Αρχική

Εργαστήριο Αμπελολογίας

Αμπελολογίας

Διευθύντρια : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Μπινιάρη

 

 https://www.vitis-lab.aua.gr

 

Το Εργαστήριο Αμπελολογίας ανήκει στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) και κύριος σκοπός του είναι να παρέχει γνώσεις και εκπαίδευση σε θέματα Αμπελουργίας και Αμπελογραφίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα εκπαιδευτικά θέματα περιλαμβάνουν τη μορφολογία και ανατομία της αμπέλου, τον πολλαπλασιασμό και την in-vitro καλλιέργεια της αμπέλου, την εγκατάσταση αμπελώνα, τις αρχές κλαδέματος, μόρφωση και υποστύλωση των πρέμνων, φυσιολογία και οικολογία της αμπέλου, καλλιεργητικές τεχνικές και επεμβάσεις στον αμπελώνα. Επιπλέον, στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται έρευνα σε θέματα κλωνικής επιλογής σε ελληνικές ποικιλίες αμπέλου, αμπελογραφική περιγραφή και ταξινόμηση των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου, ταυτοποίηση και γενετική μελέτη ελληνικών ποικιλιών αμπέλου με τη χρήση βιοχημικών και μοριακών μεθόδων, βελτίωση της αμπέλου με κύτταρο- και ιστο- καλλιέργεια, στη συγκριτική μελέτη των νέων συστημάτων μόρφωσης των πρέμνων, στη θρέψη της αμπέλου, στη μελέτη επιδράσεων της οργανικής ουσίας του εδάφους στην άμπελο, καθώς και στη μελέτη των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτήρων των σταφυλών και του γλεύκους (σάκχαρα, ολικά και μεμονωμένα οξέα, ολικά και μεμονωμένα φαινολικά, ολικές και μεμονωμένες ανθοκυάνες, αντιοξειδωτική ικανότητα, κ.ά.). των ποικιλιών αμπέλου που καλλιεργούνται στην Ελλάδα.

Η ομάδα του Εργαστηρίου Αμπελολογίας έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα με κύρια ερευνητικά αντικείμενα τη γενετική μελέτη των κυριότερων ελληνικών ποικιλιών αμπέλου με τη χρήση αμπελογραφικών και μοριακών μεθόδων, την επίδραση της λίπανσης, της άρδευσης και των κλαδεμάτων μόρφωσης και καρποφορίας στη φυσιολογία και οικοφυσιολογία της αμπέλου, την παραγωγή διαφόρων ποικιλιών σε συνθήκες αμπελώνα, το λήθαργο των λανθανόντων οφθαλμών, την ποιοτική αξιολόγηση ποικιλιών αμπέλου κ.ά.

Το Εργαστήριο Αμπελολογίας του ΓΠΑ είναι πλήρως εξοπλισμένο με επιστημονικά όργανα για τη διεξαγωγή πειραμάτων. Διαθέτει γενετικό αναλυτή (Genetic AnalyzerApplied Biosystems), PCR θερμοκυκλοποιητή, εξοπλισμό για ηλεκτροφόρηση πηκτής αγαρόζης και πολυακριλαμίδης, HPLC και UV/VIS φασματοφωτόμετρα, αέριο χρωματογράφο για τον προσδιορισμό των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτήρων ποικιλιών αμπέλου, υδατόλουτρα, μηχανή παραγωγής πάγου, κλιβάνους για αποστείρωση τεχνητών θρεπτικών υποστρωμάτων, ψυγεία 4°C, καταψύκτες -20°C και - 80°C, θάλαμο νηματικής ροής, απαγωγό εστία για τη βιοασφάλεια, φυγοκέντρους, ζυγούς ακριβείας, αναδευτήρες, αποστακτήρα (MQ) νερού, θάλαμο ανάπτυξης φυτών με ελεγχόμενο περιβάλλον και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία-φως-υγρασία.

 

 

Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294632
2105294312
kbiniari@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
maritina@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294636
null
desph@aua.gr
Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Ειδικά Θέματα Αμπελουργίας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Γενική Αμπελουργία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αμπελουργία Ι (Τεχνολογία Σταφιδοποίησης) 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Ειδική Αμπελουργία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αμπελουργία ΙΙ (Ειδικά Θέματα) 5 Προπτυχιακό Επιλογής

Ερευνα Αμπελολογία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Εφαρμογή προγραμμάτων κλωνικής επιλογής στις ελληνικές ποικιλίες αμπέλου και αξιολόγηση των αμπελουργικών προϊόντων τους.

 • Αμπελογραφική περιγραφή και διάκριση των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου.

 • Εφαρμογή των βιοχημικών και μοριακών μεθόδων στην ταυτοποίηση και μελέτη της μεταξύ και της εντός των καλλιεργούμενων ειδών και ποικιλιών αμπέλου γενετικής ποικιλομορφίας.

 • Τεχνικές in vitro καλλιέργειας (μικροπολλαπλασιασμός, κυτταροκαλλιέργεια και ιστοκαλλιέργεια) στον πολλαπλασιασμό και στη βελτίωση της αμπέλου.

 • Πολλαπλασιασμός της αμπέλου. Μελέτη επεμβάσεων στη ριζογένεση μοσχευμάτων.

 • Συγκριτική μελέτη των νέων συστημάτων μόρφωσης των πρέμνων και αξιολόγηση των αμπελουργικών προϊόντων.

 • Μελέτη της επίδρασης αμπελουργικών τεχνικών και επεμβάσεων στη φυσιολογία του πρέμνου και στα αμπελουργικά προϊόντα.

 • Αξιολόγηση επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου. Επίδραση διαφόρων επεμβάσεων στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των ραγών και σταφυλών των επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου.

 • Μελέτη του μηχανισμού του ληθάργου και επίδραση διαφορετικών αμπελοκομικών τεχνικών και επεμβάσεων στη φυσιολογία του πρέμνου.

 • Επιδράσεις των υποκειμένων στη φυσιολογία των πρέμνων, στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των ραγών και σταφυλών.

 • Θρέψη της αμπέλου.

 • Μελέτη επιδράσεων της οργανικής ουσίας του εδάφους στην άμπελο.

 • Μελέτη της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στη φυσιολογία των πρέμνων, στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των ραγών και σταφυλών.

 • Μελέτη των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτήρων των σταφυλών και του γλεύκους των ποικιλιών αμπέλου (σάκχαρα, ολικά και μεμονωμένα οξέα, ολικά και μεμονωμένα φαινολικά, ολικές και μεμονωμένες ανθοκυάνες, αντιοξειδωτική ικανότητα, κ.ά.)

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Αμπελολογίας

 • Daskalakis, I., Stavrakaki, M., Sotirakoglou, K. and Biniari, K. (2021) Variations in the levels of individual phenolic compounds in grapevine latent buds during eco-dormancy, following chemically-induced stress conditions. Agronomy, 11(9): 1798. https://doi.org/10.3390/agronomy11091798
 • Stavrakaki, M., Bouza, D. and Biniari, K. (2020) Differentiation of Greek grapevine cultivars (Vitis vinifera L.) based on the combination of ampelographic description and microsatellite markers. Genetic Resources and Crop Evolution, 67(1): 21-40. https://doi.org/10.1007/s10722-019-00860-z
 • Biniari, K., Xenaki, M., Daskalakis, I., Rusjan, D., Bouza, D. and Stavrakaki, M. (2020) Screening of polyphenolic compounds and antioxidant properties of skin and seed extracts of berries from grape cultivars (Vitis vinifera L.) cultivated in Greece. Food Chemistry, 307: 125518. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125518
 • Kypraiou, S., Stavrakaki, M., Bouza, D. and Biniari, K. (2019) Effect of various culture media on in vitro propagation of grapevine cultivars 'Giouroukiko' and 'Serifiotiko' (Vitis vinifera L.). Acta Horticulturae, 1242: 561-566. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1242.82
 • Daskalakis, I., Biniari, K. and Bouza, D. (2019) Effect of indolebutyric acid (IBA) and cane position on rooting of rootstock's cuttings. Acta Horticulturae, 1242: 767-774 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1242.114
 • Daskalakis, I. and Biniari, K. (2019) A new measurement model to estimate the intensity of acrotony on the latent buds of grapevine canes (Vitis vinifera L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 47:(3),1001-1004 https://doi.org/10.15835/nbha4731145
 • Biniari, K. and Stavrakaki, M., (2019) Genetic study of native grapevine varieties of Northern, Western and Central Greece with the use of ampelographic and molecular methods. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 47(1): 46-53. http://dx.doi.org/10.15835/nbha47111213
 • Petoumenou, D.G., Biniari, K., Xyrafis, E., Mavronasios, D., Daskalakis, I. and Palliotti, A. (2019) Effects of Natural Hail on the Growth, Physiological Characteristics, Yield, and Quality of Vitis vinifera L. Cv. Thompson seedless under Mediterranean growing conditions. Agronomy, 9(4): 197. https://doi.org/10.3390/agronomy9040197
 • Stavrakaki, M., Biniari, K., Daskalakis, I. and Bouza, D. (2018) Polyphenol content and antioxidant capacity of the skin extracts of berries from seven biotypes of the Greek grapevine cultivar Korinthiaki Staphis (Vitis vinifera L.). Australian Journal of Crop Science, 12(12): 1927-1936, http://dx.doi.org/10.21475/ajcs.18.12.12.p1261
 • Anastasiou, E., Balafoutis, A., Darra, N., Psiroukis, V., Biniari, K., Xanthopoulos, G. and Fountas, S. (2018) Satellite and proximal sensing to estimate the yield and quality of table grapes. Agriculture, 8(7): 94, https://doi.org/10.3390/agriculture8070094
 • Biniari, K., Gerogiannis, O., Daskalakis, I., Bouza, D. and Stavrakaki, M. (2018) Study of Some Qualitative and Quantitative Characters of the Grapes of Indigenous Greek Grapevine Varieties (Vitis vinifera L.) using HPLC and Spectrophotometric Analyses. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 46(1): 97-106, http://dx.doi.org/10.15835/nbha46611008
 • Daskalakis, I., Biniari, K., Bouza, D. and Stavrakaki, M. (2018) The effect that indolebutyric acid (IBA) and position of cane segment have on the rooting of cuttings from grapevine rootstocks and from Cabernet franc (Vitis vinifera L.) under conditions of a hydroponic culture system. Scientia Horticulturae, 227: 79-84, http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2017.09.024
 • Stavrakaki, M. and Biniari, K. (2017) Study of the genetic variability of grapevine cultivar Liatiko (Vitis vinifera L.) using the ampelographic description and molecular method SSR. Vegetos, 30:3. http://dx.doi.org/10.5958/2229-4473.2017.00157.4
 • Stavrakaki, M. and Biniari, K. (2017) Ampelographic and genetic characterization of grapevine varieties (Vitis vinifera L.) of the ‘Mavroudia’ group cultivated in Greece. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici, 45(2): 525-531. http://dx.doi.org/10.15835/nbha45210757
 • Stavrakaki, M. and Biniari, K. (2016) Genotyping and phenotyping of twenty old traditional Greek grapevine varieties (Vitis vinifera L.) from Eastern and Western Greece. Scientia Horticulturae, 209 (2016) 86-95, http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2016.06.021
 • Stavrakaki, M. and Biniari, K. (2016) Genotyping and phenotyping of the potential clones, biotypes and variants of grapevine cultivar Korinthiaki Staphis (Vitis vinifera L.). Journal of Agricultural Sciences, (8)3, http://dx.doi.org/10.5539/jas.v8n3p127
 • Σταυρακάκης, Μ.Ν., Μπινιάρη, Κ.,  Σπινθηροπούλου, Χ. και Συμινής, Χ. (2003)  Γενετική μελέτη των τύπων και παραλλαγών της ποικιλίας αμπέλου Ντεμπίνα (Vitis vinifera L.) με τη χρήση μοριακών δεικτών. Αγροτική Έρευνα, 27: 73-80.
 • Stavrakakis, M.N., and Biniari, K. (1998) Genetic study of grape cultivars belonging to the muscat family by random amplified polymorhic DNA markers. Vitis, 37(3), 119-122.
 • Stavrakakis, M.N., Biniari, K. and Hatzopoulos, P. (1997) Identification and discrimination of eight Greek grape cultivars (Vitis vinifera L.) by Random Amplified Polymorphic DNA markers. Vitis, 36(4): 175-178.

Προγράμματα Εργαστηρίου Αμπελολογίας

 • Ταυτοποίηση ποικιλιακού δυναμικού των περιοχών Νάουσα- Σαντορίνη (ΕΠΕΤ Ι, 1995)
 • Δημιουργία βασικού υλικού των ποικιλιών αμπέλου που πιθανά συμμετέχουν στην παραγωγή οίνου "Μαλβαζία" (ΠΑΒΕΤ, 1999)
 • Ταυτοποίηση ποικιλιών και κλώνων της Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου (Leader, 2001)
 • Εφαρμογή μοριακών δεικτών στην ταυτοποίηση και τη μελέτη της φυσιολογίας ωρίμανσης ελληνικών ποικιλιών αμπέλου- in vitro και in vivo παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών οινοποιίας και αξιολόγηση των οινικών προϊόντων (ΕΠΕΤ ΙΙ, 2000-2001)
 • Αμπελογραφική περιγραφή και γενετική μελέτη των αυτόχθονων ποικιλιών αμπέλου της Δυτικής Ελλάδας - Ιολογικός έλεγχος και ταυτοποίηση με βιοτεχνολογικές μεθόδους-Οινολογική αξιολόγηση- Παραγωγή υγιούς και ταυτοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού (ΓΓΕΤ, ΕΠΑΝ,2003)
 • Γενετική μελέτη των κυριότερων ελληνικών ποικιλιών αμπέλου με τη χρήση αμπελογραφικών και μοριακών μεθόδων (Πυθαγόρας ΙΙ, 2005-2007)
 • Μελέτη για την αποκατάσταση των ζημιών των αμπελώνων των πυρόπληκτων περιοχών της Πελοποννήσου και της Εύβοιας (2007-2008)
 • Επίδραση της λίπανσης στη φυσιολογία και την παραγωγή της ποικιλίας Αγιωργήτικο σε συνθήκες αμπελώνα (2008-2011)
 • Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository – VOA3R – Ιδεατό Δίκτυο Αποθετηρίων Ανοιχτής Πρόσβασης σε Γεωπονικό Ερευνητικό Περιεχόμενο (IFP, PSP, 2010-2013)
 • Διάκριση των ποικιλιών αμπέλου που καλλιεργούνται στη νήσο Σκύρο με αμπελογραφικές μεθόδους (Πρόγραμμα LIFE, 2014-2016)
 • BigDataGrapes: Big Data to Enable Global Disruption of the Grapevine-powered Industries (Horizon 2020, 2018-2020)
 • Essay on the effect of foliar applied TP T563 product on qualitative and quantitative characteristics of four varieties of wine grapes (2019-2022)
 • Εμβληματική Δράση "Οι Δρόμοι των Αμπελώνων Υποέργο Ι: "Γενετική και Γονιδιωματική Ανάλυση (Εθνικό ΠΔΕ, 2019-2021)

Αξιολόγηση

Είσοδος