Αρχική

Τίτλος: Βελτίωση, παραγωγή και πιστοποίηση ποικιλιών για τις βιολογικές καλλιέργειες

Πηνελόπη Μπεμπέλη
Παναγιώτα Παπαστυλιανού
3
2
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού
Μεταπτυχιακό
Επιλογής
  • Εφαρμογή μεθόδων Βελτίωσης με σκοπό την εξασφάλιση σταθερών και αποδεκτών αποδόσεων καλής ποιότητας καλλιεργειών σε συνθήκες  οργανικής γεωργίας.
  • Ανάπτυξη μεθόδων για χρήση και αύξηση της γενετικής ποικιλότητας  και αναγνώριση φυτογενετικών πόρων κατάλληλων για οργανική γεωργία.
  • Καθορισμός  μεθόδων για την επιλογή ποικιλιών, σειρών και πληθυσμών κατάλληλων για οργανική γεωργία.
  • Μέθοδοι  για την κατάλληλη αξιολόγηση γενετικού υλικού προσαρμοσμένου σε συνθήκες οργανικής γεωργίας.
  • Χαρακτηριστικά πολλαπλασιαστικού υλικού βιολογικής γεωργίας.