Αρχική

Τίτλος: Αμπελουργία Ι (Τεχνολογία Σταφιδοποίησης)

Εμμανουήλ Σταυρακάκης
5
7
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Προπτυχιακό
Επιλογής

Εισαγωγή (χαρακτήρες ποιότητας των ποικιλιών σταφιδοποιίας, χαρακτήρες ποιότητας των σταφίδων). Μελέτη του φαινομένου της αποξήρανσης των σταφυλιών (στάδια ξήρανσης, ταχύτητα ξήρανσης, παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα ξήρανσης, αλκαλικά διαλύματα, προσδιορισμός του κατάλληλου χρόνου τρυγητού. Τεχνολογία σταφιδοποίησης της Σουλτανίνας (τύποι σταφίδων Σουλτανίνας, επίδραση του βαθμού ωριμότητας στην ποσότητα και τη χημική σύσταση των σταφίδων, προσδιορισμός του χρόνου τρυγητού, διαδικασία τρυγητού, ξηραντήρια, παραγωγικοί τύποι σταφίδων, αποθήκευση). Βιομηχανική επεξεργασία της σταφίδας (πρόπλυση, θείωση, πλύση, ρύθμιση υγρασίας, καθαρισμός και διαλογή, στίλβωση, απομίσχωση, συσκευασία). Παραγωγή φυσικής σταφίδας Σουλτανίνας. Τεχνολογία σταφιδοποίησης Κορινθιακής σταφίδας (επίδραση του βαθμού ωριμότητας στην ποιότητα της σταφίδας, διαδικασία τρυγητού, ξηραντήρια, συλλογή και αποθήκευση της σταφίδας. Βιομηχανική επεξεργασία της Κορινθιακής σταφίδας (απαλλαγή από σωματώματα, λίχνιασμα και διαλογή, πλύσιμο, απομίσχωση, στράγγιση, χειροδιαλογή και συσκευασία, τυποποίηση και εξαγωγή. Τεχνολογία σταφιδοποίησης της Σουλτανίνας και της Κορινθιακής σταφίδας στις άλλες σταφιδοπαραγωγικές χώρες (Αυστραλία, ΗΠΑ, Αφγανιστάν, Τουρκία, Ν. Αφρική).