Αρχική

Αικατερίνη Μπινιάρη

Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Αμπελολογίας
2105294632
2105294312
kbiniari@aua.gr
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΙΝΙΑΡΗ.pdf
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Γενική Αμπελουργία Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδικά Θέματα Αμπελουργίας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Αμπελουργία ΙΙ (Ειδικά Θέματα) Προπτυχιακό Επιλογής
Ειδική Αμπελουργία Προπτυχιακό Υποχρεωτικό