Αρχική

Τίτλος: Νέες Τάσεις στην Ανθοκομία

Μαρία Παπαφωτίου
Αγγελική Παρασκευοπούλου Αναστασία Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
1
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Νέες τάσεις της αφοράς σε ότι αφορά είδη που καλλιεργούνται για παραγωγή δρεπτών ανθέων και φυλλωμάτων, καθώς και ανθοφόρων και φυλλωδών γλαστρικών φυτών και αρχές καλλιέργειάς τους. Αξιοποίηση αυτοφυών ειδών της ελληνικής χλωρίδας ως δρεπτά, γλαστρικά και φυτά κηποτεχνίας για συμβατικούς χώρους πρασίνου, φυτοδώματα και κάθετους κήπους, καθώς και για δημιουργία εναλλακτικών μιγμάτων εδαφοκάλυψης. Υδροχαρή φυτά και καλλωπιστικά χορτάρια.