Αρχική

Τίτλος: Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ

Πηνελόπη Μπεμπέλη
Γεώργιος Παπαδόπουλος
5
9
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Εισαγωγή σε εξειδικευμένο λογισμικό για στατιστική επεξεργασία-ερμηνεία δεδομένων. Σύντομη  ανασκόπηση βασικών αρχών Βιοστατιστικής και Γεωργικού Πειραματισμού. Μη παραμετρικές δοκιμασίες. Έλεγχος X2. Πειραματικοί σχεδιασμοί (Ισορροπημένα και μερικώς ισορροπημένα σχέδια μη πλήρων ομάδων, Σχέδιο Youden, Δικτυωτά σχέδια, Αυξημένο σχέδιο, Κυκλικά και Άλφα σχέδια). Συνδυασμένη ανάλυση πειραμάτων. Ανάλυση παλινδρόμηση (απλή γραμμική παλινδρόμηση  και συσχέτιση, πολλαπλή παλινδρόμηση).