός έλεγχος και ταυτοποίηση με βιοτεχνολογικές μεθόδους-Οινολογική αξιολόγηση- Παραγωγή υγιούς και ταυτοποιημένου πολλαπλασιαστικού (ΓΓΕΤ, ΕΠΑΝ,2003)
 • Γενετική μελέτη των κυριότερων ελληνικών ποικιλιών αμπέλου με τη χρήση αμπελογραφικών και μοριακών μεθόδων (Πυθαγόρας ΙΙ, 2005-2007)
 • Επίδραση της λίπανσης στη φυσιολογία και την παραγωγή της ποικιλίας Αγιωργήτικο σε συνθήκες αμπελώνα (2008-2011)
 • Μελέτη για την αποκατάσταση των ζημιών των αμπελώνων των πυρόπληκτων περιοχών της Πελοποννήσου και της Εύβοιας ( 2007-2008)
 • Εφαρμογή μοριακών δεικτών στην ταυτοποίηση και τη μελέτη της φυσιολογίας ωρίμανσης ελληνικών ποικιλιών αμπέλου- in vitro και in vivo παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών οινοποιίας και αξιολόγηση των οινικών προϊόντων (ΕΠΕΤ ΙΙ) (2000-2001)
 • Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository – VOA3R – Ιδεατό Δίκτυο Αποθετηρίων Ανοιχτής Πρόσβασης σε Γεωπονικό Ερευνητικό Περιεχόμενο». (IFP, PSP, 2010-2013)
 • BigDataGrapes: Big Data to Enable Global Disruption of the Grapevine-powered Industries (H2020, 2018-2020).

 

Αξιολόγηση

Είσοδος