Αρχική

Τίτλος: Αμπελουργία ΙΙ (Ειδικά Θέματα)

Αικατερίνη Μπινιάρη
5
9
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Προπτυχιακό
Επιλογής

Μεταλλάξεις και παραλλακτικότητα στην άμπελο. Μέθοδοι και τεχνικές βελτίωσης της αμπέλου (βελτίωση με τη μέθοδο της μαζικής και της κλωνικής επιλογής, βελτίωση με τη μέθοδο της διασταύρωσης, βελτίωση με βιοτεχνολογικές μεθόδους). Κατευθύνσεις βελτίωσης των ανθεκτικών στη ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας υποκειμένων (αντοχή στη φυλλοξήρα, στον περονόσπορο, το ωίδιο, τους νηματώδεις, την ξηρασία, την υπερβολική υγρασία εδάφους, στο ανθρακικό ασβέστιο, στα όξινα εδάφη, την αλατότητα του εδάφους). Κατευθύνσεις δημιουργίας νέων ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Αμπέλου (λειτουργικός τύπος άνθους αμπέλου, παραγωγικότητα, σχήμα και μέγεθος σταφυλής, σχήμα και μέγεθος ράγας, χρώμα φλοιού ράγας, γεύση, απυρηνία).