Αρχική

Εργαστήριο Αμπελολογίας

Αμπελολογίας

Διευθυντής : Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Μπινιάρη

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Εφαρμογή προγραμμάτων κλωνικής επιλογής στις κυριότερες ελληνικές ποικιλίες αμπέλου.

 • Αμπελογραφική περιγραφή των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου.

 • Εφαρμογή των βιοχημικών και μοριακών μεθόδων στην ταυτοποίηση και μελέτη της μεταξύ και της εντός των καλλιεργούμενων ειδών και ποικιλιών αμπέλου γενετικής ποικιλομορφίας.

 • Τεχνικές in vitro καλλιέργειας (μικροπολλαπλασιαμός, κυτταροκαλλιέργεια και ιστοκαλλιέργεια) στη βελτίωση της αμπέλου.

 • Συγκριτική μελέτη των νέων συστημάτων μόρφωσης των πρέμνων.

 • Θρέψη της αμπέλου.

 • Μελέτη επιδράσεων της οργανικής ουσίας του εδάφους στην άμπελο.

Επίκουρος Καθηγητής
2105294632
2105294312
kbiniari@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294636
null
desph@aua.gr
Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Ειδικά Θέματα Αμπελουργίας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Γενική Αμπελουργία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αμπελουργία Ι (Τεχνολογία Σταφιδοποίησης) 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Ειδική Αμπελουργία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αμπελουργία ΙΙ (Ειδικά Θέματα) 5 Προπτυχιακό Επιλογής

Ερευνα Αμπελολογία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Εφαρμογή προγραμμάτων κλωνικής επιλογής στις κυριότερες ελληνικές ποικιλίες αμπέλου.
 • Αμπελογραφική περιγραφή των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου.
 • Εφαρμογή των βιοχημικών και μοριακών μεθόδων στην ταυτοποίηση και μελέτη της μεταξύ και της εντός των καλλιεργούμενων ειδών και ποικιλιών αμπέλου γενετικής ποικιλομορφίας.
 • Τεχνικές in vitro καλλιέργειας (μικροπολλαπλασιαμός, κυτταροκαλλιέργεια και ιστοκαλλιέργεια) στη βελτίωση της αμπέλου.
 • Συγκριτική μελέτη των νέων συστημάτων μόρφωσης των πρέμνων.
 • Θρέψη της αμπέλου.
 • Μελέτη επιδράσεων της οργανικής ουσίας του εδάφους στην άμπελο.

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Αμπελολογίας

Προγράμματα Εργαστηρίου Αμπελολογίας

Αξιολόγηση

Είσοδος