Αρχική

Τίτλος: Ιστοκαλλιέργεια Φυτών – Μικροπολλαπλασιασμός

Μαρία Παπαφωτίου
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
2
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Βασικές αρχές και συνθήκες in vitro καλλιέργειας. Εξοπλισμός εργαστηρίου ιστοκαλλιέργειας. Μορφογένεση in vitro. In vitro καλλιέργεια αγενών και εγγενών οργάνων. Μικροπολλαπλασιασμός. Καλλιέργεια κάλλου. Κυτταροκαλλιέργεια. Καλλιέργεια πρωτοπλαστών. Ιστοκαλλιέργειες στα ανθοκομικά και λαχανοκομικά φυτά.