Αρχική
Εικόνα: Μαρία Παπαφωτίου

Μαρία Παπαφωτίου

Καθηγητής
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2105294555
2105294553
mpapaf@aua.gr
PAPAFOTIOU Maria_Curriculum Vitae.doc, Παπαφωτίου Μαρία_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ_2021.doc

Μαρία Παπαφωτίου (Prof., Dr), Καθηγήτρια Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γ.Π.Α. Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Εκπαίδευση: Ph.D. Horticulture-φυσιολογία της άνθησης, Wye College (Imperial College), University of London, U.K. (1988). Πτυχίο Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α., 1983). Postdoc Tissue Culture Unit, Wye College (1988).

Εργασιακή/Διδακτική εμπειρία: από το 1993 μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης φυτικής Παραγωγής (Ε.Φ.Π.), Γ.Π.Α., στο Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Καθηγήτρια από το 2014, Δ/ντρια του Εργαστηρίου από το 2007, Πρόεδρος Τμήματος Ε.Φ.Π. από το 2016-2020, Διευθύντρια Π.Μ.Σ. Αρχιτ. Τοπίου (από 2015), Αναπλ. Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών των Φυτών (2018-2020). Διευθύντρια Τομέα Κηπευτικών Καλλιεργειών Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου (2020-210. Δ/ντρια Εργ. Ιστοκαλλιέργειας και Ερευνητικών Προγραμμάτων εταιρείας “ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε.” (1990-91).

Διδάσκει διάφορα μαθήματα σχετικά με Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ε.Φ.Π., έχει επιβλέψει άνω των 90 Πτυχιακών Μελετών, άνω των 45 Μεταπτυχιακών Διατριβών και 9 Διδακτορικές Διατριβές (3 υπό εξέλιξη).

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: διερεύνηση και αξιοποίηση αυτοφυών φυτών για ανθοκομική χρήση (πολλαπλασιασμός/ μικροπολλαπλασιασμός, βελτίωση, και έλεγχος ανάπτυξης και άνθησης), έλεγχος ανάπτυξης και ανθοφορίας ανθοκομικών φυτών, μίγματα εδαφοκάλυψης με αυτοφυή είδη, βιώσιμες πράσινες στέγες με έμφαση στη χρήση αυτοφυών ειδών, διαχείριση βλάστησης και σχεδιασμός τοπίου με χρήση αυτοφυών ειδών σε αρχαιολογικούς χώρους, σχεδιασμός αστικού και περιαστικού πρασίνου.

Δημοσιεύσεις: άνω των 340 εκ των οποίων 116 σε διεθνή περιοδικά με κριτές (h-index 12, ετεροαναφορές >430). Συμμετοχές σε συνέδρια: 36 διεθνή (118 παρουσιάσεις) 22 εθνικά (άνω των 165 παρουσιάσεις).

Ερευνητικά προγράμματα: 21, εκ των οποίων σε 11 επιστημονικώς υπεύθυνη (coordinator), τα πλέων πρόσφατα: «Αξιολόγηση, Βελτίωση και Ανάδειξη Ελληνικών Ειδών Σάλβιας για Καλλωπιστική Χρήση», ΕΠΑνΕΚ (221,000 €), Επιστημονικός Υπεύθυνος (2019-παρόν); «Ανάλυση τοπίου του λόφου του Λυκαβηττού και ανάπτυξη στρατηγικής για την ανάδειξη της ταυτότητας αυτού και την αειφορική διαχείρισή του», Χρηματοδότης: Ίδρυμα Λεβέντη (20.000,00 €), Επιστημονικός Υπεύθυνος, (2018-19); «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βλάστησης σε Αρχαιολογικούς Χώρους για την Προστασία του Μνημείου και Ανάδειξη του Ιστορικού Τοπίου», ΕΣΠΑ/ΘΑΛΗΣ (586.500,00 €), Επιστημονικός υπεύθυνος (2012-15); «Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού μέσω μικροπολλαπλασιασμού», Χρηματοδότης: ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΦΥΤΑ (2017-18); "Μελέτη φυτοτεχνικών διαμορφώσεων στην περιοχή του προβλήτα Ι – ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ ΑΕ με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος", Χρηματοδότης: ΟΛΠ (25.000,00 €), Επιστημονικός υπεύθυνος (2015-16). Επιστημονικός Υπεύθυνος (coordinator) σε προγράμματα εκπαίδευσης την τελευταία τριετία: «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15 έως 18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009755 (2018) (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 2014-2020). «Πολλαπλασιαστικό υλικό για καλλωπιστικά φυτά, κηπευτικά είδη, φυτά μεγάλης καλλιέργειας και δενδρώδεις καλλιέργειες» (2019- σήμερα). Νέα Γεωργία για την Νέα Γενιά Υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Rutrgers, σε συνεργασία με το ΓΠΑ και την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

PAPAFOTIOU Maria_Curriculum Vitae.doc, Παπαφωτίου Μαρία_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ_2021.doc
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Φωτοπεριοδισμός και Φυσιολογία Άνθησης και Καταπονήσεων Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Καλλωπιστικά Φυτά και Τοπίο Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία Ι Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Σχεδιασμός Τοπίου Μεταπτυχιακό Επιλογής
Χλοοτάπητες Αθλητικών και Υπαιθρίων Χώρων Μεταπτυχιακό Επιλογής
Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Σύνθεση και Σχεδιασμός Τοπίου με Χρήση Φυτικού Υλικού Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Κατασκευές και Διαχείριση Θερμοκηπίων Μεταπτυχιακό Επιλογής
Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΙΙ Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό

2018-σήμερα «Αξιολόγηση, Βελτίωση και Ανάδειξη Ελληνικών Ειδών Σάλβιας για Καλλωπιστική Χρήση» (SALVIA-BREED-GR). ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιστημονικός υπεύθυνος.

2017-σήμερα «Ευαισθητοποίηση των μαθητών προς το πράσινο και την ανάγκη προστασίας των αυτοφυών φυτών». Χρηματοδότης: PIERRE FABRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Επιστημονικός υπεύθυνος.

2018-2019 «Ανάλυση τοπίου του λόφου του Λυκαβηττού και ανάπτυξη στρατηγικής για την ανάδειξη της ταυτότητας αυτού και την αειφορική διαχείριση του». Χρηματοδότης: Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. Επιστημονικός υπεύθυνος.

2018 «Εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος Αγροτικής Εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15 έως 18 ετών». Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση-Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης & Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. Επιστημονικός υπεύθυνος.

2017-2018 «Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού Ανιγόζανθου (Anigozanthos humilis x Anigozanthos flavidus) μέσω μικροπολλαπλασιασμού». Χρηματοδότης: ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΦΥΤΑ. Επιστημονικός υπεύθυνος.

2015-2016 "Μελέτη φυτοτεχνικών διαμορφώσεων στην περιοχή του προβλήτα Ι – ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ ΑΕ με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος". Χρηματοδότης: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς. Επιστημονικός υπεύθυνος.

2014-2018 «Τριπτόλεμος». Χρηματοδότης: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Επιστημονικός Συνεργάτης.

2014-2015 «Χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση των τμημάτων του Γ.Π.Α. 2012-2015 ΘΑΛΗΣ - «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βλάστησης σε Αρχαιολογικούς Χώρους για την Προστασία του Μνημείου και Ανάδειξη του Ιστορικού Τοπίου». ΕΣΠΑ. Επιστημονικός υπεύθυνος.

2012-2015 Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας 2012-2014 - «Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία για την Επιλογή και Σύσταση Υποστρωμάτων και Φυτικών Συνθέσεων για Φυτοδώματα». ΕΣΠΑ. Επιστημονικός συνεργάτης.

2012-2015 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα – «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών». ΕΣΠΑ. Επιστημονικός συνεργάτης.

2012-2015 ΑΤΛΑΣ-Πρακτική Άσκηση Προπτυχιακών φοιτητών Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ. Επιστημονικός συνεργάτης.

2013-2015 LEONARDO DA VINCI – «Urban Greening Systems for the Mediterranean Region». ΕU. Επιστημονικός συνεργάτης.

2012-2015 COST FA1203-SMARTER - Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe. Χρηματοδότης ΕΕΕΟ. Επιστημονικός συνεργάτης.

2014 «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Γ.Π.Α.». Επιστημονικός συνεργάτης.

2009-2010 «Σχεδιασμός της Συντήρησης του Πεδίου του Άρεως και του Αττικού Άλσους». Χρηματοδότης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς. Επιστημονικός υπεύθυνος.

2009-2010 «Ανάπλαση και Βελτίωση του Αστικού και Περιαστικού Τοπίου του Δήμου Νεάπολης, Λασιθίου». Χρηματοδότης: Δήμος Νεάπολης. Επιστημονικός συνεργάτης.

2009-2011 «Διαχείριση Πράσινων Απορριμμάτων Γ.Π.Α.». Χρηματοδότης Γ.Π.Α. Επιστημονικός συνεργάτης.

2008-2010 «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών»: Χρηματοδότης: Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση. Επιστημονικός συνεργάτης.

2007-2008 «Μελέτη Φυτοτεχνικών Διαμορφώσεων για το Σύνολο της Λιμενικής Ζώνης Αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ». Χρηματοδότης: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς. Επιστημονικός υπεύθυνος.

2006-2009 «Προσδιορισμός Φυσικοχημικών Παραμέτρων και Ποιοτικής Σύστασης Απορριμμάτων Λεκανοπεδίου Αττικής». Χρηματοδότης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Επιστημονικός συνεργάτης.

2004-2007 «Αξιοποίηση της Ντόπιας Τριανταφυλλιάς του Αγρού μέσω Διασταυρώσεων με Υβρίδια τσαγιού, με Στόχο την Προσπάθεια Μεταφοράς του Αρώματος». Χρηματοδότης: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. Επιστημονικός συνεργάτης.

2004-2006 «Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών του Γ.Π.Α.». ΕΠΕΑΕΚ.

2004-2006 «Αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών». ΕΠΕΑΕΚ. 2003-2007 Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «Ηράκλειτος» με τίτλο «Διερεύνηση της επίδρασης της φυσιολογίας του εκφύτου, του υποστρώματος και των συνθηκών περιβάλλοντος στην οργανογένεση και τον εγκλιματισμό του Quercus euboica». Επιστημονικός υπεύθυνος.

2003 Πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Πολιτιστικής Κίνησης, Τμήμα Συνεδρίων, για την ενίσχυση του Διεθνούς Συνεδρίου “ 1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields”.

2002-2005 «Εφαρμογή και αξιοποίηση τεχνολογιών, μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χωματερών και Χ.Υ.Τ.Α.». Εννιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων. Επιστημονικός συνεργάτης. 2002-04 «Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης υποπροϊόντων επεξεργασίας ελαιοτριβείων ως εδαφοβελτιωτικού για την εγκατάσταση και καλλιέργεια χλοοταπήτων». Χρηματοδότης: Τοπιοκατασκευή ΕΠΕ. Επιστημονικός συνεργάτης.

2000-02 «Διαδικτυακή συνεργασία ερευνητικών και παραγωγικών φορέων για την ανάπτυξη της Γεωργικής Βιοτεχνολογίας» (AGROBIONET). Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ. Μέλος του Δικτύου.

1994-97 «Δίκτυο συνεργασίας εργαστηρίων και φορέων έρευνας και παραγωγής στη Γεωργική Βιοτεχνολογία». ΕΠΕΤ ΙΙ. Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ. Μέλος του Δικτύου. 1990-91 «Ανθεκτικότητα, καταλληλότητα καλλωπιστικών φυτών στις περιβαλλοντικές συνθήκες της Αττικής». Χρηματοδότης: Οργανισμός Αθήνας. Επιστημονικός συνεργάτης.

1990-91 «Biotechnology application for plant regeneration, identification and certification aiming at the production of healthy propagation material and the industrial utilisation of certain aromatic plants». ÉCLAIR. Χρηματοδότης: Ε.Ε. Επιστημονικός υπεύθυνος.

Διατριβές 1.

Παπαφωτίου Μ. (1983). Συμβολή στη μελέτη της βιολογίας του άνθους της φιστικιάς. Πτυχιακή Μελέτη, Eργαστήριο Δενδροκομίας και Ελαιοκομίας, Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, pp. 58. 2. Papafotiou M. (1988). Studies on inhibition of flowering in relation to the translocation of the stimulus. Ph.D. Thesis, Department of Horticulture, Wye College, University of London, pp. 296. Επιστημονικές

Δημοσιεύσεις Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών

3. Papafotiou M. and W.W. Schwabe (1990). Studies on the long-day inhibition of flowering in Xanthium and Kalanchoe. Physiologia Plantarum, 80, 177-184. 4. Chronopoulos J., A. Chronopoulou-Sereli und M. Papafotiou (1996). Die Anpassungfähigkeit von Ziergehölzen im Urbanen Bereich Athens (The capability of adaptation of woody ornamental plants to the urban environment of Athens). Gartenbauwissenschaft, 61(4), 197-200. 5. Papafotiou M., E. Garavelos, C. Antonopoulos and J. Chronopoulos (2000). Studies on growth manipulation of Euphorbia characias L. Acta Horticulturae, 541, 201 206. 6. Papafotiou M., E. Garavelos and J. Chronopoulos (2000). Effect of growing medium and fertilization on growth habit and colour of Lavandula stoechas L. Acta Horticulturae, 541, 349-351. 7. Papafotiou M., N. Triandaphyllou and J. Chronopoulos (2000). Studies on propagation of species of the xerophytic vegetation of Greece with potential floricultural use. Acta Horticulturae, 541, 269-272. 8. Papafotiοu M., V. Asimakopoulou, P. Kouvari, I. Kovaeou, M. Phsyhalou, I. Lytra and G. Kargas (2001). Cotton gin trash compost as growing medium ingredient for the production of pot ornamentals. Gartenbauwissenschaft, 66(5), 229-232. 9. Papafotiou M., G. N. Balotis, P. T. Louka and J. Chronopoulos (2001). In vitro plant regeneration of Mammillaria elongata normal and cristate forms. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 65(2), 163-167. 10. Papafotiou M., J. Chronopoulos, G. Kargas, M. Voreakou, N. Leodaritis, Ou. Lagogiani and S. Gazi (2001). Cotton gin trash compost and rice hulls as growing medium components for ornamentals. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 76(4), 431-435. 11. Balotis G. and M. Papafotiou (2003). Micropropagation and stability of Euphorbia pugniformis cristate form. Acta Horticulturae, 616, 471-474. 12. Bertsouklis K., M. Papafotiou and G. Balotis (2003). Effect of medium on in vitro growth and ex vitro establishment of Globularia alypum. Acta Horticulturae, 616, 177-180. 13. Papafotiοu M. and M. Rappou (2003). Effect of leaflets and cold storage on acclimatization of Lilium chalcedonicum bulblets regenerated in vitro. Acta Horticulturae, 616, 163-167. 14. Pateli P., M. Papafotiou and J. Chronopoulos (2003). Influence of in vitro culture medium on Epidendrum radicans seed germination and seedling growth and ex vitro establishment. Acta Horticulturae, 616, 189-192. 15. Ntoulas N., P. Tsiotsiopoulou, P.A. Nektarios, M. Papafotiou and I. Chronopoulos (2004). Olive mill waste compost evaluation as a soil amendment for turfgrass culture. Acta Horticulturae, 661, 71-76. 16. Papafotiou M., J. Chronopoulos, A. Tsiotsios, K. Mouzakis and G. Balotis (2004). The impact of design on traffic noise control. Acta Horticulturae, 643, 277-279. 17. Papafotiou Μ., M. Phsyhalou, G. Kargas, I. Chatzipavlidis and J. Chronopoulos (2004). Olive-mill wastes compost as growing medium component for the production of poinsettia. Scientia Horticulturae, 102(2), 167-175. 18. Pateli P., M. Papafotiou and J. Chronopoulos (2004). Comparative effects of four plant growth retardants on growth of Epidendrum radicans. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 79(2), 303-307. 19. Papafotiou M., G. Kargas and I. Lytra (2005). Olive-mill Waste Compost as a Growth Medium Component for Foliage Potted Plants. HortScience, 40(6), 1746-1750. 20. Lykas Ch., D. Petsani, M. Papafotiou and C. Kittas (2006). Effect of a red to far red filtering plastic film on growth of gardenia (Gardenia jasminoides). Acta Horticulturae, 711, 399-404. 21. Kartsonas E. and M. Papafotiou (2007). Mother plant age and seasonal influence on in vitro propagation of Quercus euboica Pap., an endemic, rare and endangered oak species of Greece. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 90(1), 111-116. 22. Papafotiou M., B. Avajianeli, C. Michos, I. Chatzipavlidis and V. Liakoura (2007). Anthocyanin concentration of Croton (Codiaeum variegatum) leaves as affected by cotton gin trash compost. Acta Horticulturae, 779, 355-359. 23. Papafotiou M., I. Chatzipavlidis, B. Avajianeli, C. Michos (2007). Colouration, Anthocyanin Concentration and Growth of Croton (Codiaeum variegatum L.) as Affected by Cotton Gin Trash Compost Participation in the Potting Medium. HortScience, 42(1), 83-87. 24. Lykas Ch., C. Kittas, M. Papafotiou and N. Katsoulas (2008). Gardenia jasminoides height control using a photoselective polyethylene film. HortScience, 43(7), 2027-2033. 25. Bertsouklis K.F. and M. Papafotiou (2009). In vitro propagation of Arbutus andrachne L. Acta Horticulturae, 813, 477-480. 26. Kartsonas E. and M. Papafotiou (2009). Micropropagation of Quercus euboica Pap., a rare, endemic, oak species of Greece. Acta Horticulturae, 813, 485-490. 27. Martini A. and M. Papafotiou (2009). In vitro rooting of X Malosorbus florentina Zucc. microshoots. Acta Horticulturae, 813, 491-496. 28. Papafotiou M. and A. Kalantzis (2009a). Studies on in vitro propagation of Lithodora zahnii. Acta Horticulturae, 813, 465-470. 29. Papafotiou M. and A. Kalantzis (2009b). Seed germination and in vitro propagation of Sideritis athoa. Acta Horticulturae, 813, 471-476. 30. Papafotiou M. and A. Martini (2009a). Effect of position and orientation of leaflet explants with respect to plant growth regulators on micropropagation of Zamioculcas zamiifolia Engl. (ZZ). Scientia Horticulturae, 120, 115-120. 31. Papafotiou M. and A. Martini (2009b). Effect of growth medium on in vitro shoot regeneration of X Malosorbus florentina Zucc. Acta Horticulturae, 813, 497-501. 32. Papafotiou M. and A. Martini (2009c). Effect of season and sterilization method on response of X Malosorbus florentina buds to in vitro culture. Acta Horticulturae, 813, 503-508. 33. Papafotiou M. and J. Stragas (2009). Seed germination and in vitro propagation of Dianthus fruticosus L. Acta Horticulturae, 813, 481-484. 34. Bertsouklis K.F. and M. Papafotiou (2010a). Effect of storage on Arbutus andrachne seed germination. Acta Horticulturae, 885, 65-71. 35. Bertsouklis K.F. and M. Papafotiou (2010b). Studies on propagation of Globularia alypum L., an outstanding xerophyte of Greece with potential ornamental use. Acta Horticulturae, 885, 73-77. 36. Kartsonas E. and M. Papafotiou (2010). Effect of culture vessels covering material on leaf morphological and anatomical characteristics of Quercus euboica in vitro plantlets. Acta Horticulturae, 885, 191-196. 37. Papafotiou M. (2010). In vitro propagation of temperate zone woody plants with potential ornamental use. Acta Horticulturae, 885, 255-262. 38. Papafotiou M., and E. Kanellou (2010). Restoration of a Roman villa garden in the archaeological site of Eleusis. Acta Horticulturae, 881, 1011-1014. 39. Papafotiou M. and Skylourakis A. (2010). In vitro propagation of Callistemon citrinus. Acta Horticulturae, 885, 267-270. 40. Papafotiou M., Antoniou I. and Akoumianaki-Ioannidou A. (2010). Studies on in vitro propagation of Bauhinia variegata. Acta Horticulturae, 885, 263-266. 41. Papafotiou M., Z. Chatzijiannaki and G. Stilianaki (2010). The Effect of Design of an Urban Park on Traffic Noise Abatement. Acta Horticulturae, 881, 331-334. 42. Papafotiou M, E. Kanellou and G. Economou (2010). Alternative practices for vegetation management in archaeological sites – The case of Eleusis. Acta Horticulturae, 881, 879-883. 43. Papafotiou M., M. Voreakou, N. Rafailidis and S. Katsojianni (2010). The Effect of Planting Level at an Urban Road Slope on Plant Growth. Acta Horticulturae, 881, 335-338. 44. Paraskevopoulou, A.T., M. Papafotiou and I. Massas (2010). Suitable Plant Species to Meet the Environmental Conditions of the Piraeus Port. Acta Horticulturae, 881, 555-558. 45. Bertsouklis K.F. and M. Papafotiou (2011). Effect of various cytokinins on micropropagation of Arbutus andrachnoides Link. Acta Horticulturae, 923, 213-218. 46. Martini A. and M. Papafotiou (2011). Effect of thidiazuron on shoot regeneration and subsequent rhizogenesis of X Malosorbus florentina Zucc. Acta Horticulturae, 923, 169-176. 47. Papafotiou, M. and A. Vagena (2012). Cotton gin trash compost in the substrate reduces the daminozide spray dose needed to produce compact potted chrysanthemum. Scientia Horticulturae, 143, 102-108. 48. Bertsouklis K.F. and M. Papafotiou (2013). Seed germination of Arbutus unedo, A. andrachne and their natural hybrid A. andrachnoides in relation to temperature and period of storage. HortScience, 48, 347-351. 49. Kartsonas E. and M. Papafotiou (2013). Effect of photon flux, CO2 concentration and culture vessels covering material, on physiological characteristics of Quercus euboica in vitro grown plantlets. Acta Horticulturae, 990, 415-421. 50. Martini A.N. and M. Papafotiou (2013a). Micropropagation as means for the conservation of the rare and endangered xMalosorbus florentina Zucc. (Rosaceae). Acta Horticulturae, 990, 409-414. 51. Martini A.N. and M. Papafotiou (2013b). Effects of plant growth regulators and environmental factors on in vitro propagation of xMalosorbus florentina. Propagation of Ornamental Plants, 13(3), 112-122. 52. Martini A.N., M. Papafotiou and S.N. Vemmos (2013). Season and Explant Origin Affect Phenolic Content, Browning of Explants and Micropropagation of xMalosorbus florentina (Zucc.) Browicz. HortScience, 48, 102-107. 53. Papafotiou M. and N. Papanagiotou (2013). Comparative Evaluation with Biometric and Physiological Characteristics of Ornamental Shrubs as for their Contribution to the Environment under Two Irrigation Frequencies. Acta Horticulturae, 990, 369-372. 54. Papafotiou, M., N. Pergialioti, E.A. Papanastasatos and L. Tassoula (2013). Effect of Substrate Type and Depth and the Irrigation Frequency on Growth of Semiwoody Mediterranean species in Green Roofs. Acta Horticulturae, 990, 481-486. 55. Papafotiou M., N. Pergialioti, L. Tassoula, I. Massas and G. Kargas (2013). Growth of native aromatic xerophytes in an extensive Mediterranean green roof, as affected by substrate type and depth, and irrigation frequency. HortScience, 48(10), 1327-1333. 56. Papafotiou M., Μ. Trigka and Κ.F. Bertsouklis (2013). In vitro propagation of Arbutus x andrachnoides Link. from Seedling Tissues. Acta Horticulturae, 990, 405-408. 57. Papafotiou M., Κ.F. Bertsouklis and Μ. Trigka (2013). Micropropagation of Arbutus unedo, A. andrachne, and their natural hybrid Α. x andrachnoides, from seedling explants. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 88(6), 768-775. 58. Akoumianaki-Ioannidou A., A.N. Martini and M. Papafotiou (2015). Rooting and establishment of Limoniastrum monopetalum (l.) boiss stem-tip cuttings. African Journal of Plant Science, 10(1), 23-31. 59. Antonatos S A, Barbetaki A E, Papafotiou M, Papadoulis G T. (2015). Seasonal Abundance of Gynaikothrips ficorum (Marshal) and its Natural Enemies (Puton) on Ficus microcarpa in Greece. Acta Horticulturae, 1105, 101-108, DOI:10.17660/ActaHortic.2015.1105.15. 60. Apostolidis, E., M. Papafotiou, AM. Vissilia, A. Paraskevopoulou (2015). Gardens and Orchards of Kampos’ historical country mansions in Chios: an early trace of landscape architecture in Greece. Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes, 35 (4), 290-311. 61. Tampoukou A., M. Papafotiou, A. Koutsouris and A. Paraskevopoulou (2015). Teachers’ Perceptions in Using Botanic Gardens as a Means of Environmental Education and Enhancing Pupil Benefits from Botanic Garden Visits. Landscape research, 40 (5), 610-620, DOI: 10.1080/01426397.2014.947250. 62. Tsagkarakis, A.E., Karamatzoglou E, Papathanassis A, Papafotiou M, Papadoulis G.T. (2015). Application of Plant Growth Retardants Affects Survival and Fitness of the Oleander Aphid, Aphis nerii (Homoptera: Aphididae), and the Citrus Mealybug, Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). Acta Horticulturae, 1105, 197-204, DOI: 10.17660/ActaHortic.2015.1105.28. 63. Paraskevopoulou A., Mitsios I, Fragkakis I., Nektarios P., Ntoulas N., Londra P. and Papafotiou M. (2015). The growth of Arthrocnemum macrostachyum and Halimione portulacoides in an extensive green roof system under two watering regimes. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 4, 242 – 249, doi: 10.1016/j.aaspro.2015.03.028. 64. Tassoula L, Papafotiou M, Liakopoulos G, Kargas G. (2015). Growth of the Native Xerophyte Convolvulus cneorum L. on an Extensive Mediterranean Green Roof under Different Substrate Types and Irrigation Regimens. Hortscience 50(7), 1118-1124. 65. Martini A N, Papafotiou M. (2016). Micropropagation of Limoniastrum monopetalum L. Acta Horticulturae, 1113, 195-200, DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1113.29. 66. Martini A N, Papafotiou M, Majumder D A N. (2016). Micropropagation of Teucrium capitatum L. Acta Horticulturae, 1113, 183-188, DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1113.27. 67. Papafotiou M. and Martini A.N. (2016). In Vitro Seed and Clonal Propagation of the Mediterranean Aromatic and Medicinal Plant Teucrium capitatum. HortScience, 51, 403-411. 68. Papafotiou M, Majumder D A N, Martini A N, Bertsouklis Κ F. (2016). Micropropagation of Atriplex halimus L. Acta Horticulturae, 1113, 207-210, DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1113.31. 69. Papafotiou M, Tassoula L, Liakopoulos G, Kargas G. (2016). Effect of Substrate Type and Irrigation Frequency on Growth of Mediterranean Xerophytes at Extensive Green Roofs. Acta Horticulturae, 1108, 309-316, DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1108.41. 70. Vlachou G, Papafotiou M, Bertsouklis Κ F. (2016). In Vitro Propagation of Calamintha nepeta. Acta Horticulturae, 1113, 189-194, DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1113.28. 71. Vlachou G, Papafotiou M, Bertsouklis Κ F. (2016). In Vitro Propagation of Ballota acetabulosa. Acta Horticulturae, 1113, 171-174, DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1113.25. 72. Bertsouklis K.F. and Papafotiou Μ. (2017). Morphometric and Molecular Analysis of the Three Arbutus Species of Greece. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 2016, 44(2), 423-430. DOI:10.15835/nbha44210572. 73. Bertsouklis K.F. and Papafotiou M. (2017). Comparative study on the effectiveness of cytokinin type and season on in vitro culture establishment of Arbutus species. Acta Hortic. 1189, 435-438. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.85. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.85. 74. Chronopoulou, M. and Papafotiou, M. (2017). Bedding plants in the landscape of Athens: data on their use and opinions of citizens and municipal employees concerning their use at various green spaces of the city. Acta Hortic. 1189, 59-64. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.11. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.11. 75. Kanellou E., Economou, G., Papafotiou M., Ntoulas N., Lyra D., Kartsonas E. and Knezevic S. (2017). Flame Weeding at Archaeological Sites of the Mediterranean Region. Weed Technology, 31(3), 396-403. doi:10.1017/wet.2016.31. 76. Kanellou, E., Papafotiou, M., Economou, G. and Paraskevopoulou, A.T. (2017). Developing wildflower meadows for the enhancement of the archaeological landscape. Acta Hortic. 1189, 43-48. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.8. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.8. 77. Kanellou, E. and Papafotiou, M. (2017). Restoration of the historic gardens of the former royal estate of Tatoi. Acta Hortic. 1189, 171-176. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.34. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.34. 78. Kanellou, E., Papafotiou, M., Lefas, P. and Petrocheilou, A. (2017). Testing inert materials for reburial and paving purposes as a weed elimination method at archaeological sites. Acta Hortic. 1189, 73-76. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.14. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.14. 79. Kanellou, E., Papafotiou, M., Economou, G. and Ntoulas, N. (2017). Testing soil solarization as an alternative method for weed suppression at archaeological sites. Acta Hortic. 1189, 69-72. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.13. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.13. 80. Martini, A.N., Papafotiou, M. and Evangelopoulos, K. (2017). Establishment of the edible and medicinal endemic species Origanum dictamnus on an extensive urban Mediterranean green roof as affected by substrate type and depth. Acta Hortic. 1189, 461-464. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.91. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.91. 81. Martini, A.N., Papafotiou, M. and Evangelopoulos, K. (2017). Effect of substrate type and depth on the establishment of the edible and medicinal native species Crithmum maritimum on an extensive urban Mediterranean green roof. Acta Hortic. 1189, 451-454. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.89. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.89. 82. Martini, A.N., Papafotiou, M. and Akoumianaki-Ioannidou, A. (2017). Vegetative propagation by stem cuttings and establishment of the Mediterranean aromatic and medicinal plant Teucrium capitatum. Acta Hortic. 1189, 455-460. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.90. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.90. 83. Papagianni, A., Papafotiou, M. and Bertsouklis, K.F. (2017). In vitro propagation of Arbutus unedo var. rubra starting from seedlings and adult parental plants. Acta Hortic. 1189, 469-472. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.93. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.93. 84. Papafotiou, M., Kanellou, E. and Economou, G. (2017). Integrated design and management of vegetation at archaeological sites to protect monuments and enhance the historical landscape. Acta Hortic. 1189, 1-10. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.1. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.1. 85. Papafotiou, M., Martini, A.N. and Vlachou, G. (2017). In vitro propagation as a tool to enhance the use of native ornamentals in archaeological sites of Greece. Acta Horticulturae, 1155, 301-308, DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1155.43. 86. Papafotiou, M., Tsalouchos N., Papagianni A. and Bertsouklis K.F. (2017). In vitro propagation of Lippia citriodora. Acta Horticulturae, 1155, 327-330, DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1155.47. 87. Papafotiou, M., Marco Martínez, G., Petrocheilou A and Kanellou, E. (2017). Design proposal involving native plants for the historical site of Early Christian Amphipolis, Greece. Acta Hortic. 1189, 97-102. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.20. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.20. 88. Papafotiou, M., Marco Martínez, G., Petrocheilou A and Kanellou, E. (2017). Design proposal to increase functionality and enhance the landscape by native plants at the archaeological site of Kolona, Aegina Island, Greece. Acta Hortic. 1189, 93-96. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.19. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.19. 89. Papafotiou, M., Marco Martínez, G., Petrocheilou, A. and Kanellou, E. (2017). Design proposal to increase functionality and aesthetics of archaeological sites: the case study of Ancient Messene, Greece. Acta Hortic. 1189, 103-108. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.21. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.21. 90. Papafotiou, M., Tassoula, L. and Kefalopoulou, R. (2017). Effect of substrate type and irrigation frequency on growth of Pallenis maritima on an urban extensive green roof at the semi-arid Mediterranean region. Acta Hortic. 1189, 275-278. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.53. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.53. 91. Papafotiou, M., Bertsouklis, K.F., Martini, A.N., Vlachou, G., Akoumianaki-Ioannidou, A., Kanellou, E. and Kartsonas, E.D. (2017). Evaluation of the establishment of native Mediterranean plant species suggested for landscape enhancement in archaeological sites of Greece. Acta Hortic. 1189, 177-180. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.35. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.35. 92. Papafotiou, M., Koutri, A. and Massas, I. (2017). Urban green roof versus roadside cultivation: effect of pollution, substrate type and fertilization on heavy metal concentration in oregano plants. Acta Hortic. 1189, 443-446. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.87. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.87. 93. Papafotiou, M., Koutri, A. and Massas, I. (2017). Heavy metal concentration in sage plants cultivated on an urban green roof or roadside location as affected by substrate type and fertilization. Acta Hortic. 1189, 439-442. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.86. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.86. 94. Tassoula, L., Papafotiou, M. and Galanis, D. (2017). Growth of the Mediterranean xerophyte Scabiosa cretica on an extensive green roof under different substrate types and irrigation regimes. Acta Hortic. 1189, 283-286. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.55. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.55. 95. Tassoula, L., Papafotiou, M. and Fouskaki, M. (2017). Growth of the halophyte Atriplex halimus on a green roof at the semi-arid Mediterranean region as affected by substrate type and irrigation regime. Acta Hortic. 1189, 287-290. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.56. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.56 96. Trigka, M. and Papafotiou, M. (2017). In vitro propagation of Anthyllis barba-jovis from seedling tissues. Acta Hortic. 1189, 473-748. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.94. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.94. 97. Vlachou G, Papafotiou M, Bertsouklis Κ F. (2017). Studies on in vitro propagation of Anthyllis barba-jovis L. Acta Horticulturae, 1155, 317-320, DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1155.45 98. Vlachou, G., Papafotiou, M. and Bertsouklis, K.F. (2017). The effect of cytokinin type and concentration on micropropagation of Calamintha cretica. Acta Hortic. 1189, 477-480. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.95. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2017.1189.95 99. Papafotiou, Μ., Mellos, K. and Chatzipavlidis, I. (2018). The combined effect of green-waste compost and fertilization on growth of Ficus benjamina. Acta Hortic. 1215, 143-146 DOI: 10.17660/ActaHortic.2018.1215.27 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2018.1215.27 100. Papafotiou, M., Tassoula, L. and Mellos, K. (2018). Construction and maintenance factors affecting most the growth of shrubby Mediterranean native plants on urban extensive green roofs. Acta Hortic. 1215, 101-108 DOI: 10.17660/ActaHortic.2018.1215.18 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2018.1215.18 101. Vlachou, G., Papafotiou, Μ. and Bertsouklis, K.F. (2019). Studies on seed germination and micropropagation of Clinopodium nepeta a medicinal and aromatic plant. HortScience 54(9), 1558–1564, https://doi.org/10.21273/HORTSCI13996-19 102. Martini, A.N. and Papafotiou, M. (2019). Effect of cytokinins on in vitro blastogenesis of Thymelaea tartonraira ssp. tartonraira (L.) All. Acta Hortic. 1242, 511-514, DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1242.73 103. Vlachou, G., Papafotiou, M., Akoumianaki, A. and Bertsouklis, K.F. (2019). Propagation of Scabiosa hymettia (Boiss. & Spruner) by stem cuttings. Acta Hortic. 1242, 763-766, DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1242.113 104.

Εθνικά Περιοδικά με Σύστημα Κριτών

114. Παπαφωτίου Μ. και Ε. Κάρτσωνας (2001). Επίδραση εκφύτου και φυτορυθμιστικών ουσιών στον in vitro πολλαπλασιασμό τετραπλοειδούς κυκλάμινου. Αγροτική Έρευνα, 24(1), 47-53. 115. Παπαφωτίου Μ. και Δ. Τζωρτζίνης (2001). Επίδραση του chlormequat chloride και του daminozide στη βλαστική ανάπτυξη και άνθηση του Hibiscus rosa-sinensis L. Αγροτική Έρευνα, 24(1), 25-28. Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Σύστημα Κριτών 116. Papafotiou M. and W.W. Schwabe (1990). A possible role for auxin in the transport of the flowering stimulus. In: «The British Plant Growth Regulator Group, Monograph 20», 43-49. 117. Papafotiou, Μ., Kanellou, E., Economou, G. (2010). Vegetation management and restoration of a Roman villa garden in the archaeological site of Eleusis. 8th international symposium on the conservation of monuments in the Mediterranean basin, 31 May -2 June, 2010, Patras, Greece, Ηλεκτρονικά Proceedings, ενότητα «Natural and anthropogenic hazards”, αριθμός εργασίας 159, pp 12. file:///G:/Files/Thematic%20Areas/2.%20NATURAL/159_Vegetation%20manageme... 118. Assimakopoulou N. and M. Papafotiou (2014). Site analysis and regeneration proposal of the neighboring botanical gardens of the Agricultural University of Athens and the National and Kapodistrian University of Athens. EuroGard VI-Sixth European Botanic Garden Congress, 28 May - 2 June 2012, Chios Island, Greece, Proceedings: “European Botanic Gardens in a Changing World: Insights into EUROGARD VI”, N. Krigas et al. (eds), pp. 405-412. 119. Papafotiou Μ., N. Pergialioti, E. A. Papanastasatos and L. Tassoula (2012). Aromatic plants in green roofs: studies on substrate type and depth and irrigation frequency (Effect of growth medium and irrigation on growth of aromatic Mediterranean species in green roofs). EuroGard VI-Sixth European Botanic Garden Congress, 28 May - 2 June 2012, Chios Island, Greece, Abstract pp. 83. 120. Tampoukou A., M. Papafotiou, A. Koutsouris and A. Paraskevopoulou (2014). Botanic gardens as a “tool” for environmental education of primary and secondary school students. EuroGard VI-Sixth European Botanic Garden Congress, 28 May - 2 June 2012, Chios Island, Greece, Proceedings: “European Botanic Gardens in a Changing World: Insights into EUROGARD VI”, N. Krigas et al. (eds), pp.265-272. 121. Tampoukou A., M. Papafotiou, A. Koutsouris and A. Paraskevopoulou (2014). Investigating differences in opinions and perceptions of teaching staff of environmental education centres in utilising botanic gardens. EuroGard VI-Sixth European Botanic Garden Congress, 28 May - 2 June 2012, Chios Island, Greece, Proceedings: “European Botanic Gardens in a Changing World: Insights into EUROGARD VI”, N. et al. (eds), pp.399-404. 122. Tampoukou A., A. Paraskevopoulou, M. Papafotiou and A. Koutsouris (2014). Investigating the infrastructure of botanic gardens in supporting a joint action with environmental education centres. EuroGard VI-Sixth European Botanic Garden Congress, 28 May - 2 June 2012, Chios Island, Greece, Proceedings: “European Botanic Gardens in a Changing World: Insights into EUROGARD VI”, N. Krigas et al. (eds), pp. 307-312. 123. Kanellou Ε. and M. Papafotiou (2012). The historic gardens of the former royal estate of Tatoi: history, contemporary state and restoration. In "From past experience to new approaches and synergies: the future of Protection Heritage Management for Archaeological Heritage in times of economic crisis", ICOMOC Hellenic and ICAHM International conference, 24-26 May 2012, Athens, Proceedings 124. Kanellou E. M. Papafotiou, G. Economou, D. Lyra, N Ntoulas, S. Knezevic, E. Kartsonas, A. Alexopoylos, C. Mouroutoglou, K. Nifakos and S. Karras (2014). Integrated weed management in archaeological sites – THALIS project. MONUBASIN 9 - 9th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, 3 – 5 June 2014 METU University, Ankara, Turkey. METU JFA, Middle East Technical University, Journal of the Faculty of Architecture, 852-860. https://drive.google.com/file/d/0B8q9Vh2ow0t8eVdVQWRkN2t6SEU/view?usp=sh... 125. Kanellou E., M. Papafotiou, A. Paraskevopoulou, G. Economou, P. Nektarios, E. Kartsonas, A. Alexopoulos, C. Mouratoglou, K. Nifakos and S. Karras (2014). Developing wildflower meadows for use in archaeological sites. MONUBASIN 9 - 9th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, 3 – 5 June 2014 METU University, Ankara, Turkey. METU JFA, Middle East Technical University, Journal of the Faculty of Architecture, 936-941. https://drive.google.com/file/d/0B8q9Vh2ow0t8eVdVQWRkN2t6SEU/view?usp=sh... 126. Papafotiou M., E. Kanellou, F. Economou, A. Paraskevopoulou and E. Kartsonas (2015). Establishing wildflower meadows as groundcover for use in archaeological sites. Proceedings of the International Conference on CHANGING CITIES II, Spatial, Design, landscape & Socio-economic Dimensions, 22-26 June, 2015, Porto Heli, Peloponnese, Greece, 683-690. https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/137114/208765/Changing%20Cit... 127. Apostolides Α., Papafotiou, Μ., Vissilia A.M. and A. Paraskevopulou (2014). The monement of water in orchards of Kampos: An old irrigation system. In: Kalavrouziotis, I.K., Angelakis, A.N. (Eds.) e-Proceedings, IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture, Patras, Greece, 22-24 March 2014. Hellenic Open University, Patras, pp.335-344. 128. Papafotiou M., L. Tassoula, N. Pergialioti, E. Papanastasatos, Μ. Fouskaki, D. Galanis, R. Kefalopoulou and G. Liakopoulos (2015). Effect of substrate type and irrigation frequency on performance of native xerophytes at extensive green roofs of Eastern Mediterranean. Proceedings of the International Conference on CHANGING CITIES II, Spatial, Design, landscape & Socio-economic Dimensions, 22-26 June, 2015, Porto Heli, Peloponnese, Greece, 691-698. Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων με Σύστημα Κριτών 129. Παπαφωτίου Μ., Γκορίτσα Α. και Χρονόπουλος Ι. (1998). Μελέτη του πολλαπλασιασμού του Brachychiton diversifolium in vivo και in vitro. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 18η Πανελλήνια Επιστημονική Συνεδρίαση, 5-7 Νοεμ. 1997, Θεσσαλονίκη, τόμοs 7, 409-412. 130. Παπαφωτίου Μ., Μπαλωτής Γ., Παπαγεωργίου Σ. και Χρονόπουλος Ι. (1998). Δυνατότητα πολλαπλασιασμού in vitro των Mammillaria elongata και Mammillaria zeilmanniana. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 18η Πανελλήνια Επιστημονική Συνεδρίαση, 5-7 Νοεμ. 1997, Θεσσαλονίκη, τόμοs 7, 397-400. 131. Κάρτσωνας Ε., Μ. Παπαφωτίου και Ι. Χρονόπουλος (2001). Μελέτη του πολλαπλασιασμού του Quercus euboica in vitro. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 19ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 25-27 Οκτ. 1999, Ηράκλειο, τόμοs 9, 371-374. 132. Λιμνιάτης Π., Μ. Παπαφωτίου και Ι. Χρονόπουλος (2001). Μελέτη του πολλαπλασιασμού του Arbutus unedo L. in vitro. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 19ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 25-27 Οκτ. 1999, Ηράκλειο, τόμοs 9, 453-456. 133. Μπερτσουκλής Κ., Μ. Παπαφωτίου και Ι. Χρονόπουλος (2001). Διερεύνηση μεθόδων πολλαπλασιασμού της Globularia alypum L. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 19ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 25-27 Οκτ. 1999, Ηράκλειο, τόμοs 9, 461-464. 134. Παπαφωτίου Μ., Μ. Κονσολάκη και Ι. Χρονόπουλος (2001). Επίδραση του chlormequat chloride και του daminozide στην ανάπτυξη των Jasminum officinale L. και J. nudiflorum Nindl. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 19ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 25-27 Οκτ. 1999, Ηράκλειο, τόμοs 9, 465-468. 135. Παπαφωτίου Μ., Μ. Ράππου και Ι. Χρονόπουλος (2001). In vitro πολλαπλασιασμός του Lilium chalcedonicum L. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 19ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 25-27 Οκτ. 1999, Ηράκλειο, τόμοs 9, 400-403. 136. Πατέλη Π., Μ. Παπαφωτίου και Ι. Χρονόπουλος (2001α). Πολλαπλασιασμός in vitro της ορχιδέας Epidendrum radicans. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 19ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 25-27 Οκτ. 1999, Ηράκλειο, τόμοs 9, 404-407. 137. Πατέλη Π., Μ. Παπαφωτίου και Ι. Χρονόπουλος (2001β). Πολλαπλασιασμός της ορχιδέας Epidendrum radicans με μοσχεύματα. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 19ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 25-27 Οκτ. 1999, Ηράκλειο, τόμοs 9, 473-476. 138. Κολιτσοπούλου Ι. και Μ. Παπαφωτίου (2003). Επίδραση του paclobutrazol στην ανάπτυξη της Duranta plumieri Jacq. υπό συνθήκες μικρών και μεγάλων ημερών. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 20ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 29 Οκτ- 2 Νοεμ. 2001, Λάρνακα, Κύπρος, τόμος 10, 310-313. 139. Μπερτσουκλής Κ., Μ. Παπαφωτίου και Ι. Χρονόπουλος (2003). Διερεύνηση της δυνατότητας in vitro πολλαπλασιασμού του Arbutus andrachne L. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 20ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 29 Οκτ- 2 Νοεμ. 2001, Λάρνακα, Κύπρος, τόμος 10, 627-630. 140. Παπαφωτίου Μ. και Ν. Ζάχος (2003). Μικροπολλαπλασιασμός της Lantana camara L.. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 20ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 29 Οκτ- 2 Νοεμ. 2001, Λάρνακα, Κύπρος, τόμος 10, 330-333. 141. Παπαφωτίου Μ., Φ. Ροζάκης και Ε. Ρόμπου (2003). Έλεγχος της βλαστικής ανάπτυξης της Phlomis fruticosa L. με paclobutrazol. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 20ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 29 Οκτ- 2 Νοεμ. 2001, Λάρνακα, Κύπρος, τόμος 10, 635-638. 142. Ανδρουτσοπούλου Κ., Π.Α. Νεκτάριος, Μ. Παπαφωτίου και Χ. Πάσσαμ (2004). Μελέτη του πολλαπλασιασμού του Zamioculcas zamiifolia με μοσχεύματα φύλλου. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 8-10 Οκτ. 2003, Ιωάννινα, τόμος 11(β), 469-472. 143. Κάρτσωνας Ε. και M. Παπαφωτίου (2004). Διερεύνηση μεθόδων πολλαπλασιασμού της Thymelaea hirsutα in vitro. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 8-10 Οκτ. 2003, Ιωάννινα, τόμος 11(β), 417-420. 144. Μπαλωτής Γ. και Μ. Παπαφωτίου (2004α). Επίδραση της αζωτούχου λιπάνσεως στην ανάπτυξη και διατήρηση της cristata μορφής της Euphorbia pugniformis. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 8-10 Οκτ. 2003, Ιωάννινα, τόμος 11(α), 379-382. 145. Μπαλωτής Γ. και Μ. Παπαφωτίου (2004β). Δυνατότητα πολλαπλασιασμού in vitro της τυπικής και cristata μορφής της Euphorbia pugniformis. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 8-10 Οκτ. 2003, Ιωάννινα, τόμος 11(β), 429-432. 146. Μπαλωτής Γ. και Μ. Παπαφωτίου (2004γ). Δυνατότητα πολλαπλασιασμού in vitro της τυπικής και cristata μορφής της Euphorbia lactea. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 8-10 Οκτ. 2003, Ιωάννινα, τόμος 11(β), 433-436. 147. Μπερτσουκλής K., Μ. Παπαφωτίου και Ι. Χρονόπουλος (2004α). In vitro πολλαπλασιασμός του Arbutus andrachne L. με έκφυτα από σπορόφυτα. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 8-10 Οκτ. 2003, Ιωάννινα, τόμος 11(β), 437-440. 148. Παπαφωτίου M., Β. Αβαγιαννέλη, Κ. Μίχος και Β. Λιάκουρα (2004). Επίδραση της κομπόστας υπολειμμάτων εκκοκκισμού βάμβακος στην ανάπτυξη και το χρώμα του Κρότωνα. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 8-10 Οκτ. 2003, Ιωάννινα, τόμος 11(α), 323-326. 149. Παπαφωτίου M., Ι. Αντωνίου και Α. Ακουμιανάκη (2004). Διερεύνηση του μικροπολλαπλασιασμού της Bauhinia variegata. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 8-10 Οκτ. 2003, Ιωάννινα, τόμος 11(β), 441-444. 150. Παπαφωτίου M., Α. Μαρτίνη και Π. Νεκτάριος (2004). Μικροπολλαπλασιασμός του Zamioculcas zamiifolia με έκφυτα φύλλου. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 8-10 Οκτ. 2003, Ιωάννινα, τόμος 11(α), 365-368. 151. Παπαφωτίου M. και Χ. Μήκος (2004). Επίδραση εκφύτου και φυτορυθμιστικών ουσιών στην in vitro βλαστογένεση της Euphorbia characias. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 8-10 Οκτ. 2003, Ιωάννινα, τόμος 11(β), 445-448. 152. Παπαφωτίου M. και Α. Σκυλουράκης (2004). In vitro πολλαπλασιασμός του Callistemon citrinus. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 8-10 Οκτ. 2003, Ιωάννινα, τόμος 11(β), 449-452. 153. Πατέλη Π., M. Παπαφωτίου και Ι. Χρονόπουλος (2004α). Επίδραση των εναέριων και υπόγειων ριζών στην άνθηση της Epidendrum radicans. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 8-10 Οκτ. 2003, Ιωάννινα, τόμος 11(β), 383-386. 154. Πατέλη Π., M. Παπαφωτίου και Ι. Χρονόπουλος (2004β). Επίδραση στερολών, πολυαμινών και οιστρογόνων στην άνθηση της Epidendrum radicans. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 8-10 Οκτ. 2003, Ιωάννινα, τόμος 11(β), 387-390. 155. Πετσάνη Δ., Χ. Λύκας, M. Παπαφωτίου και Κ. Κίττας (2004). Επίδραση ενός έγχρωμου φωτοεκλεκτικού υλικού κάλυψης στην εκδήλωση νανισμού σε μοσχεύματα γαρδένιας. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 21ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 8-10 Οκτ. 2003, Ιωάννινα, τόμος 11(α), 331-334. 156. Κάργας Γ., Α. Σγουμποπούλου, Π. Κερκίδης και Μ. Παπαφωτίου (2006). Υδραυλικές ιδιότητες υποστρωμάτων που χρησιμοποιούνται στην ανθοκομία. Πρακτικά 10ου Συνέδριου Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, Ξάνθη, Δεκ. 2006, 605-612. 157. Κάρτσωνας Ε. και Μ. Παπαφωτίου (2007α). Διερεύνηση της ριζοβολίας του Quercus euboica in vitro. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(β), 199-202. 158. Κάρτσωνας Ε. και Μ. Παπαφωτίου (2007β). Επίδραση του υλικού κάλυψης των δοχείων της in vitro καλλιέργειας σε μορφολογικά και ανατομικά χαρακτηριστικά φύλλων του Quercus euboica. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(α), 157-160. 159. Μπαλωτής Γ. και Μ. Παπαφωτίου (2007). Επίδραση φυτορυθμιστικών ουσιών στον in vitro πολλαπλασιασμό της Euphorbia lactea cristata “Grey ghost” και αξιολόγηση του ετεροχρωματισμού της στις υποκαλλιέργειες. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(β), 211-214. 160. Μπερτσουκλής Κ.Φ., Μ. Παπαφωτίου, K. Μπινιάρη και Ι. Χρονόπουλος (2007). Μελέτη ατόμων του γένους Arbutus. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(β), 187-190. 161. Μπερτσουκλής Κ.Φ., Μ. Παπαφωτίου και Ι. Χρονόπουλος (2007α). Επίδραση κυτοκινινών στη βλαστογένεση του Arbutus andrachne. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(α), 153-156. 162. Μπερτσουκλής Κ.Φ., Μ. Παπαφωτίου και Ι. Χρονόπουλος (2007β). Διερεύνηση της ριζοβολίας του Arbutus andrachne in vitro. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(β), 215-218. 163. Παπαφωτίου Μ., Α. Βαγενά και Ι. Χατζηπαυλίδης (2007). Συνεργιστική δράση κομπόστας υπολειμμάτων εκκοκκιστηρίων βάμβακος και daminozide στην ανάπτυξη του γλαστρικού χρυσάνθεμου. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(α), 119-122. 164. Παπαφωτίου M. και M.Ε. Βορρεάκου (2007). Διερεύνηση της ανάπτυξης της Lantana camara L. σε σχέση με το ύψος φύτευσης της σε παρόδιο πρανές. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(α), 183-186. 165. Παπαφωτίου Μ. και Α. Μαρτίνη (2007α). Επίδραση της εποχής στην αντίδραση οφθαλμών του Χ Malosorbus florentina Zucc. σε in vitro καλλιέργεια. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(β), 203-206. 166. Παπαφωτίου Μ. και Α. Μαρτίνη (2007β). Επίδραση του θρεπτικού υποστρώματος στη βλαστογένεση του Χ Malosorbus florentina Zucc. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(α), 149-152. 167. Παπαφωτίου Μ., Α. Μαυρία, Π. Λιμνιάτης και Κ.Φ. Μπερτσουκλής (2007). Διερεύνηση της in vitro ριζοβολίας και του εγκλιματισμού του Arbutus unedo. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(β), 207-210. 168. Παπαφωτίου M., Π. Πατέλη και Ι. Πατσούλης (2007α). Επίδραση του paclobutrazol στη μορφολογία και ανατομία του φύλλου της Epidendrum radicans. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(β), 165-168. 169. Παπαφωτίου M., Π. Πατέλη και Ι. Πατσούλης (2007β). Επίδραση του triapenthenol στη μορφολογία και ανατομία του φύλλου της Epidendrum radicans. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(β), 169-172. 170. Παπαφωτίου M. και Ν. Ραφαηλίδης (2007α). Διερεύνηση της ανάπτυξης του Limoniastrum monopetalum Boiss. σε σχέση με το ύψος φύτευσης του σε παρόδιο πρανές. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(β), 103-106. 171. Παπαφωτίου M. και Ν. Ραφαηλίδης (2007β). Διερεύνηση της ανάπτυξης του Teucrium frutescens L. σε σχέση με το ύψος φύτευσης του σε παρόδιο πρανές. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(β), 99-102. 172. Χειμωνίδου Δ., Α. Μπόλλα, Χ. Πίττα, Γ. Κυριάκου, Λ. Βασιλείου, Σ. Χριστοφόρου και Μ. Παπαφωτίου (2007). Πρόγραμμα μεταφοράς αρώματος από τριανταφυλλιές ποικιλίας Rosa damascenα σε υβρίδια τσαγιού μέσω διασταύρωσης. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 22ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 19-21 Oκτ. 2005, Πάτρα, τόμος 12(β), 181-184. 173. Κάρτσωνας Ε.Δ. και Μ. Παπαφωτίου (2009). Διερεύνηση του εγκλιματισμού φυταρίων Quercus euboica σε ex vitro συνθήκες. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 23ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 23-26 Οκτ. 2007, Χανιά, τόμος 13(β:ανθοκομία-κηπευτικά), 569-572. 174. Μαρτίνη Α. και Μ. Παπαφωτίου (2009). Επίδραση φυτορυθμιστικών ουσιών και ενεργού άνθρακα στην in vitro ριζοβολία μικροβλαστών του ΧMalosorbus florentina Zucc. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 23ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 23-26 Οκτ. 2007, Χανιά, τόμος 13(β:ανθοκομία-κηπευτικά), 585-588. 175. Μπαλωτής, Γ.Ν., Ν. Νικολουδάκης, Δ. Λύρα, Α. Κατσιώτης και Μ. Παπαφωτίου (2009). Επιγενετική ανάλυση του φαινομένου της δεσμίωσης στο είδος Euphorbia lacteal. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 23ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 23-26 Οκτ. 2007, Χανιά, τόμος 13(β:ανθοκομία-κηπευτικά), 573-576. 176. Μπερτσουκλής Κ.Φ. και Μ. Παπαφωτίου (2009). Διατήρηση βλαστικότητας σπόρων του Arbutus andrachne L. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 23ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 23-26 Οκτ. 2007, Χανιά, τόμος 13(β:ανθοκομία-κηπευτικά), 561-564. 177. Παπαφωτίου Μ. (2009). Ελληνική ανθοκομία φιλική προς το περιβάλλον και για το περιβάλλον. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 23ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 23-26 Οκτ. 2007, Χανιά, τόμος 13(β:ανθοκομία-κηπευτικά), 457-464. 178. Παπαφωτίου Μ. και Α. Καλαντζής (2009α). Μελέτη του πολλαπλασιασμού του ενδημικού της ελληνικής χλωρίδας Lithodora zahnii in vitro. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 23ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 23-26 Οκτ. 2007, Χανιά, τόμος 13(β:ανθοκομία-κηπευτικά), 593-596. 179. Παπαφωτίου Μ. και Α. Καλαντζής (2009β). Εγγενής πολλαπλασιασμός και μικροπολλαπλασιασμός του αυτοφυούς της ελληνικής χλωρίδας Sideritis athoa. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 23ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 23-26 Οκτ. 2007, Χανιά, τόμος 13(β:ανθοκομία-κηπευτικά), 665-668. 180. Παπαφωτίου Μ. και Γ. Στράγκας (2009). Βλαστηκότητα σπόρου και μικροπολλαπλασιασμός του ενδημικού της Ελληνικής χλωρίδας Dianthus fruticosus L. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 23ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 23-26 Οκτ. 2007, Χανιά, τόμος 13(β:ανθοκομία-κηπευτικά), 565-568. 181. Παπαφωτίου Μ., Η. Κανέλλου και Γ. Οικονόμου (2009). Διαχείριση της βλάστησης στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας και μελέτη εγκατάστασης πρασίνου σε ρωμαϊκή βίλλα του χώρου. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 23ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 23-26 Οκτ. 2007, Χανιά, τόμος 13(β:ανθοκομία-κηπευτικά), 699-702. 182. Ταμπούκου Α., Μ. Παπαφωτίου και Α. Κουτσούρης (2010). Βοτανικοί κήποι και ο ρόλος τους στο χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., Γιάννενα, 26-28 Νοεμβρίου 2010. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά (Διαδίκτυο, http://www.kpe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=535&Itemid=233). 183. Μαρτίνη Α.Ν. και Μ. Παπαφωτίου (2011α). Επίδραση του thidiazuron στην in vitro βλαστογλενεση και ριζογένεση του XMalosorbus florentina. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 24ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 20-23 Οκτ. 2009, Βέροια, τόμος 14(β:ανθοκομία-λαχανοκομία-γενικά θέματα), 363-368. 184. Μαρτίνη Α.Ν. και Μ. Παπαφωτίου (2011β). Επίδραση της καταστροφικής πυρκαγιάς του (2007) στην Πάρνηθα στον πληθυσμό του σπάνιου και απειλούμενου XMalosorbus florentina ZUCC. (Rosaceae) και ο μικροπολλαπλασιασμός ως μέσο διάσωσης του είδους. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 24ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 20-23 Οκτ. 2009, Βέροια, τόμος 14(β:ανθοκομία-λαχανοκομία-γενικά θέματα), 499-504. 185. Μπερτσουκλής Κ.Φ. και Μ. Παπαφωτίου (2011α). Μελέτη του in vitro πολλαπλασιασμού του Arbutus x andrachnoides. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 24ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 20-23 Οκτ. 2009, Βέροια, τόμος 14(β:ανθοκομία-λαχανοκομία-γενικά θέματα), 385-390. 186. Μπερτσουκλής Κ.Φ. και Μ. Παπαφωτίου (2011β). Μελέτη του πολλαπλασιασμού του Globularia alypum L., ξηροφυτικού αυτοφυούς με δυνατότητα χρήσης ως καλλωπιστικού φυτού. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 24ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 20-23 Οκτ. 2009, Βέροια, τόμος 14(β:ανθοκομία-λαχανοκομία-γενικά θέματα), 391-396. 187. Νυδριώτη Ε., Μ. Παπαφωτίου και Π. Α. Νεκτάριος (2011α). Επίδραση της χρήσης κόμποστ από Χ.Υ.Τ.Α. ως εδαφοβελτιωτικού στην ανάπτυξη του Senecio maritima. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 24ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 20-23 Οκτ. 2009, Βέροια, τόμος 14(β:ανθοκομία-λαχανοκομία-γενικά θέματα), 423-426. 188. Νυδριώτη Ε., Μ. Παπαφωτίου και Π. Α. Νεκτάριος (2011β). Επίδραση του κόμποστ από Χ.Υ.Τ.Α. στην ανάπτυξη του Ligustrum japonicum. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 24ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 20-23 Οκτ. 2009, Βέροια, τόμος 14(β:ανθοκομία-λαχανοκομία-γενικά θέματα), 397-401. 189. Νυδριώτη Ε., Μ. Παπαφωτίου και Π. Α. Νεκτάριος (2011γ). Διερεύνηση της ανάπτυξης του Rosmarinus officinalis σε υπόστρωμα με κομποστ από Χ.Υ.Τ.Α. . Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 24ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 20-23 Οκτ. 2009, Βέροια, τόμος 14(β:ανθοκομία-λαχανοκομία-γενικά θέματα), 403-407. 190. Παπαφωτίου Μ. και Α. Παρασκευοπούλου (2011). Αξιολόγηση υφιστάμενης φύτευσης και προτάσεις ανάδειξης και ανάπλασης χώρων πρασίνου του Λιμένα Πειραιώς. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 24ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 20-23 Οκτ. 2009, Βέροια, τόμος 14(β:ανθοκομία-λαχανοκομία-γενικά θέματα), 493-497. 191. Παπαφωτίου, Μ., X. Δ. Κολιοπούλου και Ι. Χατζηπαυλίδης (2011). Συνεργιστική δράση υπολειμμάτων ελαιουργίας και daminozide στην ανάπτυξη του γλαστρικού χρυσάνθεμου. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 24ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 20-23 Οκτ. 2009, Βέροια, τόμος 14(β:ανθοκομία-λαχανοκομία-γενικά θέματα), 409-413. 192. Παπαφωτίου Μ., E. A. Παπαναστασάτος, Ι. Μάσσας και Ι. Χατζηπαυλίδης (2011). Επίδραση τριών κόμποστ από γεωργικά υπολείμματα και ανόργανης λίπανσης στη θρέψη του Codiaeum variegatum. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 24ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 20-23 Οκτ. 2009, Βέροια, τόμος 14(β:ανθοκομία-λαχανοκομία-γενικά θέματα), 437-442. 193. Παπαφωτίου Μ., Ν. Περγιαλιώτη, Ι. Μάσσας και Ι. Χατζηπαυλίδης (2011). Συνεργιστική δράση ανόργανης λίπανσης και διαφόρων κόμποστ από γεωργικά υπολείμματα στην ανάπτυξη του Ficus benjamina. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 24ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 20-23 Οκτ. 2009, Βέροια, τόμος 14(β:ανθοκομία-λαχανοκομία-γενικά θέματα), 443-448. 194. Κανέλλου, Η. και Μ. Παπαφωτίου (2013). Μελέτη αποκατάστασης των ιστορικών κήπων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοϊου. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 86-88. 195. Κουτρή Α. και Μ. Παπαφωτίου (2013α). Επίδραση κομπόστας υπολειμμάτων εκκοκκισμού βάμβακος και κομπόστας στεμφύλων στην ανάπτυξη της ρίγανης ως καλλωπιστικού φυτού σε φυτοδώμα. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 128-130. 196. Κουτρή Α. και Μ. Παπαφωτίου (2013β). Χρήση κομπόστας υπολειμμάτων εκκοκκισμού βάμβακος και κομπόστας στεμφύλων στο υπόστρωμα καλλιέργειας του φασκόμηλου ως καλλωπιστικού φυτού σε φυτοδώμα. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 131-133. 197. Λύκας Χ. και Μ. Παπαφωτίου (2013). Επίδραση της τεχνικής του εμβολιασμού στην ανάπτυξη πολλαπλασιαστικού υλικού τριανταφυλλιάς. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 174-176. 198. Μαρτίνη Α.Ν. και Μ. Παπαφωτίου (2013α). Επίδραση της γιββερελίνης στο δυναμικό πολλαπλασιασμού in vitro καλλιέργειας του xMalosorbus florentina Zucc. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 134-136. 199. Μαρτίνη Α.Ν. και Μ. Παπαφωτίου (2013β). Επίδραση των κυτοκινινών στην in vitro βλαστογένεση και στην ακόλουθη ριζογένεση του σπάνιου αυτοφυούς φυτού xMalosorbus florentina Zucc. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 137-139. 200. Μαρτίνη Α.Ν. και Μ. Παπαφωτίου (2013γ). Διερεύνηση του εγκλιματισμού φυταρίων xMalosorbus florentina Zucc. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 162-164. 201. Μπερτσουκλής Κ.Φ. και Μ. Παπαφωτίου (2013). Μελέτη της βλαστικότητας σπόρων των Ελληνικών ειδών του γένους Arbutus. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 189-191. 202. Παπαναστασάτος Ε.Α. και Μ. Παπαφωτίου (2013α). Επίδραση του είδους και του βάθους του υποστρώματος και της συχνότητας άρδευσης στην ανάπτυξη του Origanum majorana L. σε συνθήκες φυτοδώματος. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 140-142. 203. Παπαναστασάτος Ε.Α., Μ. Παπαφωτίου, Ι. Μάσσας και Γ. Κάργας (2013β). Επίδραση του είδους και του βάθους του υποστρώματος καθώς και της συχνότητας άρδευσης στην ανάπτυξη του Santolina chamaecyparissus L. σε συνθήκες φυτοδώματος. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 159-161. 204. Παπαφωτίου Μ. (2013). Ο μικροπολλαπλασιασμός ως μέθοδος παραγωγής φυτευτικού υλικού αυτοφυών ειδών της Μεσογείου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για αξιοποίηση ως ανθοκομικά. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(α), 67-76. 205. Παπαφωτίου Μ. και Μ. Αλεξανδροπούλου (2013). Μικροπολλαπλασιασμός του Cestrum nocturnum L. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 119-121. 206. Παπαφωτίου Μ. και Ν. Παπαναγιώτου (2013). Συγκριτική αξιολόγηση καλλωπιστικών θάμνων ως προς την προσφορά τους στο περιβάλλον υπό την επίδραση διαφόρων συχνοτήτων άρδευσης. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 192-195. 207. Παπαφωτίου Μ., Μ. Τρίγκα και Κ. Φ. Μπερτσουκλής (2013α). Επίδραση της zeatin και του thidiazuron στην in vitro βλαστογένεση από νεανικούς ιστούς του Arbutus andrachne L. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 165-167. 208. Παπαφωτίου Μ., Μ. Τρίγκα και Κ. Φ. Μπερτσουκλής (2013β). Επίδραση των κυτοκινινών στην in vitro βλαστογένεση από νεανικούς ιστούς Arbutus x andrachnoides LINK. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 168-170. 209. Παπαφωτίου Μ., Μ. Τρίγκα και Κ. Φ. Μπερτσουκλής (2013γ). Διερεύνηση της βλαστογένεσης του Arbutus unedo L. από έκφυτα νεανικών ιστών. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 171-173. 210. Παπαφωτίου Μ. και Ν. Τσαλούχας (2013). Διερεύνηση του in vitro πολλαπλασιασμού της Lippia citriodora. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 180-182. 211. Περγιαλιώτη Ν., Μ. Παπαφωτίου, Ι. Μάσσας και Γ. Κάργας (2013α). Επίδραση είδους και βάθους υποστρώματος και συχνότητας άρδευσης στην ανάπτυξη του Helichrysum italicum Roth. σε συνθήκες φυτοδώματος. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 122-124. 212. Περγιαλιώτη Ν., Μ. Παπαφωτίου, Ι. Μάσσας και Γ. Κάργας (2013β). Μελέτη της ανάπτυξης του Helichrysum orientale L. Vaill. σε συνθήκες φυτοδώματος υπό την επίδραση διαφορετικού είδους και βάθους υποστρώματος και συχνότητας άρδευσης. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 125-127. 213. Ταμπούκου Α., Μ. Παπαφωτίου και Α. Κουτσούρης (2013). Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το ρόλο των βοτανικών κήπων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 199-201. 214. Τασούλα Λ., Μ. Παπαφωτίου, Ι. Μάσσας και Γ. Κάργας (2013α). Επίδραση της σύστασης και του βάθους του υποστρώματος και της συχνότητας άρδευσης στην ανάπτυξη του Origanum dictamnus L. σε συνθήκες φυτοδώματος. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 156-158. 215. Τασούλα Λ., Μ. Παπαφωτίου, I. Μάσσας και Γ. Κάργας (2013β). Επίδραση του είδους και του βάθους του υποστρώματος και της συχνότητας άρδευσης στην ανάπτυξη της Artemisia absinthium L. σε συνθήκες φυτοδώματος. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 25ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 1-4 Νοεμ. 2011, Λεμεσός, Κύπρος, τόμος 15(β), 80-82. 216. Κανέλλου Η., Μ. Παπαφωτίου, Φ. Οικονόμου και Δ. Λύρα (2012). Η αυτοφυής χλωρίδα των αρχαιολογικών χώρων. Πρακτικά Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας, 17ο Επιστημονικό Συνέδριο: «Ζιζανιολογία, Γεωργία, Αστικό Πράσινο», 22-24 Νοεμβρίου 2012, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 103-105. 217. Κανέλλου Η., Μ. Παπαφωτίου, Φ. Οικονόμου και Δ. Λύρα (2012). Η αυτοφυής χλωρίδα των αρχαιολογικών χώρων: η περίπτωση της Αρχαίας Αγοράς Αθήνας. Πρακτικά Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας, 17ο Επιστημονικό Συνέδριο: «Ζιζανιολογία, Γεωργία, Αστικό Πράσινο», 22-24 Νοεμβρίου 2012, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 117-119. 218. Κανέλλου Η., Μ. Παπαφωτίου, Φ. Οικονόμου και Δ. Λύρα (2012). Η αυτοφυής χλωρίδα των αρχαιολογικών χώρων: η περίπτωση του Αμφιάρειου Ωρωπού. Πρακτικά Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας, 17ο Επιστημονικό Συνέδριο: «Ζιζανιολογία, Γεωργία, Αστικό Πράσινο», 22-24 Νοεμβρίου 2012, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 114-117. 219. Κανέλλου Η., Μ. Παπαφωτίου, Φ. Οικονόμου και Δ. Λύρα (2012). Η αυτοφυής χλωρίδα των αρχαιολογικών χώρων: η περίπτωση της Κολώνας Αίγινας. Πρακτικά Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας, 17ο Επιστημονικό Συνέδριο: «Ζιζανιολογία, Γεωργία, Αστικό Πράσινο», 22-24 Νοεμβρίου 2012, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 120-122. 220. Ακουμιανάκη Α., Μ. Παπαφωτίου, Γ. Βλάχου και Α. Μαρτίνη (2015). Πολλαπλασιασμός της Ballota acetabulosa με σπόρο και μοσχεύματα. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 414-417. 221. Ακουμιανάκη Α., A.N. Μαρτίνη και Μ. Παπαφωτίου (2015). Πολλαπλασιασμός του Limoniastrum monopetalum με μοσχεύματα βλαστού. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 484-487. 222. Αποστολίδης Ε, Μ. Παπαφωτίου, Α. Παρασκευοπούλου και Α.Μ. Βισίλια (2015). Τα «περιβόλια» των αρχοντικών στον Κάμπο της Χίου. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 289-293. 223. Βλάχου Γ. και Μ. Παπαφωτίου (2015α). Μελέτη της βλαστικότητας των σπόρων του Asphodelus fistulosus L. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 443-446. 224. Βλάχου Γ. και Μ. Παπαφωτίου (2015β). Διερεύνηση του in vitro πολλαπλασιασμού της Anthyllis barba-jovis. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 488-491. 225. Βλάχου Γ., Μ. Παπαφωτίου και Κ. Μπερτσουκλής (2015). In vitro πολλαπλασιασμός της Calamintha nepeta. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕΟ, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 418-421. 226. Κανέλλου Η., Μ. Παπαφωτίου, Φ. Οικονόμου, Δ. Λύρα (2015). Η αυτοφυής βλάστηση των αρχαιολογικών χώρων: η περίπτωση της Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 382-385. 227. Κανέλλου Η., Μ. Παπαφωτίου, Φ. Οικονόμου, Δ. Λύρα (2015). Η αυτοφυής βλάστηση των αρχαιολογικών χώρων: η περίπτωση της Αρχαίας Μεσσήνης. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 378-381. 228. Κανέλλου Η., Μ. Παπαφωτίου, Φ. Οικονόμου, Δ. Λύρα (2015). Η αυτοφυής βλάστηση των αρχαιολογικών χώρων: η περίπτωση του Νεκρομαντείου Αχέρωντα. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 386-389. 229. Κανέλλου Η., Μ. Παπαφωτίου, Φ. Οικονόμου, Δ. Λύρα (2015). Η αυτοφυής βλάστηση των αρχαιολογικών χώρων: η περίπτωση της Χριστιανικής Αμφίπολης. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 390-393. 230. Κανέλλου Η., Μ. Παπαφωτίου, Φ. Οικονόμου, Δ. Λύρα, S. Knezevic, E. Κάρτσωνας, Ν. Ντούλας, Α. Παρασκευοπούλου, Π. Νεκτάριος, Α. Αλεξόπουλος,, Χ. Μουρούτογλου, Κ. Νηφάκος, Σ. Καρράς (2015). Εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης της βλάστησης σε αρχαιολογικούς χώρους: χρήση φλογίστρου – χλοοτάπητες αυτοφυών ποωδών. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 302-306. 231. Κάρτσωνας Ε., Α. Αλεξόπουλος, Σ. Καρράς, Κ. Νηφάκος και Μ. Παπαφωτίου (2015). In vitro πολλαπλασιασμός του Hypericum taygetum. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Α, 409-412. 232. Κάρτσωνας Ε., Α. Αλεξόπουλος, Σ. Καρράς, Ε. Ντάσκας, Κ. Κούτρας και Μ. Παπαφωτίου (2015). In vitro πολλαπλασιασμός του Origanum scabrum. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Α, 398-401. 233. Μαρτίνη Α.Ν. και Μ. Παπαφωτίου (2015α). In vitro πολλαπλασιασμός του Limoniastrum monopetalum L. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 491-494. 234. Μαρτίνη Α.Ν. και Μ. Παπαφωτίου (2015β). In vitro πολλαπλασιασμός του Teucrium capitatum L. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 422-425. 235. Μαρτίνη Α.Ν., Μ. Παπαφωτίου, Σ. Βέμμος, Π. Ταραντίλης και Κ. Φασσέας (2015). In vitro πολλαπλασιασμός του σπάνιου αυτοφυούς xMalosorbus florentina. Συσχέτιση με τα φαινολικά συστατικά και τη φυσιολογία –ανατομία των εκφύτων. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 317-322. 236. Μπερτσουκλής Κ.Φ., Μ. Παπαφωτίου και Κ. Μπινιάρη (2015). Φυλογενετικές σχέσεις των ελληνικών ειδών του γένους Arbutus. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 329-333. 237. Παπαθανάσης, Α.Χ., Ε.Ν. Καραματζόγλου, Α.Ε. Τσαγκαράκης, Μ. Παπαφωτίου και Γ.Θ. Παπαδούλης (2013). Επίδραση ρυθμιστών ανάπτυξης φυτών σε βιολογικά χαρακτηριστικά του Aphis nerii (Homoptera: Aphididae) και του Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). Ελληνική Εντομολογική Εταιρεία, 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, 22-25 Οκτ. 2013, Καβάλα. 238. Παπαφωτίου Μ., Α. Ακουμιανάκη, Α. Ν. Μαρτίνη και Γ. Βλάχου (2015). Πολλαπλασιασμός του Teucrium capitatum L. με σπόρο και μοσχεύματα. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 426-429. 239. Παπαφωτίου Μ., Γ. Βλάχου και Κ. Μπερτσουκλής (2015). In vitro πολλαπλασιασμός της Ballota acetabulosa. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 410-413. 240. Παπαφωτίου Μ, Δ. Γαλάνης και Λ. Τασούλα (2015). Διερεύνηση της καταλληλότητας της Lomelosia cretica L. για χρήση σε εκτατικού τύπου φυτοδώμα. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 402-405. 241. Παπαφωτίου M., Ρ. Κεφαλοπούλου και Λ. Τασούλα (2015). Μελέτη της ανάπτυξης του Asteriscus maritimus L. σε εκτατικού τύπου φυτοδώμα. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 406-409. 242. Παπαφωτίου Μ., D. A. N. Majumder, A. N. Μαρτίνη και Κ. Φ. Μπερτσουκλής (2015). Πολλαπλασιασμός του Atriplex halimus με μοσχεύματα βλαστού και ιστοκαλλιέργεια. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 447-450. 243. Παπαφωτίου Μ., Μ. Φουσκάκη και Λ. Τασούλα (2015). Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης του αυτοφυούς Atriplex halimus L. σε εκτατικού τύπου φυτοδώματα Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 398-401. 244. Τασούλα Λ., Μ. Παπαφωτίου (2015). Μελέτη της καταλληλότητας της Felicia amelloides L για χρήση σε εκτατικού τύπου φυτοδώματα της Αττικής. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 366-369. 245. Τασούλα Λ., Μ. Παπαφωτίου, Γ. Λιακόπουλος και Γ. Κάργας (2015). Η επίδραση της υδατικής καταπόνησης και του είδους του υποστρώματος στην ανάπτυξη και φυσιολογία του Convolvulus cneorum L. σε συνθήκες φυτοδώματος. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 463-466. 246. Τασούλα Λ., Μ. Παπαφωτίου και Γ. Λιακόπουλος (2015). Αξιολόγηση της φυσιολογίας και ανάπτυξης του Origanum dictamnus L σε διαφορετικά υποστρώματα, υπό την επίδραση υδατικής καταπόνησης, σε συνθήκες φυτοδώματος. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 312-315. 247. Τασούλα Λ., Μ. Παπαφωτίου, Γ. Λιακόπουλος και Γ. Κάργας (2015). Επίδραση του είδους του υποστρώματος και της υδατικής καταπόνησης στην ανάπτυξη και φυσιολογία του Sideritis athoa L. σε συνθήκες φυτοδώματος. Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15-18 Οκτωβρίου 2013, Καλαμάτα, τόμος 16Β, 480-483. 248. Αλεξόπουλος Α., Ε. Kάρτσωνας, Π. Τρυφωνόπουλος, Σ. Καρράς και Μ. Παπαφωτίου (2016). Επίδραση της θερμοκρασίας στην in vitro αναγγένηση του αυτοφυούς φαρμακευτικού φυτού Origanum scabrum. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 383-387. 249. Βλάχου, Γ., Μ. Παπαφωτίου, Α. Ακουμιανάκη και Κ.Φ. Μπερτσουκλής (2016). Πολλαπλασιασμός της Lomelosia hymettia με μοσχεύματα βλαστού. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 251-254. 250. Κανέλλου, H., M. Παπαφωτίου, S. Knezevic, Γ. Οικονόμου και Ν. Ντούλας (2016). Πειραματική εφαρμογή φλόγισης ως μέσο καταπολεμήσεως ζιζανίων σε αρχαιολογικούς χώρους. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 311-314. 251. Κανέλλου, H., M. Παπαφωτίου, Γ. Οικονόμου και Α. Παρασκευοπούλου (2016). Εγκατάσταση μίγματος αυτοφυών ποωδών φυτών, ως εδαφοκάλυψη, σε αρχαιολογικούς χώρους. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 320-323. 252. Κουτρή, Α., Μ. Παπαφωτίου και Ι. Μάσσας (2016). Επίδραση της θέσης καλλιέργειας και του είδους του υποστρώματος στην απορρόφηση βαρέων μετάλλων της ατμόσφαιρας από φυτά φασκόμηλου. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 302-306. 253. Μαρτίνη, Α. Ν. και Μ. Παπαφωτίου (2016α). Ιn vitroβλαστικότητα σπόρων και εγκατάσταση καλλιέργειας της Thymelaea hirsuta (L.) Endl. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 245-250. 254. Μαρτίνη A.N. και Μ. Παπαφωτίου (2016β). Επίδραση της φυσιολογίας του εκφύτου και των φυτορυθμιστικών ουσιών στον in vitro πολλαπλασιασμό της Anthyllis hermanniae L. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 209-214. 255. Μαρτίνη, A.N., Α. Ακουμιανάκη και Μ. Παπαφωτίου (2016). Επίδραση εποχής και χειρισμών στη ριζοβολία μοσχευμάτων της Anthyllis hermanniae L. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 255-259. 256. Μέλλος, Κ. και Μ. Παπαφωτίου (2016). Συνεργιστική δράση υδάτινης καταπόνησης, είδους και βάθους υποστρώματος στην ανάπτυξη του φυτικού είδους Santolina chamaecyparissus σε αστικό φυτοδώμα. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 360-363. 257. Μέλλος, Κ. και Μ. Παπαφωτίου (2016). Συνεργιστική δράση υδάτινης καταπόνησης, είδους και βάθους υποστρώματος στην ανάπτυξη του φυτικού είδους και είδους αποστράγγισης στην ανάπτυξη του Convolvulus cneorum σε αστικό φυτοδώμα. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 324-327. 258. Μπερτσουκλής K.Φ. και Μ. Παπαφωτίου (2016). Επίδραση των κυτοκινινών στον in vitro πολλαπλασιασμό του Arbutus unedo L. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 260-265. 259. Παπαφωτίου,Μ., Κ. Μέλλος και Ι. Χατζηπαυλίδης (2016). Συνεργιστική δράση κομπόστας πράσινων απορριμμάτων και λίπανσης στην ανάπτυξη του Ficus benjamina. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 279-282. 260. Παπαγιάννη, Α., Μ. Παπαφωτίου και Κ.Φ. Μπερτσουκλής (2016α). In vitro Πολλαπλασιασμός της Lippia citriodora Kunth. – Επίδραση κυτοκινινών στη βλαστογένεση. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 270-275. 261. Παπαγιάννη, Α., Μ. Παπαφωτίου και Κ.Φ. Μπερτσουκλής (2016β). Διερεύνηση του μικροπολλαπλασιασμού του Arbutus unedo var. rubra. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 266-269. 262. Παπαφωτίου, Μ., Α. Κουτρή και Ι. Μάσσας (2016). Διερεύνηση της επίδρασης του είδους του υποστρώματος και της θέσης καλλιέργειας στην απορρόφηση βαρέων μετάλλων της ατμόσφαιρας από φυτά ρίγανης. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 352-356. 263. Τασούλα, Λ., Μ. Παπαφωτίου, Δ. Γαλάνης και Γ. Λιακόπουλος (2016). Διετής αξιολόγηση της ανάπτυξης και φυσιολογίας της Lomelosia cretica L. σε διαφορετικά υποστρώματα, υπό την επίδραση υδατικής καταπόνησης σε εκτατικό φυτοδώμα. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 339-342. 264. Τασούλα, Λ., Μ. Παπαφωτίου, Ρ. Κεφαλοπούλου και Γ. Λιακόπουλος (2016). Επίδραση του είδους του υποστρώματος και της υδατικής καταπόνησης στην ανάπτυξη και φυσιολογία του Asteriscus maritimus L. σε εκτατικό φυτοδώμα. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 364-367. 265. Τασούλα, Λ., Μ. Παπαφωτίου, Μ. Φουσκάκη και Γ. Λιακόπουλος (2016). Η επίδραση της υδατικής καταπόνησης και του είδους του υποστρώματος στην ανάπτυξη και φυσιολογία του Atriplex halimus L., σε εκτατικό φυτοδώμα. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 368-372. 266. Τρίγκα, Μ. και Μ. Παπαφωτίου (2016). Διερεύνηση του in vitro πολλαπλασιασμού της Anthyllis barba-jovis L. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 215-219. 267. Τρίγκα, Μ., Μ. Παπαφωτίου και Γ. Βλάχου (2016). Διερεύνηση της βλαστικότητας του σπόρου της Anthyllis barba-jovis L. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2016, Τόμος 17(Β), 240-245. 268. Βλάχου, Γ., Κ.Φ. Μπερτσουκλής και Μ. Παπαφωτίου (2019). Πολλαπλασιασμός του Globularia alypum με μοσχεύματα βλαστού. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 269. Βλάχου, Γ., Μ. Παπαφωτίου και Κ.Φ. Μπερτσουκλής (2019). Πολλαπλασιασμός των Calamintha nepeta και C. cretica με μοσχεύματα βλαστού και μελέτη της βλαστικότητας των σπόρων. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 270. Βλάχου, Γ., Μ. Παπαφωτίου, Δ. Δαφερέρα και Π. Ταραντίλης (2019). Εποχική διακύμανση της χημικής σύστασης αιθερίου ελαίου σε φυτά Calamintha cretica εντός και εκτός θερμοκηπίου. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 271. Βλάχου, Γ., Μ. Παπαφωτίου, Δ. Δαφερέρα και Π. Ταραντίλης (2019). Εποχική διακύμανση της χημικής σύστασης αιθερίου ελαίου σε φυτά Calamintha nepeta εντός και εκτός θερμοκηπίου. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 272. Μαρτίνη, Α.Ν. και Μ. Παπαφωτίου (2019). Διερεύνηση του μικροπολλαπλασιασμού των μεσογειακών ξηρόφυτων Thymelaea hirsuta και Thymelaea tartonraira ssp. Tartonraira. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 273. Μαρτίνη, Α.Ν., Μ. Παπαφωτίου και Κ. Ευαγγελόπουλος (2019). Επίδραση τύπου και βάθους υποστρώματος καθώς και θέσης καλλιέργειας στην ανάπτυξη του κρίταμου σε εκτατικού τύπου αστικό μεσογειακό-φυτοδώμα. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 274. Παπαγιάννη, Α., Μ. Παπαφωτίου και Κ.Φ. Μπερτσουκλής (2019). In vitro πολλαπλασιασμός του Arbutus unedo var. rubra. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 2019, 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 275. Παπαγιάννη, Α., Μ. Παπαφωτίου, Π. Ταραντίλης και Κ.Φ. Μπερτσουκλής (2019). Εποχική διακύμανση της περιεκτικότητας σε ολικά φαινολικα των ειδών Αrbutus της Ελλάδας. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 276. Παπαφωτίου, Μ., Α. Ακουμιανάκη – Ιωαννίδου, Α. Παρασκευοπούλου, Α-Μ. Βισίλια, Π. Νεκτάριος, Γ. Ελευθεράκη, Ρ-M. Ανδρεοπούλου και Δ. Γαλάνης (2019). Ιερά Οδός/Ανάδειξη του ιστορικού άξονα Κεραμεικός – Ελευσίνα. Μελέτη περίπτωσης: Αφαία Σκαραμαγκά. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 277. Παπαφωτίου, Μ., Α. Ακουμιανάκη – Ιωαννίδου, Α.Τ. Παρασκευοπούλου, Α-Μ. Βισίλια, Π. Νεκτάριος, Α. Ζώτου, Ν. Γαλιάτσου, Χ. Λιόντου (2019). Ιερά Οδός/Ανάδειξη του ιστορικού άξονα Κεραμεικός – Ελευσίνα. Μελέτη περίπτωσης: Η αρχή και το τέλος της διαδρομής. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 278. Παπαφωτίου, Μ., Α. Ακουμιανάκη – Ιωαννίδου, Α.Τ. Παρασκευοπούλου, Α-Μ. Βισίλια, Π. Νεκτάριος, Τ. Ματά, Χ. Μπαλτατζή και Ν. Παπαλυμπέρη (2019). Ιερά Οδός/Ανάδειξη του ιστορικού άξονα Κεραμεικός – Ελευσίνα. Μελέτη περίπτωσης: Κεραμεικός. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 279. Παπαφωτίου, Μ., Η. Κανέλλου1 και Γ. Οικονόμου (2019). Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και διαχείριση της βλάστησης αρχαιολογικών χώρων με στόχο την προστασία των μνημείων και την ανάδειξη του ιστορικού τοπίου. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 280. Παπαφωτίου, Μ., Η. Κανέλλου, G. Marco Martinez και Α. Πετροχείλου (2019). σχεδιαστική πρόταση ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μεσσήνης με τη χρήση αυτοφυών φυτικών ειδών. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 281. Παπαφωτίου, Μ., Η. Κανέλλου, G. Marco Martinez και Α. Πετροχείλου (2019). Σχεδιαστική πρόταση βελτίωσης της λειτουργικότητας και της αισθητικής του αρχαιολογικού χώρου Κολώνα Αίγινας με τη χρήση αυτοφυών φυτικών ειδών. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 282. Παπαφωτίου, Μ., Η. Κανέλλου, G. Marco Martinez, Α. Πετροχείλου (2019). Πρόταση ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της παλαιοχριστιανικής Αμφίπολης με τη χρήση θαμνωδών μεσογειακών ειδών. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 283. Παπαφωτίου, Μ., Χ. Κοκοτσάκης1, Α. Καβαδία και Κ. Οιχαλιώτης (2019). Διερεύνηση της επίδρασης μυκορριζών και υποστρωμάτων στην ανάπτυξη του Gardenia jasminoides. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 284. Παπαφωτίου, M. και Μ. Μανιάτη (2019). Διερεύνηση του μικροπολλαπλασιασμού του Phytolacca dioica. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 285. Παπαφωτίου, Μ., Α. Σκαράκη, Γ.Ν. Μπαλωτής (2019). Μελέτη ανάπλασης του κήπου της εξοχικής κατοικίας του Ανδρέα Συγγρού στο κτήμα Αναβρύτων (κτήμα Συγγρού). 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 286. Τασούλα, Λ., Μ. Παπαφωτίου και Γ. Λιακόπουλος (2019). Επίδραση υδατικής καταπόνησης και είδους υποστρώματος σε φυσιολογικές παραμέτρους του Sideritis athoa σε εκστατικού τύπου φυτοδώμα. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 287. Τασούλα, Λ., Μ. Παπαφωτίου και Γ. Λιακόπουλος (2019). Διακυμάνσεις φυσιολογικών παραμέτρων των Convolvulus cneorum και Origanum dictamnus υπό την επίδραση υδατικής καταπόνησης και διαφορετικού υποστρώματος σε εκστατικού τύπου φυτοδώμα. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 288. Τρίγκα, Μ. και Μ. Παπαφωτίου (2019). Διερεύνηση του in vitro πολλαπλασιασμού του Anthyllis barba-jovis L. από νεανικά φυτά 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, 289. Τρίγκα, Μ., Μ. Παπαφωτίου και Γ. Βλάχου (2019). Διερεύνηση της βλαστικότητας του σπόρου του Anthyllis barba-jovis. 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 16-20 Οκτ. 2017, Θεσσαλονίκη, Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της ΕΕΕΟ, Κεφάλαια σε Βιβλία 290. Schwabe W.W. and M. Papafotiou (1987). Inhibition of flowering - Effects in the leaf and on translocation of the stimulus. In: «Manipulation of flowering», J.G. Atherton (ed.), Butterworth, London, 351-359. Εκλαϊκευμένα Περιοδικά 291. Παπαφωτίου Μ. (1992). Ανθοκομία στο θερμοκήπιο - Καλλιέργεια της Καλανγχόης. Γεωργική Τεχνολογία, 10, 57-58. 292. Παπαφωτίου Μ. (1994). Λίπανση της Τριανταφυλλιάς. Στο «Αφιέρωμα: Λίπανση, θρέψη», Γεωργική Τεχνολογία, 1, 232-234. 293. Παπαφωτίου Μ. (2000β). Xρήση κομποστοποιημένων υπολειμμάτων εκκοκκισμού βάμβακος και ελαιουργίας καθώς και φλοιών ρυζιού στην καλλιέργεια διαφόρων ανθοκομικών φυτών. Γεωργία-Κτηνοτροφία, 5, 67-71. Ηλεκτρονικά Περιοδικά 294. Παπαφωτίου Μ. et al., 2018. Η συμβολή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην πρόσκληση του Δήμου Αθηναίων για «Αναζωογόνηση» του Λόφου του Λυκαβηττού. Archisearch, 06 Dec. 2018. https://www.archisearch.gr/landscape/lykabettus-hill-program-geoponiko-p... Τεύχη Περιλήψεων Διεθνών Συνεδρίων 295. Antonatos S., G. Papadoulis, N. Emmanouel and M. Papafotiou (2003). Gynaikothrips ficorum Marschal (Thysanoptera: Phaeothripidae) and its natural enemies on Ficus microcarpa in Greece. In: “Second International Symposium on Plant Health in Urban Horticulture”, 27-29 Aug. 2003 Berlin, Germany, H. Balder, K. Strauch and G.F. Backhaus (Eds), Abstract, pp. 225. 296. Bertsouklis K.F., M. Papafotiou and K. Biniari (2007). Genetic studies of Arbutus sp. by morphological characteristics and random amplified polymorphic DNA markers. VI international Symposium on New Floricultural Crops, Madeira, 11-15 June 2007, Abstract, pp. 72. 297. Papafotiou M., I. Kanellou and G. Economou (2007). Vegetation management in the archaeological site of Eleusis. International conference on “Novel and Sustainable Weed Management in Arid and Semi-Arid Agro-Ecosystems”, October 7-12, 2007, The Hebrew University of Jerusalem, Rebovot, Israel, Abstract (ανάρτηση στο διαδίκτυο). 298. Economou G., M. Papafotiou and E. Kanellou (2008). Innovating practices for vegetation management in the historic sites. Proceedings, 5th International Weed Science Congress: Weeds - local problems/global challenge, Vancouver, British Columbia, Canada, June 23-27, 2008, Abstract, pp. 166. 299. Bertsouklis K.F. and M. Papafotiou (2009). Phyllogenetic analysis of Arbutus spp. by morphological characteristics and molecular markers. 23rd Eucarpia Symposium-“Colourful Breeding and Genetics”, 31 Aug. - 4 Sept. 2009, Leiden, The Netherlands, Abstract, pp. 83. 300. Economou G., M. Papafotiou and E. Kanellou (2009). The invasion of weeds in the archaeological sites and innovated methods for their control. European Weed Research Society – Proceedings, 8th Workshop on “Physical and Cultural Methods on Weed control.”, 9-11 March 2009, Instituto Agronomico Mediterraneo De Zaragoza, Zaragoza, Spain, Abstract, pp. 13, (invited presentation). 301. Bertsouklis K.F. and M. Papafotiou (2012). Comparative Studies on Seed Germination of the three Arbutus species Found in Greece. 2nd ISHS Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone, 1-4 July 2012, Ghent, Belgium, Abstract, pp. 134. 302. Papafotiou Μ., Μ. Trigka and Κ.F. Bertsouklis (2012a). In Vitro Propagation of Arbutus andrachne L. from Seedling Tissues. 2nd ISHS Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone, 1-4 July 2012, Ghent, Belgium, Abstract, pp. 133. 303. Papafotiou Μ., Μ. Trigka and Κ.F. Bertsouklis (2012b). In Vitro Propagation of Arbutus unedo L. from Seedling Tissues. 2nd ISHS Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone, 1-4 July 2012, Ghent, Belgium, Abstract, pp. 134. 304. Papafotiou M., G. Economou, E. Kanellou et al (2012). Integrated management of vegetation at archaeological sites to protect monuments and enhance the historical landscape - Thalis project. 6th International Weed Science Congress, 17-22 June 2012, Hangtzou, China. 305. Economou G, M. Papafotiou and E. Kanellou (2012). The undesired vegetation in archaeological sites. Integrated management in respect to historic landscape. Proceeding of the 6th International Weed Science Congress, 17-22 June 2012, Hangtzou, China, Abstract pp. 58 (invited presentation - G. Economou). 306. Kanellou E., M. Papafotiou, F. Economou and D. Lyra (2013) Weed significance in archaeological sites. Proceedings, 16th EWRS Symposium, 24-27 June 2013, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey, Abstract pp. 171. 307. Papafotiou M. et al. (2013). The vegetation in archaeological sites. An approach of integrated weed management to protect the historical landscape - Thalis project. Joint Workshop of the EWRS working groups: Novel and Sustainable Weed Management in Arid and Semi Arid Agroecosysems and Weed Mapping, 29/9-3/10 2013, MAICH, Chania, Crete, Abstract (accepted). 308. Tsagkarakis, A.E., E. Karamatzoglou, A. Papathanassis, M. Papafotiou, and G.T. Papadoulis (2013). Application of plant growth regulators affects survival and fitness of the oleander aphid, Aphis nerii (Homoptera: Aphididae), and the citrus mealybug, Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). Entomological Society of America Annual Meeting, 10-13 Nov. 2013, Austin, TX, USA. Τεύχη Περιλήψεων Εθνικών Συνεδρίων 309. Μπερτσουκλής Κ., Μ. Παπαφωτίου και Ι. Χρονόπουλος (2004β). Γενετική μελέτη του γένους Arbutus με τη χρήση μοριακών σημαντών. 10o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αθήνα 24-26 Νοεμ. 2004, Περίληψη, p. 135. 310. Κανέλλου Η., Μ. Παπαφωτίου, Φ. Οικονόμου και Δ. Λύρα (2012). Οι αρχαιολογικοί χώροι ως πηγή βιοποικιλότητας. Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών, 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 10-12 Οκτωβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, Περίληψη, p.111. 311. Κουτρή, Α. και Μ. Παπαφωτίου (2015). Επίδραση του είδους του υποστρώματος και της θέσης καλλιέργειας στην ανάπτυξη του φασκόμηλου. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Περίληψη, p. 312. Κουτρή, Α. και Μ. Παπαφωτίου (2015). Διερεύνηση της επίδρασης του είδους του υποστρώματος και της θέσης καλλιέργειας στην ανάπτυξη της ρίγανης. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Περίληψη, p. 313. Βλάχου, Γ. και Μ. Παπαφωτίου (2015). Επίδραση του είδους και της συγκέντρωσης της κυτοκινίνης στον in vitro Πολλαπλασιασμό της Calamintha cretica L. 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 28-30 Σεπτεμβρίου 2015, Βόλος, Περίληψη, p. . 314. Αδάμη, I. και Μ. Παπαφωτίου. Επίδραση του είδους του υποστρώματος και της συχνότητας άρδευσης στην ανάπτυξη σε φυτοδώμα του φιλικού προς επικονιαστές Thymus citriodorus. 29ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα. 315. Βλάχου, G., Α.Ν. Μαρτίνη, Ε. Δαριώτης και Μ. Παπαφωτίου (2019). Συγκριτική αξιολόγηση της βλαστικότητας σπόρων πέντε αυτοφυών ειδών φασκόμηλου (Salvia sp.). 29ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα. 316. Βλάχου, Γ., Μαρτίνη Α. Ν., Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου Α. και Παπαφωτίου Μ. (2019). Εποχική διακύμανση της ριζοβολίας μοσχευμάτων του Ballota acetabulosa (L.) Beth.. 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα. 317. Βλάχου, Γ., Μ. Τρίγκα και Μ. Παπαφωτίου (2019). Αντιμετώπιση της υπερενυδάτωσης στην in vitro καλλιέργεια της Αnthyllis barba-jovis l. 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα. 318. Μανιάτη, Μ. και Μ. Παπαφωτίου (2019). Διερεύνηση της in vitro ριζοβολίας και του ex vitro εγκλιματισμού του Pittosporum angustifolium. 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα. 319. Μανιάτη, Μ. και Μ. Παπαφωτίου (2019). Διερεύνηση της in vitro βλαστογένεσης του Pittosporum angustifolium. 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα. 320. Μαρτίνη, Α.Ν., Κ. Μπερτσουκλής, Γ. Βλάχου, Ε. Δαριώτης και Μ. Παπαφωτίου (2019). Επίδραση τύπου υποστρώματος και θέσης καλλιέργειας στον αστικό ιστό στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια χρήσης εδώδιμων ιστών του δίκταμου. 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα. 321. Μαρτίνη, Α.Ν., Κ. Μπερτσουκλής, Γ. Βλάχου, Ε. Δαριώτης και Μ. Παπαφωτίου (2019). Συγκριτική αξιολόγηση της ριζοβολίας μοσχευμάτων πέντε αυτοφυών ειδών φασκόμηλου (salvia sp.). 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα. 322. Μπερτσουκλής, Κ., Χ. Δαβέτα, Ι. Δασκαλάκης, Κ. Μπινιάρη και Μ. Παπαφωτίου 92019). Διερεύνηση της θρεπτικής και φαρμακευτικής αξίας ειδών του γένους Arbutus. 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα. 323. Μπερτσουκλής, Κ., Μαρτίνη, Γ. Βλάχου, Λ. Δαριώτης, Μ. Παπαφωτίου. Ανάδειξη μορφολογικών και μορφομετρικών χαρακτήρων για διάκριση βιοτύπων του είδους Salvia fruticosa mill. (2019). 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα. 324. Παπαφωτίου, Μ., Χ. Μπαρμπάνη, Γ. Βλάχου και Κ. Μπερτσουκλής 92019). In vitro καλλιέργεια της Calamintha cretica σε στερεό και υγρό υπόστρωμα. 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα. 325. Παπαφωτίου, Μ., Χ. Μπαρμπάνη, Γ. Βλάχου και Κ. Μπερτσουκλής (2019). Σύγκριση υγρής στερεής καλλιέργειας in vitro για τον πολλαπλασιασμό της Calamintha nepeta. 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα. 326. Παπαφωτίου, M., A. Παρασκευοπούλου, A. Ακουμιανάκη, Β. Μυροφορίδου, Χ. Ανδρεοπούλου, Μ. Γαλάτη, Κ. Χούντας, A-M. Βισίλια, Ι. Κόντος, Φ. Χρηστάρα-Παπαγεωργίου, Φ. Πορφυράκη, Δ. Γόγολος, Ε. Παπακωνσταντίνου (2019). Λυκαβηττός – ανάλυση τοπίου και ανάπτυξη στρατηγικής για την ανάδειξη της ταυτότητας του λόφου. 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα. 327. Παπαφωτίου, Μ. και Δ. Τσιάμα (2019). Διερεύνηση του μικροπολλαπλασιασμού του αλόφυτου Atriplex halimus. 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα. 328. Τσιάμα, Δ. και Μ. Παπαφωτίου (2019). Διερεύνηση της in vitro καλλιέργειας σε υγρό υπόστρωμα και του προβλήματος της υπερενυδατωσης στο ειδος Βallota acetabulosa. 15 - 18 Οκτωβρίου 2019, Πάτρα. Εισηγήσεις σε Ημερίδες 329. Παπαφωτίου Μ. (2000α). Xρήση κομποστοποιημένων υπολειμμάτων εκκοκκισμού βάμβακος και ελαιουργίας καθώς και φλοιών ρυζιού στην καλλιέργεια διαφόρων ανθοκομικών φυτών. Προσκεκλημένη Ομιλία, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανθοκομίας, 24-26 Μαΐου 2000, Βόλος, τεύχος περιλήψεων, σελ.12. 330. Παπαφωτίου Μ. (2003). Σχέση ποιότητας φυτευτικού υλικού και ανθοκομικών προϊόντων. Προσκεκλημένη ομιλία, ημερίδα: «Πολλαπλασιαστικό Υλικό Παραγόμενο Αγενώς στα Οπωροκηπευτικά Φυτά», Ηellexpo, 31 Ιαν. 2003, Θεσσαλονίκη. 331. Παπαφωτίου Μ. (2008). Η βλάστηση ως μέσο αντιθορυβικής προστασίας. Προσκεκλημένη ομιλία, ημερίδα: «Τεχνολογίες Πρασίνου στις Γκρίζες Πολιτικές – Ανάπτυξη Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου», 3 Ιουλίου 2008, Γ.Π.Α. 332. Παπαφωτίου Μ. (2011α). Η διαχείριση των δένδρων στο αστικό περιβάλλον. Προσκεκλημένη ομιλία, ημερίδα: «Ο ρόλος των δένδρων στο αστικό περιβάλλον», 2 Μαρτίου 2011, Δήμος Κορυδαλλού. 333. Παπαφωτίου Μ. (2011β). Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ - Ολοκληρωμένη διαχείριση της βλάστησης αρχαιολογικών χώρων για την προστασία του μνημείου και την ανάδειξη του ιστορικού τοπίου. Προσκεκλημένη ομιλία, ΕΣΠΑ 2007-2013: Καινοτόμες δράσεις στο Γ.Π.Α., 29 Νοεμ. 2011, Γ.Π.Α. 334. Παπαφωτίου Μ. (2012α). Αειφορικός σχεδιασμός και διαχείριση αστικού πρασίνου. Προσκεκλημένη ομιλία, 2ο Σεμινάριο ΣΤ΄ Κύκλου Ομιλιών-Συζητήσεων του Ομίλου Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΑ), έτους 2012, 22 Φεβρουαρίου 2012, Δήμος Ηλιούπολης. 335. Παπαφωτίου Μ. (2012β). Αειφορικός σχεδιασμός και διαχείριση αστικού πρασίνου. Προσκεκλημένη ομιλία, Η Ημέρα της Μαγείας των Φυτών - Ο Ρόλος των Φυτών στην Ευημερία μας, 18 Μαΐου 2012, Γ.Π.Α. 336. Παπαφωτίου Μ. (2014). Historic Gardens in Greece. 10th European Art of Garden show, scientific conference on “Mediterranean gardens and plants”, 30 May – 1 June 2014, Fehérvárcsurgó, Hungary. Invited speaker. 337. Παπαφωτίου Μ. (2018). «Ανάλυση τοπίου του λόφου του Λυκαβηττού και ανάπτυξη στρατηγικής για την ανάδειξη της ταυτότητας αυτού και την αειφορική διαχείρισή του». Δήμος Αθηναίων, Ωδείο Αθηνών. 338. Παπαφωτίου Μ. (2019). «Λυκαβηττός-τοπόσημο αναφοράς, πνεύμονας πρασίνου και κοιτίδα βιοποικιλότητας», «ΘεΑθήναι», Ένα αφιέρωμα στην Αθήνα. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), 21-23 Ιουνίου, Ιστορικό Αρχείο του ΠΙΟΠ, Ταύρος, Αθήνα. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις 339. Παπαφωτίου Μ. (1996α). Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών Ι. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. Βοήθημα φοιτητών του 7ου Εξαμήνου των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής και Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, στα πλαίσια της θεωρίας του μαθήματος ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ Ι, σελ. 99. 340. Παπαφωτίου Μ. (1996β). Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών ΙΙ. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. Βοήθημα φοιτητών του 9ου Εξαμήνου Φυτικής Παραγωγής, των Κατευθύνσεων Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Κηπευτικών Καλλιεργειών, στα πλαίσια της θεωρίας του μαθήματος ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΙΙ, σελ. 82.