Αρχική

Τίτλος: Βελτίωση Φυτών Μεγάλης Καλλιέργιας

Πηνελόπη Μπεμπέλη
Ελένη Τάνη
5
9
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό
  1. Βελτίωση σίτου. Καταγωγή και ταξινόμηση. Γενετική του σιταριού. Γενετική παραλλακτικότητα-Γενετικοί Πόροι. Μέθοδοι βελτίωσης του σιταριού. Τα υβρίδια του σιταριού. Γνωρίσματα προς βελτίωση: Απόδοση. Πρωιμότητα. Ικανότητα διατήρησης. Ανθεκτικότητα σε ψύχος, ξηρασία, αργίλιο, παθογόνα, έντομα. Βελτίωση ποιότητας
  2. Βελτίωση κριθής. Καταγωγή και Ταξινόμηση. Γενετική του κριθαριού. Βοτανικά χαρακτηριστικά, αρρενοστειρότητα. Οι ποικιλίες του κριθαριού. Οι μέθοδοι βελτίωσης.
  3. Βελτίωση καλαμποκιού. Καταγωγή και φυλές. Η γενετική του καλαμποκιού. Η γονιμοποίηση του καλαμποκιού. Ξενία. Ετεροζυγωτία ελεύθερα επικονιαζόμενων πληθυσμών (ΟP). Πληθυσμιακή βελτίωση. Ποικιλίες - υβρίδια. Παραγωγή βελτιωμένων υβριδίων. Στόχοι βελτίωσης: απόδοση, προσαρμοστικότητα, ποιότητα
  4. Βελτίωση πατάτας. Καταγωγή και ταξινόμηση. Γενετική της πατάτας. Στόχοι και μέθοδοι βελτίωσης. Βελτίωση σε απλοειδές και διπλοειδές επίπεδο. Καλλιέργεια ιστών, κυττάρων και πρωτοπλαστών. Βοτανικός σπόρος. Η βελτίωση της ανθεκτικότητας. Σποροπαραγωγή.
  5. Βελτίωση βαμβακιού. Καταγωγή και ταξινόμηση. Γενετική του σιταριού. Ανθικά χαρακτηριστικά. Αρρενοστειρότητα. Μέθοδοι βελτίωσης βαμβακιού. Η διατήρηση των ποικιλιών του βαμβακιού. Οι αντικειμενικοί σκοποί της βελτίωσης. Η απόδοση σε ίνα. Ανθεκτικότητα σε παθογόνα και έντομα.
  6. Βελτίωση ζαχαροτεύτλων. Καταγωγή και ταξινόμηση. Ανθικά χαρακτηριστικά. Μονοσπερμία.  Πολυπλοειδία. Μέθοδοι βελτίωσης. Μαζική και απογονική επιλογή. Παραγωγή υβριδίων. Διειδικός υβριδισμός. Στόχοι: απόδοση σε ζάχαρη, ανθεκτικότητα σε παθογόνα, πρωιμότητα. Αποθηκευτική ικανότητα.