Αρχική

Ανθοκομία (Αρχές και βασικές καλλιέργειες)

title: 
Floriculture (Principles and basic cultures)
Διδάσκων 1: 
Μαρία Παπαφωτίου
Διδάσκων 2: 
Αναστασία Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου
Διδάσκων 3: 
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
Διδάσκων 4: 
Νικόλαος Ντούλας
Διδακτικές Μονάδες: 
5
Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό: 
Προπτυχιακό
Ώρες Θεωρίας: 
3
Ώρες Εργαστηρίου: 
2
Υποχρεωτικό/Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Έτος: 
4
Εξάμηνο: 
7
Ελληνική Περιγραφή: 

Το μάθημα προσφέρει θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση επιχειρηματικής ανθοκομίας. Δίδονται γενικές αρχές που αφορούν στην επίδραση των περιβαλλοντικών συνθηκών στη φυσιολογία ανάπτυξης και εξέλιξης των ανθοκομικών ειδών και γίνεται ανάλυση βασικών στοιχείων κατασκευής και διαχείρισης θερμοκηπίων. Αναπτύσσονται μέθοδοι καλλιέργειας των κυριότερων ανθοκομικών ειδών, με στόχο την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών φυτών. Αναλύονται οι απαιτούμενες συνθήκες περιβάλλοντος, καλλιεργητικές τεχνικές, φυτορυθμιστικές ουσίες, μέθοδοι συγκομιδής, διαλογής, συντήρησης, αποθήκευσης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας των καλλιεργειών Τριαντάφυλλου, Χρυσάνθεμου, Γαρύφαλλου, Ζέρμπερας, Λίλιουμ, Αζαλέας, Κυκλάμινου και Γαρδένιας. Οι καλλιέργειες αυτές έχουν επιλεγεί με βάση την οικονομική τους σημασία στη διεθνή και ελληνική αγορά, αλλά και ως πρότυπες καλλιέργειες για άλλα ανθοκομικά είδη παρόμοιων χαρακτηριστικών και συναφών καλλιεργητικών απαιτήσεων.

English Decription: 

Course description:

1.   Effect of environmental conditions (light intensity, quality and photoperiod, temperature, moisture, carbon dioxide) and plant growth regulators on floriculture.

2.   Field and greenhouse commercial culture of roses, carnations, gladiolus, chrysanthemums, gerberas, gardenias, azaleas, cyclamens and other bulbous, tuberous and annual plants for production of propagation material, cut flowers and pot plants. Environmental conditions, propagation, culture techniques, plant growth regulators, harvesting, grading, storage, packing, shipping.

3.   Postharvest handling and storage of cut flowers and ornamental plants.

4.   Fixation of cut flowers and foliage (drying, fixing).

 

Teaching aids:  Notes

Examination:  Written