Αρχική

Τίτλος: Αρχές & Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών

Πηνελόπη Μπεμπέλη
Ελένη Τάνη
5
7
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Καταγωγή, εξέλιξη και αναπαραγωγή των καλλιεργούμενων φυτών. Εισαγωγή γενετικού υλικού.  

Θεωρητικές βάσεις της βελτίωσης:Η γενετική του υβριδισμού. Επιλογή για ποσοτικά  χαρακτηριστικά. Το φαινόμενο της ετέρωσης.

Βελτίωση αυτογονιμοποιούμενων ειδών:Βελτίωση καθαρών σειρών. Γενεαλογική βελτίωση. Καταγωγή από μεμονωμένους σπόρους. Αναδιασταύρωση. Ανάμεικτες ποικιλίες. Μαζικοί πληθυσμοί. Διαλληλικό επιλεκτικό σύστημα συζεύξεων.

Βελτίωση σταυρογονιμοποιούμενων φυτών:Υβρίδια και μέθοδοι παραγωγής τους. Συνθετικές ποικιλίες. Επαναλαμβανόμενη επιλογή (ενδοπληθυσμιακή και διαπληθυσμιακή).

Ειδικές μέθοδοι βελτίωσης:Τεχνητός πολυειδισμός. Η γενετική μηχανική στη βελτίωση των φυτών. Βελτίωση φυτών με μεταλλάξεις. Απλοειδική βελτίωση. Βελτίωση των φυτών με μακρινές διασταυρώσεις.

Μετά τη βελτίωση: Η διατήρηση και ο πολλαπλασιασμός των ποικιλιών.