Αρχική

Τίτλος: Ανθοκομία (Αρχές και βασικές καλλιέργειες)

Μαρία Παπαφωτίου
Αγγελική Παρασκευοπούλου Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής Νικόλαος Ντούλας
5
7
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Το μάθημα προσφέρει θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση επιχειρηματικής ανθοκομίας. Δίδονται γενικές αρχές που αφορούν στην επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών στη φυσιολογία ανάπτυξης και εξέλιξης των ανθοκομικών ειδών και γίνεται ανάλυση βασικών στοιχείων κατασκευής και διαχείρισης θερμοκηπίων. Αναπτύσσονται μέθοδοι καλλιέργειας των κυριότερων ανθοκομικών ειδών, με στόχο την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών φυτών. Αναλύονται οι απαιτούμενες συνθήκες περιβάλλοντος, καλλιεργητικές τεχνικές, φυτορυθμιστικές ουσίες, μέθοδοι συγκομιδής, διαλογής, συντήρησης, αποθήκευσης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας των καλλιεργειών Τριαντάφυλλου, Χρυσάνθεμου, Γαρύφαλλου, Ζέρμπερας, Λίλιουμ, Αζαλέας, Κυκλάμινου και Γαρδένιας. Οι καλλιέργειες αυτές έχουν επιλεγεί με βάση την οικονομική τους σημασία στη διεθνή και ελληνική αγορά, αλλά και ως πρότυπες καλλιέργειες για άλλα ανθοκομικά είδη παρόμοιων χαρακτηριστικών και συναφών καλλιεργητικών απαιτήσεων.