Αρχική

Τίτλος: Ειδική Αμπελουργία

Αικατερίνη Μπινιάρη
5
8
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αναπαραγωγή της Αμπέλου (Ενότητα 3):
Εισαγωγή, Διαφοροποίηση λανθανόντων οφθαλμών, Χρόνος διαφοροποίησης, Γονιμότητα οφθαλμών,  Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαφοροποίηση των λανθανόντων οφθαλμών, Άνθιση, Επικονίαση, Γονιμοποίηση, Καρπόδεση, Ανάπτυξη και ωρίμανση των ραγών, Στάδια ανάπτυξης και ωρίμανσης των ραγών, Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη και την ωρίμανση των ραγών, Μεταβολές στη χημική σύσταση των ραγών κατά την ωρίμανση και παράγοντες που τις επηρεάζουν

Αναπτυξιακή Φυσιολογία της Αμπέλου (Ενότητα 4):
Λήθαργος,  Στάδια ληθάργου, Λήθαργος λανθανόντων οφθαλμών και παράγοντες που τον επηρεάζουν

Πολλαπλασιασμός της Αμπέλου (Ενότητα 5):
Εισαγωγή, Αγενής πολλαπλασιασμός, Πολλαπλασιασμός με μόσχευμα, Ριζογένεση στα μοσχεύματα αμπέλου, Παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό των τυχαίων ριζών, Υποκίνηση της ριζογένεσης σε μοσχεύματα αμπέλου, Πολλαπλασιασμός με εμβολιασμό, Καλογένεση, Διαδικασία και μηχανισμός συγκόλλησης, 
Προϋποθέσεις και παράγοντες επιτυχίας του εμβολιασμού, Αλληλεπιδράσεις Ε-Υ, Μέθοδοι και τεχνικές εμβολιασμών, Πολλαπλασιασμός με καταβολάδα, Ασηπτικές μέθοδοι αγενούς πολλαπλασιασμού, Ιστοκαλλιέργεια

Καλλιεργητικές Φροντίδες (Ενότητα 8):
Χλωρά κλαδέματα (Βλαστολόγημα, Κορυφολόγημα, Ξεφύλλισμα, Χαραγή, Αραίωμα φορτίου, Η χρήση φυτορρυθμιστικών ουσιών)

Αμπελογραφία:
Εισαγωγή, Μεθοδολογία και Κώδικας αμπελογραφικής περιγραφής, Αμπελογραφικοί χαρακτήρες, Συστηματική της οικογένειας Vitaceae, 
Υποκείμενα αμπέλου (Ιδιότητες και κριτήρια επιλογής των υποκειμένων, Τα σπουδαιότερα υποκείμενα του ελληνικού αμπελώνα)
Ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα (χαρακτήρες ποιότητας και ιδιότητες των καλλιεργούμενων ποικιλιών αμπέλου οινοποιίας/επιτραπέζιας και ειδικής χρήσης/Σταφιδοποιίας)
Κυριότερες ελληνικές και ξένες ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα (Προέλευση,Ιδιότητες και καλλιεργητική συμπεριφορά)