Αρχική

Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού

Βελτίωσης Φυτών & Γεωργ. Πειραματισμού

Διευθυντής : Καθηγήτρια Πηνελόπη Ι. Μπεμπέλη

 

Γενικές Πληροφορίες:

Το Εργαστήριο Βελτιώσεως  των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού είναι ένα από τα ένδεκα εργαστήρια του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1978, βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου Παπαδάκη και περιλαμβάνει τέσσερις αίθουσες για εργαστηριακή έρευνα και γραφεία διοίκησης.

Συμπληρωματικό ερευνητικό και διδακτικό έργο παρέχεται στον αγρό του Εργαστηρίου, έκτασης περίπου 1000m2, όπου στεγάζεται ένα πλαστικό θερμοκήπιο έκτασης 250m2  και σε γυάλινο θερμοκήπιο που βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του δενδροκομείου.

Μεγάλης κλίμακας πειραματισμός αγρού γίνεται στα αγροκτήματα του Πανεπιστημίου στις περιοχές της Κωπαΐδας και Σπάτων.

Καθηγητής
2105294626
2105294622
bebeli@aua.gr
Καθηγητής
2105294137
2105294622
sotirakoglou@aua.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής
2105294131
2105294622
gpapadop@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής
2105294213
2105294286
avoloud@aua.gr
Λέκτορας
2105294625
2105294622
etani@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294629
2105294622
katsileros@aua.gr
ΕΔΙΠ
2105294618
2105294622
marog@aua.gr
Τίτλος Διδ. Μονάδες Προ./Μετ. Υ/Ε
Βελτίωση ανθεκτικότητας έναντι καταπονήσεων - Βελτίωση ποιότητας 3 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Ερευνητική Μεθοδολογία 5 Μεταπτυχιακό Υποχρεωτικό
Μοριακή Βελτείωση Φυτών 3 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Βελτείωση Ποσοτικών Γνωρισμάτων 3 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Φυτογενετικοί πόροι 5 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Βιοστατιστική 3 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Εφαρμοσμένη Στατιστική - Χημειομετρία 5 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Εφαρμοσμένη μη χωρική στατιστική ανάλυση 6 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Βελτείωση, παραγωγή και πιστοποίηση ποικιλιών για τις βιολογικές καλλιέργειες 3 Μεταπτυχιακό Επιλογής
Γεωργικός Πειραματισμός 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Αρχές & Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βελτίωση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργιας 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Βελτείωση Κηπευτικών και Ανθεκτικότητα 5 Προπτυχιακό Επιλογής
Βιοτεχνολογία και Βελτίωση Φυτών 5 Προπτυχιακό
Βιομετρία 5 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Στατιστική 4 Προπτυχιακό Υποχρεωτικό
Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με χρήση Η/Υ 4 Προπτυχιακό

Έρευνα Βελτίωση

  • Διάσωση και διαχείριση των γενετικών πόρων-Αξιοποίηση φυσικής γενετικής παραλλακτικότητας.
  • Ανάπτυξη νέων μεθόδων βελτίωσης των φυτών.
  • Δημιουργία και ταυτοποίηση ποικιλιών με παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους.
  • Δημιουργία και ταυτοποίηση νέου γενετικού υλικού με βιοτεχνολογία.
  • Βελτίωση των φυτών με γενετική μηχανική.
  • Κυτταρογενετική και μοριακή γενετική στη βελτίωση των φυτών.
  • Κυτταροκαλλιέργεια και ιστοκαλλιέργεια στη βελτίωση των φυτών.
  • Αξιοποίησηκαι ανάπτυξη μεθόδων πειραματισμού γεωπονικού ενδιαφέροντος.

Δημοσιεύσεις Εργαστηρίου Βελτείωσης Φυτών

Προγράμματα Εργαστηρίου Βελτείωσης Φυτών

Αξιολόγηση

Είσοδος