Αρχική

Τίτλος: Βελτείωση Ποσοτικών Γνωρισμάτων

Πηνελόπη Μπεμπέλη
, Ελένη Τάνη
3
2
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
Μεταπτυχιακό
Επιλογής
  • Δομή και γενετική πληθυσμών αυτόγαμων και αλλόγαμων φυτών
  • Βιομετρικές μέθοδοι στη ανάλυση των ποσοτικών γνωρισμάτων ( μέσοι και διακυμάνσεις  πληθυσμών, σχέδια συζεύξεων)
  • Αλληλεπιδράσεις γονοτύπου και περιβάλλοντος,
  • Βελτίωση ποικιλιών για προσαρμοστικότητα, σταθερότητα απόδοσης και για συμπεριφορά υπό συνθήκες χαμηλών εισροών
  • Βελτίωση ποσοτικών γνωρισμάτων (QTL) με γονιδιακή πληροφορία (χαρτογράφηση και επιλογή με μοριακούς δείκτες)