Αρχική

Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Διευθυντής : Καθηγήτρια Μαρία Παπαφωτίου

 

Αντικείμενο - Σκοπός :

Αντικείμενο του Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου είναι η διδασκαλία και έρευνα σε:

 • Τεχνικές καλλιέργειας όλων των σημαντικών για την Ελλάδα ανθοκομικών ειδών υπαίθρου και υπό κάλυψη, καλλιέργειες εκτός εδάφους, εφηρμοσμένη φυσιολογία της ανάπτυξης και παραγωγής των φυτών, μέθοδοι πολλαπλασιασμού-μικροπολλαπλασιασμού, μετασυλλεκτικοί χειρισμοί και φυσιολογία των προϊόντων μετά τη συγκομιδή, ανθοδετική, εισαγωγή νέων ειδών στην καλλιέργεια, καθώς και βιολογία, καλλιέργεια και διαχείριση χλοοταπήτων.

 • Η θεωρητική και εφαρμοσμένη αντιμετώπιση του σχεδιασμού του Τοπίου σε αστικό, γεωργικό και δασικό περιβάλλον, η εκπόνηση μελετών εγκατάστασης πρασίνου σε πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις, κήπους κ.ά., η αποκατάσταση των ζημιών του τοπίου από μεγάλα τεχνικά έργα (οδοποιία κ.ά.), η ανάπλαση και αξιοποίηση υποβαθμισμένων περιοχών (ΧΥΤΑ, Λατομεία κ.ά.), με σκοπό την ένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον και η σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου βρίσκεται στο Κτίριο Κριμπά.

 

Καθηγητής
2105294555
2105294553
mpapaf@aua.gr
Καθηγητής
2105294554
2105294553
pan@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294556
2105294553
akouman@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294551
210 5294553
aparas@aua.gr
Λέκτορας
2105294552
2105294553
vissilia@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294559
2105294553
ntoulas@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294558
2105294553
kber@aua.gr
Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Πολλαπλασιασμός Κηπευτικών και Ανθοκομικών Φυτών Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Τοπιοκατασκευές Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Κατασκευές και Διαχείριση Θερμοκηπίων Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Φωτοπεριοδισμός και φυσιολογία άνθησης και καταπονήσεων Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αρχιτεκτονική Τοπίου Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Σχεδιασμός Τοπίου Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αποκατάσταση Τοπίου και Οικολογικός Σχεδιασμός Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 4 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου 4 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αρχιτεκτονική Τοπίου, Υλικά και Τεχνολογία 3 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Καλλωπιστικά Φυτά και Τοπίο 4 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Χρήση Η/Υ στο Σχεδιασμό του Τοπίου 2 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΙΙ 6 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Θεωρία της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Τοπίου 3 Μεταπτυχιακό
Κατασκευαστικά Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 4 Μεταπτυχιακό
Σύνθεση και Σχεδιασμός Τοπίου με Χρήση Φυτικού Υλικού 4 Μεταπτυχιακό
Μεθοδολογίες Παρουσίασης Σχεδιαστικών Προτάσεων στην Αρχιστεκτονική Τοπίου 3 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Χλοοτάπητες Αθλητικών και Υπαιθρίων Χώρων 3 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου 6 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Κοινωνιολογική και Πολιτισμική Διάσταση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου 3 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Εκτίμηση Αστικού, Περιαστικού, Αγροτικού και Φυσικού Τοπίου 3 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Διαχείριση Αστικού Πρασίνου 4 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αποκατάσταση Τοπίου και Οικολογικός Σχεδιασμός 5 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 3 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Νομοθεσία και Διαχείριση Μελετών και Έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου 2 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ανθοκομία Ι 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Καλλωπιστικά Φυτά 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ανθοκομία ΙΙ 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Κηποτεχνικά Έργα 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αρχιτεκτονική Τοπίου 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Στοιχεία Ανθοκομίας 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Αρχές Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Χώρων - Στοιχεία Ανθοκομίας 5 Προπτυχιακό Επιλογής

Έρευνα Ανθοκομία

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ

 • Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών ειδών με ιστοκαλλιέργεια αλλά και συμβατικές μεθόδους.
 • Μελέτη αυτοφυών ειδών της ελληνικής χλωρίδας, με στόχο την αξιοποίησή τους ως ανθοκομικά
 • Έλεγχος ανάπτυξης με φυτορρυθμιστικές ουσίες.
 • Φυσιολογία και διαχείρηση άνθησης.
 • Αξιοποίηση υπολειμμάτων της γεωργικής παραγωγής, όπως υπολείμματα εκκοκκιστηρίων βάμβακος, υπολείμματα ελαιουργείων, φλοιοί ρυζιού, στο υπόστρωμα καλλιέργειας ανθοκομικών ειδών.
 • Φωτοεγκλιματισμός  φυτών εσωτερικού χώρου και ανθοκομικών φυτών.
 • Διατήρηση-αποξήρανση ανθέων και φυλλωμάτων.
 • Μετασυλλεκτική μεταχείρηση ανθέων και φυλλωμάτων.
 • Μελέτη της ανάπτυξης καλλωπιστικών υπό περιβάλλοντα με ρύπους.
 • Μελέτη υποστρωμάτων, εδαφοβελτιωτικών και παρεμποδιστών ανάπτυξης στους χλοοτάπητες.
 • Τεχνικές επίσπευσης ριζοβολίας μοσχεύματος έτοιμου χλοοτάπητα.
 • Επιλογή ειδών και ποικιλιών γρασιδιών για την εγκατάσταση χλοοταπήτων.
 • Προσδιορισμός υδατικών αναγκών σε είδη χλοοταπήτων.
 • Επίδραση παραγόντων καταπόνησης σε ανθοκομικά φυτά και χλοοτάπητες.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

 • Διαμόρφωση χώρων μικρής και μεγάλης κλίμακας, σε γεωργικές, βιομηχανικές και αστικές περιοχές.
 • Εγκατάσταση πρασίνου σε υποβαθμισμένες περιοχές και χώρους κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων (ορυχεία, λατομεία, οδικοί άξονες κ.ά.), ειδικών κατασκευών (δώματα κ.ά.) και περιοχών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως μνημειακοί-αρχαιολογικοί χώροι.
 • Μελέτη της δομής της βλάστησης στη βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος του αστικού χώρου.
 • Διερεύνηση του είδους και της σύνθεσης της βλάστησης στην προστασία του περιβάλλοντος από ατμοσφαιρικούς και άλλους ρύπους.
 • Τεχνικές και μίγματα υδροσποράς.
 • Μελέτη εγκατάστασης φυτοκάλυψης σε ειδικές κατασκευές (δώματα κ.ά.).
 • Χρήση φυτικού υλικού και χλοοταπήτων στη συγκράτηση πρανών.
 • Περιβαλλοντική επίδραση των φυτοκαλυμμένων δωμάτων.
 • Απορροή αγροχημικών από συστήματα καλλιέργειας ανθοκομικών φυτών και χλοοταπήτων.

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Προγράμματα Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

 • 2015 "Μελέτη φυτοτεχνικών διαμορφώσεων στην περιοχή του προβλήτα Ι – ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ ΑΕ με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος". Χρηματοδότης: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς.
 • 2012-2015 ΘΑΛΗΣ - «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βλάστησης σε Αρχαιολογικούς Χώρους για την Προστασία του Μνημείου και Ανάδειξη του Ιστορικού Τοπίου». ΕΣΠΑ.
 • 2012-2015 Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας 2012-2014 - «Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία για την Επιλογή και Σύσταση Υποστρωμάτων και Φυτικών Συνθέσεων για Φυτοδώματα». ΕΣΠΑ.
 • 2013-2015 LEONARDO DA VINCI – «Urban Greening Systems for the Mediterranean Region». ΕU. Επιστημονικός συνεργάτης.
 • 2012-2015 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα – «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών». ΕΣΠΑ. Επιστημονικός συνεργάτης.
 • 2012-2015 ΑΤΛΑΣ-Πρακτική Άσκηση Προπτυχιακών φοιτητών Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ. Επιστημονικός συνεργάτης.
 • 2012-2015 COST FA1203-SMARTER - Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe. Χρηματοδότης ΕΕΕΟ. Επιστημονικός συνεργάτης.
 • 2009-2011 «Διαχείριση Πράσινων Απορριμμάτων Γ.Π.Α.». Χρηματοδότης Γ.Π.Α. Επιστημονικός συνεργάτης.
 • 2009-2010 «Σχεδιασμός της Συντήρησης του Πεδίου του Άρεως και του Αττικού Άλσους». Χρηματοδότης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς. Επιστημονικός υπεύθυνος.
 • 2009-2010 «Ανάπλαση και Βελτίωση του Αστικού και Περιαστικού Τοπίου του Δήμου Νεάπολης, Λασιθίου». Χρηματοδότης: Δήμος Νεάπολης. Επιστημονικός συνεργάτης.

 


UGreenS

Το UGreenS είναι μια συνεργασία τριών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που ασκούν έρευνα στον τομέα των τεχνολογιών πρασίνου αστικών χώρων (Urban Greening) και εταιρειών ανάπτυξης και εφαρμογής τέτοιων τεχνολογιών στην Ευρώπη, καθώς και μελετητικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. O ανάδοχος φορέας του έργου είναι το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Frederick. Εταίροι είναι το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου και οι εταιρείες Terabia Urbana,P. Papadopoulos Consulting Engineers, THANGEKO Ι4 Engineering Consulting Services και η Technovation Solutions από την Κύπρο. περισσότερα...

ΣυνημμένοΜέγεθος
ugreens AUA.pdf101.28 KB

Αξιολόγηση

Είσοδος