Αρχική
Εικόνα: Μαρία Παπαφωτίου

Μαρία Παπαφωτίου

Καθηγητής
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2105294555
2105294553
mpapaf@aua.gr
PAPAFOTIOU Maria_May_2016.pdf, Παπαφωτίου Μαρία_ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-16.06.19.doc
Τίτλος Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό/Επιλογής
Κατασκευές και Διαχείριση Θερμοκηπίων Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Σχεδιασμός Τοπίου Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ανθοκομία (Καλλιέργειες αιχμής-νέες τεχνολογίες-ιστοκαλλιέργεια) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Πολλαπλασιασμός Κηπευτικών και Ανθοκομικών Φυτών Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Φωτοπεριοδισμός και φυσιολογία άνθησης και καταπονήσεων Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αρχιτεκτονική Τοπίου Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΙΙ Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Ειδικά Θέματα Λαχανοκομίας - Ανθοκομίας Μεταπτυχιακό Επιλογής
Ανθοκομία (Αρχές και βασικές καλλιέργειες) Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Κατασκευές και Διαχείριση Θερμοκηπίων Μεταπτυχιακό Επιλογής

2015                   "Μελέτη φυτοτεχνικών διαμορφώσεων στην περιοχή του προβλήτα Ι – ΣΕΜΠΟ του ΟΛΠ ΑΕ με στόχο την αναβάθμιση του περιβάλλοντος". Χρηματοδότης: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς. Επιστημονικός υπεύθυνος.

2012-2015          ΘΑΛΗΣ - «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βλάστησης σε Αρχαιολογικούς Χώρους για την Προστασία του Μνημείου και Ανάδειξη του Ιστορικού Τοπίου». ΕΣΠΑ. Επιστημονικός υπεύθυνος.

2012-2015          Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας 2012-2014 - «Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία για την Επιλογή και Σύσταση Υποστρωμάτων και Φυτικών Συνθέσεων για Φυτοδώματα». ΕΣΠΑ. Επιστημονικός συνεργάτης.

2012-2015          Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα – «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών». ΕΣΠΑ. Επιστημονικός συνεργάτης.

2012-2015          ΑΤΛΑΣ-Πρακτική Άσκηση Προπτυχιακών φοιτητών Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ. Επιστημονικός συνεργάτης.

2013-2015          LEONARDO DA VINCI – «Urban Greening Systems for the Mediterranean Region». ΕU. Επιστημονικός συνεργάτης.  

2012-2015          COST FA1203-SMARTER - Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe. Χρηματοδότης ΕΕΕΟ. Επιστημονικός συνεργάτης.

2009-2010          «Σχεδιασμός της Συντήρησης του Πεδίου του Άρεως και του Αττικού Άλσους». Χρηματοδότης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς. Επιστημονικός υπεύθυνος.

2009-2010          «Ανάπλαση και Βελτίωση του Αστικού και Περιαστικού Τοπίου του Δήμου Νεάπολης, Λασιθίου». Χρηματοδότης: Δήμος Νεάπολης. Επιστημονικός συνεργάτης.

2009-2011          «Διαχείριση Πράσινων Απορριμμάτων Γ.Π.Α.». Χρηματοδότης Γ.Π.Α. Επιστημονικός συνεργάτης.

2008-2010          «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γεωπόνων Πυρόπληκτων Περιοχών»: Χρηματοδότης: Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση. Επιστημονικός συνεργάτης.

2007-2008          «Μελέτη Φυτοτεχνικών Διαμορφώσεων για το Σύνολο της Λιμενικής Ζώνης Αρμοδιότητας ΟΛΠ ΑΕ». Χρηματοδότης: Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς. Επιστημονικός υπεύθυνος.

2006-2009          «Προσδιορισμός Φυσικοχημικών Παραμέτρων και Ποιοτικής Σύστασης Απορριμμάτων Λεκανοπεδίου Αττικής». Χρηματοδότης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Επιστημονικός συνεργάτης.

2004-2007          «Αξιοποίηση της Ντόπιας Τριανταφυλλιάς του Αγρού μέσω Διασταυρώσεων με Υβρίδια τσαγιού, με Στόχο την Προσπάθεια Μεταφοράς του Αρώματος». Χρηματοδότης: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. Επιστημονικός συνεργάτης.

2004-2006          «Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών του Γ.Π.Α.». ΕΠΕΑΕΚ.

2004-2006          «Αναμόρφωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών». ΕΠΕΑΕΚ.

2003-2007          Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ «Ηράκλειτος» με τίτλο «Διερεύνηση της επίδρασης της φυσιολογίας του εκφύτου, του υποστρώματος και των συνθηκών περιβάλλοντος στην οργανογένεση και τον εγκλιματισμό του Quercus euboica». Επιστημονικός υπεύθυνος.

2003                   Πρόγραμμα από το Υπουργείο Πολιτισμού, Γενική Διεύθυνση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Πολιτιστικής Κίνησης, Τμήμα Συνεδρίων, για την ενίσχυση του Διεθνούς Συνεδρίου “ 1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields”.

2002-2005          «Εφαρμογή και αξιοποίηση τεχνολογιών, μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χωματερών και Χ.Υ.Τ.Α.». Εννιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων. Επιστημονικός συνεργάτης.

2002-04             «Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης υποπροϊόντων επεξεργασίας ελαιοτριβείων ως εδαφοβελτιωτικού για την εγκατάσταση και καλλιέργεια χλοοταπήτων». Χρηματοδότης: Τοπιοκατασκευή ΕΠΕ. Επιστημονικός συνεργάτης.

2000-02             «Διαδικτυακή συνεργασία ερευνητικών και παραγωγικών φορέων για την ανάπτυξη της Γεωργικής Βιοτεχνολογίας» (AGROBIONET). Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ. Μέλος του Δικτύου.

1994-97             «Δίκτυο συνεργασίας εργαστηρίων και φορέων έρευνας και παραγωγής στη Γεωργική Βιοτεχνολογία». ΕΠΕΤ ΙΙ. Χρηματοδότης: ΓΓΕΤ. Μέλος του Δικτύου.

1990-91             «Ανθεκτικότητα, καταλληλότητα καλλωπιστικών φυτών στις περιβαλλοντικές συνθήκες της Αττικής». Χρηματοδότης: Οργανισμός Αθήνας. Επιστημονικός συνεργάτης.

1990-91             «Biotechnology application for plant regeneration, identification and certification aiming at the production of healthy propagation material and the industrial utilisation of certain aromatic plants». ÉCLAIR. Χρηματοδότης: Ε.Ε. Επιστημονικός υπεύθυνος.

 

 1. Papafotiou M. and W.W. Schwabe (1990). Studies on the long-day inhibition of flowering in Xanthium and Kalanchoe. Physiologia Plantarum, 80, 177-184.
 2. Chronopoulos J., A. Chronopoulou-Sereli und M. Papafotiou (1996). Die Anpassungfähigkeit von Ziergehölzen im Urbanen Bereich Athens (The capability of adaptation of woody ornamental plants to the urban environment of Athens). Gartenbauwissenschaft, 61(4), 197-200.
 3. Papafotiou M., E. Garavelos, C. Antonopoulos and J. Chronopoulos (2000). Studies on growth manipulation of Euphorbia characias L. Acta Horticulturae, 541, 201 206.
 4. Papafotiou M., E. Garavelos and J. Chronopoulos (2000). Effect of growing medium and fertilization on growth habit and colour of Lavandula stoechas L. Acta Horticulturae, 541, 349-351.
 5. Papafotiou M., N. Triandaphyllou and J. Chronopoulos (2000). Studies on propagation of species of the xerophytic vegetation of Greece with potential floricultural use. Acta Horticulturae, 541, 269-272.
 6. Papafotiοu M., V. Asimakopoulou, P. Kouvari, I. Kovaeou, M. Phsyhalou, I. Lytra and G. Kargas (2001). Cotton gin trash compost as growing medium ingredient for the production of pot ornamentals. Gartenbauwissenschaft, 66(5), 229-232.
 7. Papafotiou M., G. N. Balotis, P. T. Louka and J. Chronopoulos (2001). In vitro plant regeneration of Mammillaria elongata normal and cristate forms. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 65(2), 163-167.
 8. Papafotiou M., J. Chronopoulos, G. Kargas, M. Voreakou, N. Leodaritis, Ou. Lagogiani and S. Gazi (2001). Cotton gin trash compost and rice hulls as growing medium components for ornamentals. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 76(4), 431-435.
 9. Balotis G. and M. Papafotiou (2003). Micropropagation and stability of Euphorbia pugniformis cristate form. Acta Horticulturae, 616, 471-474.
 10. Bertsouklis K., M. Papafotiou and G. Balotis (2003). Effect of medium on in vitro growth and ex vitro establishment of Globularia alypum. Acta Horticulturae, 616, 177-180.
 11. Papafotiοu M. and M. Rappou (2003). Effect of leaflets and cold storage on acclimatization of Lilium chalcedonicum bulblets regenerated in vitro. Acta Horticulturae, 616, 163-167.
 12. Pateli P., M. Papafotiou and J. Chronopoulos (2003). Influence of in vitro culture medium on Epidendrum radicans seed germination and seedling growth and ex vitro establishment. Acta Horticulturae, 616, 189-192.
 13. Ntoulas N., P. Tsiotsiopoulou, P.A. Nektarios, M. Papafotiou and I. Chronopoulos (2004). Olive mill waste compost evaluation as a soil amendment for turfgrass culture. Acta Horticulturae, 661, 71-76.
 14. Papafotiou M., J. Chronopoulos, A. Tsiotsios, K. Mouzakis and G. Balotis (2004). The impact of design on traffic noise control. Acta Horticulturae, 643, 277-279.
 15. Papafotiou Μ., M. Phsyhalou, G. Kargas, I. Chatzipavlidis and J. Chronopoulos (2004). Olive-mill wastes compost as growing medium component for the production of poinsettia. Scientia Horticulturae, 102(2), 167-175.
 16. Pateli P., M. Papafotiou and J. Chronopoulos (2004). Comparative effects of four plant growth retardants on growth of Epidendrum radicans. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 79(2), 303-307.
 17. Papafotiou M., G. Kargas and I. Lytra (2005). Olive-mill Waste Compost as a Growth Medium Component for Foliage Potted Plants. HortScience, 40(6), 1746-1750.
 18. Lykas Ch., D. Petsani, M. Papafotiou and C. Kittas (2006). Effect of a red to far red filtering plastic film on growth of gardenia (Gardenia jasminoides). Acta Horticulturae, 711, 399-404.
 19. Kartsonas E. and M. Papafotiou (2007). Mother plant age and seasonal influence on in vitro propagation of Quercus euboica Pap., an endemic, rare and endangered oak species of Greece. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 90(1), 111-116.
 20. Papafotiou M., B. Avajianeli, C. Michos, I. Chatzipavlidis and V. Liakoura (2007). Anthocyanin concentration of Croton (Codiaeum variegatum) leaves as affected by cotton gin trash compost. Acta Horticulturae, 779, 355-359.
 21. Papafotiou M., I. Chatzipavlidis, B. Avajianeli, C. Michos (2007). Colouration, Anthocyanin Concentration and Growth of Croton (Codiaeum variegatum L.) as Affected by Cotton Gin Trash Compost Participation in the Potting Medium. HortScience, 42(1), 83-87.
 22. Lykas Ch., C. Kittas, M. Papafotiou and N. Katsoulas (2008). Gardenia jasminoides height control using a photoselective polyethylene film. HortScience, 43(7), 2027-2033.
 23. Bertsouklis K.F. and M. Papafotiou (2009). In vitro propagation of Arbutus andrachne L. Acta Horticulturae, 813, 477-480.
 24. Kartsonas E. and M. Papafotiou (2009). Micropropagation of Quercus euboica Pap., a rare, endemic, oak species of Greece. Acta Horticulturae, 813, 485-490.
 25. Martini A. and M. Papafotiou (2009). In vitro rooting of X Malosorbus florentina Zucc. microshoots. Acta Horticulturae, 813, 491-496.
 26. Papafotiou M. and A. Kalantzis (2009a). Studies on in vitro propagation of Lithodora zahnii. Acta Horticulturae, 813, 465-470.
 27. Papafotiou M. and A. Kalantzis (2009b). Seed germination and in vitro propagation of Sideritis athoa. Acta Horticulturae, 813, 471-476.
 28. Papafotiou M. and A. Martini (2009a). Effect of position and orientation of leaflet explants with respect to plant growth regulators on micropropagation of Zamioculcas zamiifolia Engl. (ZZ). Scientia Horticulturae, 120, 115-120.
 29. Papafotiou M. and A. Martini (2009b). Effect of growth medium on in vitro shoot regeneration of X Malosorbus florentina Zucc. Acta Horticulturae, 813, 497-501.
 30. Papafotiou M. and A. Martini (2009c). Effect of season and sterilization method on response of X Malosorbus florentina buds to in vitro culture. Acta Horticulturae, 813, 503-508.
 31. Papafotiou M. and J. Stragas (2009). Seed germination and in vitro propagation of Dianthus fruticosus L. Acta Horticulturae, 813, 481-484.
 32. Bertsouklis K.F. and M. Papafotiou (2010a). Effect of storage on Arbutus andrachne seed germination». Acta Horticulturae, 885, 65-71.
 33. Bertsouklis K.F. and M. Papafotiou (2010b). Studies on propagation of Globularia alypum L., an outstanding xerophyte of Greece with potential ornamental use. Acta Horticulturae, 885, 73-77.
 34. Kartsonas E. and M. Papafotiou (2010). Effect of culture vessels covering material on leaf morphological and anatomical characteristics of Quercus euboica in vitro plantlets. Acta Horticulturae, 885, 191-196.
 35. Papafotiou M. (2010). In vitro propagation of temperate zone woody plants with potential ornamental use. Acta Horticulturae, 885, 255-262.
 36. Papafotiou M., and E. Kanellou (2010). Restoration of a Roman villa garden in the archaeological site of Eleusis. Acta Horticulturae, 881, 1011-1014.
 37. Papafotiou M. and Skylourakis A. (2010). In vitro propagation of Callistemon citrinus. Acta Horticulturae, 885, 267-270.
 38. Papafotiou M., Antoniou I. and Akoumianaki-Ioannidou A. (2010). Studies on in vitro propagation of Bauhinia variegata. Acta Horticulturae, 885, 263-266.
 39. Papafotiou M., Z. Chatzijiannaki and G. Stilianaki (2010). The Effect of Design of an Urban Park on Traffic Noise Abatement. Acta Horticulturae, 881, 331-334.
 40. Papafotiou M, E. Kanellou and G. Economou (2010). Alternative practices for vegetation management in archaeological sites – The case of Eleusis. Acta Horticulturae, 881, 879-883.
 41. Papafotiou M., M. Voreakou, N. Rafailidis and S. Katsojianni (2010). The Effect of Planting Level at an Urban Road Slope on Plant Growth. Acta Horticulturae, 881, 335-338.
 42. Paraskevopoulou, A.T., M. Papafotiou and I. Massas (2010). Suitable Plant Species to Meet the Environmental Conditions of the Piraeus Port. Acta Horticulturae, 881, 555-558.
 43. Bertsouklis K.F. and M. Papafotiou (2011). Effect of various cytokinins on micropropagation of Arbutus andrachnoides Link. Acta Horticulturae, 923, 213-218.
 44. Martini A. and M. Papafotiou (2011). Effect of thidiazuron on shoot regeneration and subsequent rhizogenesis of X Malosorbus florentina Zucc. Acta Horticulturae, 923, 169-176.
 45. Papafotiou, M. and A. Vagena (2012). Cotton gin trash compost in the substrate reduces the daminozide spray dose needed to produce compact potted chrysanthemum. Scientia Horticulturae, 143, 102-108.
 46. Bertsouklis K.F. and M. Papafotiou (2013). Seed germination of Arbutus unedo, A. andrachne and their natural hybrid A. andrachnoides in relation to temperature and period of storage. HortScience, 48, 347-351.
 47. Kartsonas E. and M. Papafotiou (2013). Effect of photon flux, CO2 concentration and culture vessels covering material, on physiological characteristics of Quercus euboica in vitro grown plantlets. Acta Horticulturae, 990, 415-421.
 48. Martini A.N. and M. Papafotiou (2013a). Micropropagation as means for the conservation of the rare and endangered xMalosorbus florentina Zucc. (Rosaceae). Acta Horticulturae, 990, 409-414.
 49. Martini A.N. and M. Papafotiou (2013b). Effects of plant growth regulators and environmental factors on in vitro propagation of xMalosorbus florentina, Propagation of Ornamental Plants, 13(3), 112-122.
 50. Martini A.N., M. Papafotiou and S.N. Vemmos (2013). Season and Explant Origin Affect Phenolic Content, Browning of Explants and Micropropagation of xMalosorbus florentina (Zucc.) Browicz. HortScience, 48, 102-107.
 51. Papafotiou M. and N. Papanagiotou (2013). Comparative Evaluation with Biometric and Physiological Characteristics of Ornamental Shrubs as for their Contribution to the Environment under Two Irrigation Frequencies. Acta Horticulturae, 990, 369-372.
 52. Papafotiou, M., N. Pergialioti, E.A. Papanastasatos and L. Tassoula (2013). Effect of Substrate Type and Depth and the Irrigation Frequency on Growth of Semiwoody Mediterranean species in Green Roofs. Acta Horticulturae, 990, 481-486.
 53. Papafotiou M., N. Pergialioti, L. Tassoula, I. Massas and G. Kargas (2013). Growth of native aromatic xerophytes in an extensive Mediterranean green roof, as affected by substrate type and depth, and irrigation frequency. HortScience, 48(10), 1327-1333.
 54. Papafotiou M., Μ. Trigka and Κ.F. Bertsouklis (2013). In vitro propagation of Arbutus x andrachnoides Link. from Seedling Tissues. Acta Horticulturae, 990, 405-408.
 55. Papafotiou M., Κ.F. Bertsouklis and Μ. Trigka (2013). Micropropagation of Arbutus unedo, A. andrachne, and their natural hybrid Α. x andrachnoides, from seedling explants. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 88(6), 768-775.
 56. Antonatos S A, Barbetaki A E, Papafotiou M, Papadoulis G T. (2014). Seasonal Abundance of Gynaikothrips ficorum (Marshal) and its Natural Enemies (Puton) on Ficus microcarpa in Greece. XXIX International Horticultural Congress, 17-22 Aug. 2014, Brisbane, Australia. Acta Horticulturae, 1105, 101-108, DOI:10.17660/ActaHortic.2015.1105.15.
 57. Apostolidis, E., M. Papafotiou, AM. Vissilia, A. Paraskevopoulou (2014). Gardens and Orchards of Kampos’ historical country mansions in Chios: an early trace of landscape architecture in Greece. Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes, 35 (4), 290-311.
 58. Martini A N, Papafotiou M. (2016). Micropropagation of Limoniastrum monopetalum L. XXIX International Horticultural Congress, 17-22 Aug. 2014, Brisbane, Australia. Acta Horticulturae, 1113, 195-200, DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1113.29.
 59. Martini A N, Papafotiou M, Majumder D A N. (2014). Micropropagation of Teucrium capitatum L. XXIX International Horticultural Congress, 17-22 Aug. 2014, Brisbane, Australia. Acta Horticulturae, 1113, 183-188, DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1113.27.
 60. Papafotiou M, Majumder D A N, Martini A N, Bertsouklis Κ F. (2016). Micropropagation of Atriplex halimus L XXIX International Horticultural Congress, 17-22 Aug. 2014, Brisbane, Australia. Acta Horticulturae, 1113, 207-210, DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1113.31.
 61. Papafotiou M, Tassoula L, Liakopoulos G, Kargas G. (2016). Effect of Substrate Type and Irrigation Frequency on Growth of Mediterranean Xerophytes at Extensive Green Roofs. Acta Horticulturae, 1108, 309-316, DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1108.41.
 62. Tampoukou A., M. Papafotiou, A. Koutsouris and A. Paraskevopoulou (2015). Teachers’ Perceptions in Using Botanic Gardens as a Means of Environmental Education and Enhancing Pupil Benefits from Botanic Garden Visits. Landscape research, 40 (5), 610-620, DOI: 10.1080/01426397.2014.947250.
 63. Tsagkarakis, A E, Karamatzoglou E, Papathanassis A, Papafotiou M, Papadoulis G T. (2015). Application of Plant Growth Retardants Affects Survival and Fitness of the Oleander Aphid, Aphis nerii (Homoptera: Aphididae), and the Citrus Mealybug, Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). Acta Horticulturae, 1105, 197-204, DOI: 10.17660/ActaHortic.2015.1105.28.
 64. Vlachou G, Papafotiou M, Bertsouklis Κ F. (2016). In Vitro Propagation of Calamintha nepeta. Acta Horticulturae, 1113, 189-194, DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1113.28.
 65. Vlachou G, Papafotiou M, Bertsouklis Κ F. (2016). In Vitro Propagation of Ballota acetabulosa. Acta Horticulturae, 1113, 171-174, DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1113.25.
 66. Papafotiou M., Martini A.N. and Vlachou G. (2015). In Vitro Propagation as a Means of Producing Native Plants for Use as Ornamentals in Archaeological Sites of Greece. 6th International Symposium on Production and Establishment of Micropropagated Plants, 19-24 April 2015, Sanremo, Italy, Acta Horticulturae, in press.
 67. Papafotiou M., Tsalouchos N., Papagianni A. and Bertsouklis K.F. (2015). In Vitro Propagation of Lippia citriodora. 6th International Symposium on Production and Establishment of Micropropagated Plants, 19-24 April 2015, Sanremo, Italy, Acta Horticulturae, in press.
 68. Tassoula L, Papafotiou M, Liakopoulos G, Kargas G. (2015). Growth of the Native Xerophyte Convolvulus cneorum L. on an Extensive Mediterranean Green Roof under Different Substrate Types and Irrigation Regimens. Hortscience 50(7), 1118-1124.
 69. Vlachou G, Papafotiou M, Bertsouklis Κ F. (2015). Studies on in vitro propagation of Anthyllis barba-jovis L. 6th International Symposium on Production and Establishment of Micropropagated Plants, 19-24 April 2015, Sanremo, Italy, Acta Horticulturae, in press.