Αρχική

Τίτλος: Αρχιτεκτονική Τοπίου

Μαρία Παπαφωτίου
Αγγελική Παρασκευοπούλου Κατερίνα Γκόλτσιου
5
9
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
 • Ιστορική ανασκόπηση. Εξέλιξη της Αρχιτεκτονικής του Τοπίου ως τέχνης και επιστήμης, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
 • Εκτίμηση και ανάλυση του Τοπίου. Γεωμορφολογία χώρου. Κατόψεις και τομές τοπογραφικού αναγλύφου. Χάρτες και αεροφωτογραφίες, τηλεπισκόπιση. Κατασκευή μακέτας τοπίου, κήπου, αστικού χώρου.
 • Κριτήρια επιλογής του φυτικού υλικού (μορφολογικά χαρακτηριστικά, εποχή άνθησης, χρωματική σύνθεση, ηχομόνωση, θερμομόνωση κ.ά.).
 • Βασικές αρχές σύλληψης και σύνθεσης ενός σχεδίου Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Προσχέδιο. Οριστικό σχέδιο. Δημιουργία σχεδίου γενικής διάταξης (masterplan). Σύνταξη τεύχους προδιαγραφών. Εφαρμογή του σχεδίου στο πεδίο.
 • Σχεδιαστικές οδηγίες για σύνθεση και σχεδιασμό κήπων, δημόσιων υπαίθριων χώρων, πάρκων, πλατειών, παιδικών χώρων παιχνιδιού, παρόδιου τοπίου και νησίδων, χώρων στάθμευσης,, χώρων άθλησης κ.ά.
 • Εκπόνηση μελετών:
 1. μεγάλης κλίμακας: διαμόρφωση πάρκων μεγάλων αστικών και προαστικών χώρων, τουριστικών μονάδων, διεθνών εκθέσεων, πανεπιστημιακών χώρων κ.ά.
 2. μικρής κλίμακας:  κήποι  κατοικιών και σχολείων, παιδικές  χαρές, πεζόδρομοι, μνημειακοί και αρχαιολογικοί χώροι, χώροι στάθμευσης οχημάτων κ.ά.
 • Αξιοποίηση υποβαθμισμένων περιοχών, με σκοπό την ένταξή τους στο φυσικό τοπίο.
 • Προστασία πρανών.
 • Γενική θεώρηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου και προοπτικές.