Αρχική

Τίτλος: Σποροπαραγωγή – Παραγωγή Φυτωριακού Υλικού Κηπευτικών και Ανθοκομικών Φυτών

Ιωάννης Καραπάνος
Αναστασία Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
2
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό
  1. Παραγωγή εγγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών. Αρχές σποροπαραγωγής κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών. Χειρισμοί των σπόρων μετά την παραγωγή και κατά την εμπορία τους.
  2. Παραγωγή αγενών οργάνων πολλαπλασιασμού κηπευτικών (πατάτα, γλυκοπατάτα, φράουλα).
  3. Εμβολιασμός κηπευτικών και παραγωγή σπορόφυτων κηπευτικών σε εμπορικά φυτώρια.
  4. Συνθετικοί σπόροι: παραγωγή, χρήση και ιδιότητες.
  5. Βασικές αρχές και τρόποι αγενούς πολλαπλασιασμού ανθοκομικών ειδών.
  6. Ριζοβολία μοσχευμάτων και παραγωγή φυτωριακού υλικού καλλωπιστικών ειδών (θάμνων δένδρων πολυετών ποωδών φυτών)