Αρχική

Τίτλος: Γενική Αμπελουργία

Αικατερίνη Μπινιάρη
5
5
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή:
Προέλευση της αμπέλου, Η αμπελουργία στην ελληνική αρχαιότητα, Η συμβολή της αμπέλου στην αισθητική του αγροτικού τοπίου και την προστασία του περιβάλλοντος, Η αμπελουργία στην Ελλάδα και τον κόσμο, Παραγωγικές ποικιλίες αμπέλου, Καλλιεργούμενες εκτάσεις και παραγωγή αμπελουργικών προϊόντων, Αμπελουργικά προϊόντα, Προβλήματα και προοπτικές του ελληνικού αμπελώνα

Μορφολογία και Ανατομία της Αμπέλου (Ενότητα 1):
Εισαγωγή, Ρίζα, Βλαστός. Φύλλα, Έλικες, Ταξιανθία, Άνθος, Σταφυλή, Ράγα, Γίγαρτο
(Προέλευση - Διάκριση - Ρόλος- Μορφολογία - Ανατομία)
Οφθαλμοί της αμπέλου, Οφθαλμοί του βλαστού, Επάκριος οφθαλμός, Πλευρικοί οφθαλμοί, Οφθαλμοί της κληματίδας (Ανατομία-Γονιμότητα, Διάκριση και αξιολόγηση λανθανόντων οφθαλμών κληματίδας)

Ετήσιος Κύκλος Βλάστησης της Αμπέλου (Ενότητα 2):
Εισαγωγή, Εκβλάστηση των οφθαλμών της αμπέλου (Δακρύρροια- Φαινολογία-Εκβλάστηση των λανθανόντων οφθαλμών της κληματίδας, Εκβλάστηση των ταχυφυών και λανθανόντων οφθαλμών του βλαστού, Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο εκβλάστησης των λανθανόντων οφθαλμών της κληματίδας)
Αύξηση βλαστών, Διαφοροποίηση βλαστών

Κλάδεμα της Αμπέλου (Ενότητα 7):
Εισαγωγή, Κλάδεμα και σχήματα μόρφωσης των πρέμνων, Σχήματα μόρφωσης των πρέμνων και Κριτήρια επιλογής, Μεθοδολογία και τεχνικές μόρφωσης των πρέμνων στα διάφορα συστήματα, Κλάδεμα καρποφορίας, Επίδραση του κλαδέματος στην εκβλάστηση των λανθανόντων οφθαλμών και την καρποφορία των πρέμνων, Κατευθυντήριες αρχές κλαδέματος, Συστήματα και κριτήρια επιλογής κλαδέματος καρποφορίας, Επιλογή κληματίδων κατά το κλάδεμα καρποφορίας, Κλαδοκάθαρος και ορθή εκτέλεση τομών,  Ανανέωση βραχιόνων και κορμού, Εποχή εκτέλεσης χειμερινού κλαδέματος καρποφορίας, Σχήματα μόρφωσης και κλάδεμα καρποφορίας του ελληνικού αμπελώνα

Καλλιεργητικές Φροντίδες (Ενότητα 8):
Εισαγωγή, Διαχείριση εδάφους (Καλλιέργεια του εδάφους- Καταπολέμηση ζιζανίων με χημικά μέσα), Λίπανση, Άρδευση, Τρυγητός