Αρχική

Τίτλος: Γενική Αμπελουργία

Αικατερίνη Μπινιάρη
5
5
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Η καλλιέργεια της αμπέλου στην Ελλάδα και στον κόσμο. Τα αμπελουργικά προϊόντα (σταφίδες, κρασί, επιτραπέζια σταφύλια). Στοιχεία συστηματικής της αμπέλου. Μορφολογία και ανατομία της αμπέλου (ρίζα, βλαστός, φύλλα, οφθαλμοί, άνθη, ταξιανθία, ράγα,   ταξικαρπία).

Το κλάδεμα της αμπέλου. Χειμερινό κλάδεμα (αρχές, μεθοδολογία, συστήματα κλαδέματος  καρποφορίας. Συστήματα μόρφωσης των πρέμνων (κριτήρια επιλογής συστημάτων μόρφωσης, γραμμικά και κυπελλοειδή σχήματα, χαρακτηριστικά των σχημάτων, υποστύλωση πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα). Χλωρά κλαδέματα (βλαστολόγημα, κορυφολόγημα, ξεφύλλισμα, χαραγή, αραίωμα φορτίου, εφαρμογή φυτορρυθμιστικών ουσιών). Καλλιεργητικές φροντίδες (λίπανση, άρδευση, καλλιέργεια εδάφους, καταπολέμηση ζιζανίων). Τρυγητός.