Αρχική

Τίτλος: Ανθοκομία (Καλλιέργειες αιχμής-νέες τεχνολογίες-ιστοκαλλιέργεια)

Μαρία Παπαφωτίου
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
5
9
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Το μάθημα προσφέρει θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση σχετικά με την επιχειρηματική καλλιέργεια Ορχιδεών, Κάκτων και Παχυφύτων, Φυλλωδών φυτών εσωτερικού χώρου, Ορτανσίας, Ποϊνσέτιας, Καλανγχόης, Μπιγκόνιας, Αφρικάνικης Βιολέτας και άλλων μικρών ανθοφόρων φυτών εσωτερικού χώρου, με στόχο την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών φυτών. Αναλύονται οι απαιτούμενες συνθήκες περιβάλλοντος, καλλιεργητικές τεχνικές, φυτορυθμιστικές ουσίες, μέθοδοι συγκομιδής, διαλογής, συντήρησης, αποθήκευσης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας των καλλιεργειών αυτών.

Επίσης διδάσκονται σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο αρχές και μέθοδοι:

  • Ιστοκαλλιέργειας (μικροπολλαπλασιασμός) για παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών ειδών
  • Υδροπονικής καλλιέργειας ανθοκομικών
  • Νανοποίησης γλαστρικών (χρήση παρεμποδιστών ανάπτυξης και καλλιεργητικές επεμβάσεις για διαμόρφωση φυτών μικρού συμπαγούς σχήματος).
  • Δημιουργίας φυτών Bonsai (τύποι Bonsai, επιλογή φυτικών ειδών και γλαστρών και τεχνικές διαμόρφωσης και καλλιέργειας).
  • Ανθοδετικής (σχολές Ανθοδετικής, τεχνική δημιουργίας ανθικών συνθέσεων, ανθική διακόσμηση).